Úvod > Aktuality > Půlnoční mši svatou v katedrále sv. Víta bude sloužit Dominik Duka
Pulnocní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha
"> Pulnocní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha "> Pulnocní mši svatou v katedrále sv. Víta bude sloužit Dominik Duka "> V pátek 27. prosince, mužete prijít  od 18:00 hodin na Ceskou mši vánocní J. J. Ryby
Památky

Půlnoční mši svatou v katedrále sv. Víta bude sloužit Dominik Duka

  • Vydáno22. prosince 2019
Půlnoční mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z 24. na 25. prosince 2019 od 24:00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Na slavnost Narození Páně bude 25. prosince mše svatá od 10:00 hodin. Opět při půlnoční bohoslužbě zazní Rybova mše vánoční, jeden ze symbolů českých Vánoc. Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále, které bude předcházet půlnoční mši svaté, bude přednes textů ze sbírek vánoční české poezie.
Katedrála sv. VítaPři půlnoční mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ale také během předprogramu, zazní kromě češtiny také další jazyky. Pásmo české vánoční hudby a poezie s vánoční tématikou se bude kromě češtiny odehrávat také v angličtině, španělštině, ruštině, polštině či francouzštině. Čtení z Písma svatého bude v angličtině, přímluvy zazní také v polštině. Součástí hudebně literárního pásma v pražské katedrále bude přednes vánočních textů obohacený vánočními skladbami starých českých mistrů. Kromě českých pastorel a koled zazní také hudba pro žestě a varhany.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby bude znít z kůru, kde by v létě 2020 měly být vztyčeny nové varhany.
 
VitrážNa slavnost Narození Páně bude 25. prosince pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou od 10:00 hodin.

Také při této bohoslužbě udělí pražský arcibiskup apoštolské požehnání a čtení a přímluvy budou ve světových jazycích. Od 16:00 hodin se bude ve svatovítské katedrále konat zpívání u jesliček. V 17:00 hodin začínají kapitulní nešpory.

Turistický provoz v katedrále sv. Víta bude na Boží hod (25. 12.) probíhat pouze od 13:00 do 15:10 hodin.
Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.