ÚvodAktualityRestituce: kostely, kláštery a obrazy aneb majetek vracený církvím
Památky

Restituce: kostely, kláštery a obrazy aneb majetek vracený církvím

Poslechněte si audio verzi článku
Zatímco restituce památek pro soukromé vlastníky už dávno proběhly a dnes se u soudů řeší už jen některá sporná rozhodnutí, na rozhodnutí o vracení majetku církvím se čekalo téměř dvacet let. V první vlně podle zákonů z let 1990 a 1991 bylo vydáno asi 200 kostelů a klášterů, konečné majetkové vyrovnání s církvemi ale bylo schváleno teprve v roce 2012.
Podle zákona se církvím vrátil majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun, během dalších třiceti let pak má být postupně vyplaceno přibližně 97 miliard korun jako náhrady za majetek, který z různých důvodů není možné vrátit. Vyrovnání s církvemi ale bude vyšší kvůli inflaci. Jde zejména o objekty a pozemky na území vojenských újezdů, národních parků a národních přírodních rezervací, případně potřebné pro dopravní či technickou infrastrukturu. Pojďte se podívat na pár míst, o kterých se v souvislosti s církevními restitucemi hodně psalo a mluvilo, případně kde soudní pře stále nemají konec.
 

Zákon a katedrála sv. Víta: komu vlastně patří?

Ze zákona o církevních restitucích je vyjmuta katedrála sv. Víta na Pražském hradě. Spor o její vlastnictví se rozhořel hned po sametové revoluci: až do roku 1954 ji spravovala církev, poté tehdejší komunistická vláda vládním nařízením určila za vlastníka „československý lid“ a správcem celého areálu Pražského hradu se stala kancelář prezidenta republiky.

Ve vleklých soudních sporech se střídaly dva hlavní pohledy: jedni považují katedrálu za státní symbol, který by měl být v rukou státu, pro druhé je katedrála jakožto sídelní kostel arcibiskupa objekt, který má patřit církvi. Spor skončil v roce 2010 dohodou mezi pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a prezidentem Václavem Klausem. Chrám zůstal ve vlastnictví státu a byla ustanovena rada, jejímiž členy jsou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů.
 

Kláštery, kostely a majetek židovských obcí

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku působí přes tři desítky řádů a kongregací, k nejznámějším patří cisterciáci, klarisky, boromejky, dominikáni, trapisté, františkáni, premonstráti, benediktini nebo voršilky, mnohé s mnohasetletou tradicí. Do jejich rukou se se vrátily například Vyšebrodský cisterciácký klášter, premonstrátský klášter Teplá, Strahovský premonstrátský klášter, Břevnovský benediktinský klášter, cisterciácké opatství Porta Coeli v Předklášteří, klášter premonstrátů v Milevsku či kostel a klášter na Hoře Matky Boží v Králíkách. V minulosti jej spravoval řád redemptoristů, ale řeholníci jej nevyužívali a nesloužily se ani bohoslužby, správu proto převzalo hradecké biskupství. V rámci restitucí také církev získala zpět do svého vlastnictví část Sázavského kláštera, a to kostel sv. Prokopa, který je ústřední budovou areálu, torzo gotického trojlodí s věží a faru. Samotný klášter ale v současnosti žádní řeholníci neobývají. Také známá památka UNESCO, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, se vrátil do rukou farnosti ve Žďáru nad Sázavou.

Majetek se vracel i židovským obcím, i když u mnoha zničených či přestavěných objektů nebyl restituční nárok uplatněn. Židovské obce nežádaly ani vrácení synagog, pokud je k bohoslužbám využívaly křesťanské církve, zejména čs. církev husitská. Mimochodem, české židovské obce se za to ze strany mezinárodních židovských organizací dočkaly kritiky.
 

Mediální hvězda: Madona z Veveří

Při restitucích pokaždé nemusí jít jen o impozantní klášterní areály a kostely, předmětem sporu se může stát i drobný, byť nesmírně vzácný obraz, podle odborníků „vzácnější než Tizian v Kroměříži“. Madona z Veveří, jeden z nejkrásnějších gotických deskových obrazů u nás a mimořádné dílo v rámci evropského umění poloviny 14. století, skutečně není žádný obr: deska z borového dřeva potaženého plátnem má rozměry 79,5 x 62,5 cm. Obraz byl dlouho uložen ve sbírkách Národní galerie v Praze a spousta lidí se o něm poprvé dozvěděla až poté, co jej galerie opakovaně odmítla vydat farnosti Veverská Bítýška na Brněnsku, správci kaple Matky Boží stojící poblíž hradu Veveří. Farnost ovšem prokázala, že obraz jí patřil už minimálně v polovině 18. století, že v kapli byl „doma“ několik set let a do Prahy byl za první republiky převezen na výstavu, která se protáhla na několik desítek let. Poutníci s prosbami i s projevy díků za jejich vyslyšení se zastavují u originálu obrazu v expozici Diecézního muzea v Brně, vypravit se ale můžete přímo do kaple Matky Boží, kde je vystavena dokonalá technická kopie.
 

Květná zahrada: majetek, který nelze vydat

Soudní tahanice se nevyhnuly ani Květné zahraděKroměříži. Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu církev získala v restitucích v roce 2015, nyní jsou v péči olomouckého arcibiskupství. Pro návštěvníky se nic nezměnilo, Muzeum umění Olomouc dál ve druhém patře zámku pečuje o umělecké sbírky arcibiskupství a provozuje zde Arcidiecézní muzeum.

Jiná situace ale je u nově vybudovaného zahradnictví v Podzámecké zahradě a u Květné zahrady; ta se díky nákladné rekonstrukci vrátila do podoby ze 17. století, kdy ji založil olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu. Zámek i obě zahrady jsou od roku 1997 zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a patří k turistickým lákadlům Kroměříže.

Historický areál Květné zahrady je provázán s novostavbami, které vznikly v době, kdy ji církev nevlastnila. Podle Národního památkového ústavu je nelze vyčlenit, a podle zákona o restitucích je tedy nelze ani vydat.
 

Tři klášterní tipy

  • K několika funkčním klášterům ve středních Čechách patří ženský klášter trapistek v Poličanech na Benešovsku; restituce se ho netýkají, stavět se začal až v roce 2008. Trapistky přišly do Čech na pozvání kardinála Miloslava Vlka z Itálie a zakládající komunita měla pouhých šestnáct členek. V klášteře se vyrábějí a prodávají ikony a různé originální produkty, využít můžete i dům pro hosty: otevřený je pro všechny, kteří touží prožít několik dní v tichu a klidu a načerpat tak novou sílu pro každodenní život.
  • V Jablonném v Podještědí pomáhají dominikáni s opravami kláštera a baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. V sezoně na prohlídky přicházejí tisíce lidí, další využívají možnosti se v klášteře ubytovat.
  • Veřejnosti se otvírají i další řeholní komunity. Posedět u šálku dobré kávy či čaje, pohovořit s řádovými sestrami nebo se pomodlit můžete jako návštěvníci malé kavárny Õde, která již řadu let funguje v přízemí kláštera Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Hrnčířské uličce v historickém centru Olomouce. Provoz kavárny Õde a penzionu Tõde zajišťují vlastními silami františkánky a mimo jiné tu ochutnáte estonské speciality; recepty si sestry přivezly ze svých misií v Pobaltí.
100 tipů k poznávání poutních míst a poutních cest Česka

100 tipů k poznávání poutních míst a poutních cest Česka

Dlouhá staletí existují na našem území místa, která jsou uctívána a obdivována. Poutní místa lákají návštěvníky i dnes. Zvláště v této pohnuté době, kdy potřebujeme víc než kdy jindy nabrat duchovní síly, nám návštěva takových míst může pomoci k duševní relaxaci. Navštivte areály krásných kostelů, kaplí a poutních míst, které vám dodají klid na duši. Duchovně zaměřené turistické stezky vám umožní zpomalit, uvolnit se a najít nový směr. Poznejete nejkrásnější poutní stezky a poutní místa v České republice.

Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky

Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky

Silentium, tedy přísné noční mlčení, vstávání ve tři čtvrtě na tři ráno a vzápětí ve tři hodiny noční vigilie, to je jen část denního řádu, který se už dlouhá staletí udržuje v cisterciáckém opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě. Z celé řady cisterciáckých klášterů v Česku dnes zbyl jako jediný fungující mužský klášter.

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Církevní řády: toulky po stopách premonstrátů

Premonstráty přivedl do českých zemí olomoucký biskup Jindřich Zdík a první premonstrátský klášter v Čechách vznikl roku 1143 na Strahově; ten je dodnes hlavním centrem řádu. Brzy následovaly další kláštery, některé z nich existují dodnes a za běžné situace lákají na prohlídky, bohoslužby a další aktivity.

Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi

Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi

Bez Františkánů by neexistovala překrásná Františkánská zahrada v centru Prahy a v Jindřichově Hradci, Zásmukách, Opočně a Hostinném by lidé neslavili Porcinkule. Jaký by ostatně byl svět bez jednoho z nejoblíbenějších světců, svatého Františka z Assisi?

Církevní řády: u piaristů studovala řada českých vědců

Církevní řády: u piaristů studovala řada českých vědců

Piaristé zanechali nesmazatelnou stopu v dějinách české vzdělanosti. Řád, který propojil víru, výchovu a vzdělávání, má v naší zemi zvláštní postavení: piaristická kolej založená roku 1631 v Mikulově byla první, která vznikla jinde než v Itálii, kolébce piaristů.

Církevní řády: kapucíni, hrobky, baron Trenck a zajímavá muzea

Církevní řády: kapucíni, hrobky, baron Trenck a zajímavá muzea

Kapucínská hrobka v Brně, Kapucínská zahrada ve Znojmě, romantická Kapucínská ulička v Mikulově anebo ubytování za přijatelnou cenu v klášteře přímo na Hradčanech, to všechno můžete vidět a zažít při toulkách po stopách řádu menších bratří kapucínů.

7 věcí, které nevíte o… Pražském Jezulátku a jeho příbuzných

7 věcí, které nevíte o… Pražském Jezulátku a jeho příbuzných

Jedna z hlavních pamětihodností Prahy. Magnet pro věřící a poutníky z celého světa. Fascinující světový fenomén, leckde známější než Jan Nepomucký, české pivo, Hradčany nebo Antonín Dvořák. Tím vším je Pražské Jezulátko, drobná soška opředená mnoha mýty.

Církevní řády: Benediktini a přístupné i zaniklé kláštery

Církevní řády: Benediktini a přístupné i zaniklé kláštery

Benediktinští mniši působili jako věrozvěstové v českých zemích dříve, než tu vznikly první kláštery. Právě řádu svatého Benedikta, nejstaršímu mnišskému řádu západního křesťanství, také náležel náš nejstarší klášter: ženský klášter svatého Jiří na Pražském hradě.

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Jan Blažej Santini – mistr barokní gotiky

Výjimečná a překrásná architektura, která vás oslní hrou světel a stínů, harmonií i zvláštní atmosférou: to jsou stavby Jana Blažeje Santiniho (3. února 1677 Praha – 7. prosince 1723 Praha), významného představitele středoevropského vrcholného baroka. Některé jeho stavby jsou zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, například poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Kilián Ignác Dientzenhofer – jeden z nejvýznamnějších architektů vrcholného baroka

Kilián Ignác Dientzenhofer – jeden z nejvýznamnějších architektů vrcholného baroka

Mistr vrcholného baroka, geniální architekt a autor nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách, to byl Kilián Ignác Dientzenhofer (1. září 1689, Praha – 18. prosince 1751, Praha). Nejtalentovanější a nejproduktivnější člen věhlasného stavitelského rodu Dientzenhoferů byl jedním z těch, kdo české krajině vtiskl její originální barokní ráz.

Restituce: poznejte hrady a zámky, vrácené bývalým šlechtickým rodům

Restituce: poznejte hrady a zámky, vrácené bývalým šlechtickým rodům

Mezi nejsledovanější kauzy posledních třiceti let patří šlechtické restituce. Rodové hrady a zámky, lesy, polnosti a další majetky se slavným rodům vrátily po vydání speciálních zákonů na začátku 90. let. Pro řadu zanedbaných památek tak začaly lepší časy: převážná většina rodin se o svá sídla stará a zvelebuje je. Někteří majitelé dokonce občas sami provádějí zvídavé návštěvníky, jinde zase můžete nahlédnout do soukromých prostor, kde se skutečně bydlí.

Církevní řády: Benediktini, jejich svět a dochované i zaniklé kláštery

Církevní řády: Benediktini, jejich svět a dochované i zaniklé kláštery

Benediktinští mniši působili jako věrozvěstové v českých zemích dříve, než tu vznikly první kláštery. Právě řádu svatého Benedikta, nejstaršímu mnišskému řádu západního křesťanství, také náležel náš nejstarší klášter: ženský klášter svatého Jiří na Pražském hradě.

#světovéČesko a lorety aneb co přinesli andělé z Nazaretu

#světovéČesko a lorety aneb co přinesli andělé z Nazaretu

Santa casa, svatá nebo loretánská chýše, Loreta: názvy jsou různé, podoba stejná. Jde o repliky kaple, která stojí v bazilice Santa Casa v italském Loretu poblíž Ancony. Působivá a bohatě zdobená mramorová „slupka“ je ale pouhým ochranným obalem pro cenné a překvapivé jádro: svatou chýši, prosté a chudé obydlí Panny Marie, svatého Josefa a Ježíše, v němž kdysi žili v Nazaretu. Většina loretánských kaplí vznikla během 17. a 18. století a jen v Česku byste jich napočítali asi šedesát.

Další aktuality

Prohlídky soukromých hradů a zámků: navštěvujte a objevujte!

Už o nadcházejícím víkendu 25. a 26. května se budou konat Dny soukromých hradů a zámků 2024. Dvacítka památkových objektů, o které pečují buď potomci starých šlechtických rodů, anebo noví majitelé, během nich otevře své brány a nabídne vedle pravidelných prohlídek i speciální programy. Udělejte si výlet na místa, kde při troše štěstí potkáte i jejich šlechtické majitele... Pozoruhodné interiéry nabízí například zámek Častolovice, hrad Kost, zámek Blatná, Karlova Koruna, Chyše, Dobříš, Stránov a mnohé další památky.
24. květen 2024 16:00
Památky

Tipy pro milovníky hradů a zámků: navštivte ty, které jsou v soukromých rukách

O podstatnou část kulturního dědictví naší země pečují s cílem, aby bylo zachováno nejen pro současníky, ale i pro generace budoucí, soukromí vlastníci. Poznejte hrady a zámky, které patří původním šlechtickým rodům, městům a obcím anebo soukromníkům, pro které je péče o kulturní dědictví celoživotní radostí.
24. květen 2024 7:23
Památky

Kalendář 2024: I knihy mají svou duši – objevte kouzlo literatury na festivalech i v muzeích a knihovnách

Objevte kouzlo knih. Krásné starobylé knihovny lze obdivovat při prohlídkách klášterů, přímo do výroby papíru se dostanete v jedné z nejstarších evropských manufaktur ve Velkých Losinách, kde se tradičním způsobem papír vyrábí dodnes. Navštívit můžete i památník Bible kralické, knihovnu Latinské školy v Jáchymově a další zajímavá muzea. Navíc milovníci a milovnice knih jistě netrpělivě očekávají začátek festivalu Svět knihy, který startuje již tento čtvrtek 23. května 2024. Podívejte se s portálem Kudy z nudy i na další zajímavé akce, které potěší knihomolky a knihomoly.
22. květen 2024 11:45
Památky

7 věcí, které nevíte o… jízdách králů

Lidový obyčej, zapsaný v roce 2011 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, fascinuje svým tajemným poselstvím. Obřady provázející svátek zvaný letnice se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen v několika vesnicích na Slovácku a na střední Moravě.
22. květen 2024 11:00
Památky

Česko ve filmu: znáte nejpohádkovější místa v Česku?

Zámky Červená Lhota, Hluboká a Lednice, hrady Švihov, Bouzov a Pernštejn, a k tomu ještě Pekelné doly nebo skalní město Adršpach: to jsou ta nejpohádkovější místa v Česku. Není divu, že je vedle nadšených turistů a výletníků vyhledávají také filmaři. Podívejte se s Kudy z nudy ta nejkrásnější a nejpohádkovější místa, která hrála hlavní roli ve filmových pohádkách!
21. květen 2024 8:49
Památky

Věda a historie není nuda: poznejte legendární obchodní domy 20. století

Už od dob, kdy obchodní domy nahradily staré tržnice, oslňovaly nakupující spoustou technických vymožeností, luxusem a také nezvyklými radovánkami. Víte například, kde se lidé poprvé svezli na eskalátorech a který obchodní dům nabízel svým zaměstnancům terasu s lehátky pro slunění? Prozradíme vám také něco málo o seriálu Zlatá labuť, o chystaném otevření obchodního domu Máj a začínající rekonstrukci pražské Kotvy.
21. květen 2024 8:10
Památky

Restituce: poznejte hrady a zámky, vrácené bývalým šlechtickým rodům

Mezi nejsledovanější kauzy posledních třiceti let patří šlechtické restituce. Rodové hrady a zámky, lesy, polnosti a další majetky se slavným rodům vrátily po vydání speciálních zákonů na začátku 90. let. Pro řadu zanedbaných památek tak začaly lepší časy: převážná většina rodin se o svá sídla stará a zvelebuje je. Někteří majitelé dokonce občas sami provádějí zvídavé návštěvníky, jinde zase můžete nahlédnout do soukromých prostor, kde se skutečně bydlí.
20. květen 2024 17:04
Památky

Restituce: zajímavá muzea a památky vrácené městům i soukromníkům

Restituce patří mezi nejsledovanější kauzy posledních třiceti let. Majetek se nevracel jen bývalým šlechtickým rodům, ale také městům, obcím a soukromníkům. Do rukou původních majitelů se přesouvaly nájemní domy, hotely a restaurace, řemeslnické dílny, mlýny a pily, obchody i malé živnostenské provozovny. Některé z nich určitě dobře znáte.
20. květen 2024 17:02
Památky