!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Rezervace divokých koní u Milovic se stala národní přírodní památkou
Rezervace divokých koní u Milovic se stala národní přírodní památkou
"> "> "> ">
Příroda

Rezervace divokých koní u Milovic se stala národní přírodní památkou

Vydáno 29. července 2020
Rezervace divokých koní, zubrů a praturů se v červenci 2020 stala součástí nově vyhlášené Národní přírodní památky Mladá. Ta se nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice na území o rozloze 1245 hektarů. Národní přírodní památka byla zřízena k ochraně cenných lučních a lesních ekosystémů a biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin, jako je například hořec křížatý, a také živočichů, jako je listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový Rebelův.
Česká krajina Divocí koně v MilovicíchV bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vznikla nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomáhají zachovat křehkou biodiverzitu a zabraňují tak zarůstání biologicky cenných lokalit. Rezervace se stala součástí nově vyhlášené Národní přírodní památky Mladá.

Zřízení národní přírodní památky pomůže výrazně zkvalitnit péči o toto cenné území. Město Benátky nad Jizerou bude nadále pokračovat v úsilí při ochraně a rozvoji unikátních ekosystémů, které se v této lokalitě vyvinuly i v podpoře projektů, které mají obdobný cíl. Plán péče o Národní přírodní památku Mladá vznikl po mnoha složitých jednáních a jeho výsledná podoba umožní využití území také například myslivcům, vlastníkům zemědělských a lesních pozemků, skupinám vojenských historických spolků i místním obecním samosprávám. Ty nyní připravují v lokalitě projekty na komunikace a cyklotrasy. Plány na vybavení tohoto území mobiliářem, informačními panely a dalšími prvky pro environmentální výchovu a ekoturistiku, budou konzultovány vždy především s ochránci přírody, ale i s ostatními subjekty, které území využívají, a realizovány citlivě, s ohledem na důvody jeho ochrany.

miloviceK zajištění dlouhodobé péče o biotopy řady vzácných a ohrožených druhů pomůže také dlouhodobě plánované dokončení rezervace velkých kopytníků. Ochranářská společnost Česká krajina v současnosti pořádá veřejnou sbírku, jejíž výtěžek by měl dokončení světově unikátní rezervace financovat. Veřejnost může posílat finanční podporu na sbírkový účet 2100540679/2010 nebo dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KRAJINA 90, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 30 na číslo 87 777.
Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace zubrů Traviny u Benátek nad Jizerou

Rezervace Traviny zahrnuje rozlehlou oplocenou pastvinu nedaleko Benátek nad Jizerou. Jedná se o oboru i s kusem lesa, která se stala domovem zubrů evropských a divokých koní. Ti zde byli vysazeni pro záchranu biodiverzity bývalého vojenského prostoru, který je dnes evropsky významnou lokalitou.

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.