Úvod > Aktuality > Prohlédněte si novou expozici Muzea moderního umění v Olomouci
V. Radimský - Na rybníku
"> V. Radimský - Na rybníku "> V. Špála - Krajina u Cervené nad Vltavou "> K. Lhoták - Dve montgolfiéry "> Toyen - Kvetena spánku
Kultura

Prohlédněte si novou expozici Muzea moderního umění v Olomouci

  • Vydáno10. ledna 2014
Na konci minulého roku byla pro všechny milovníky moderního umění otevřena zbrusu nová expozice Muzea moderního umění v Olomouci s názvem Století relativity. Jedná se o stálou expozice výtvarného umění 20. století. V expozici nechybí díla Toyen, E. Filly., B. Kubišty, K. Lhotáka, J. Čapka, O.Gutfreunda, V. Špály nebo M. Medka.
Váslav ŠpálaCílem nové stálé expozice je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc. V Mansardě, která je věnována 1. polovině 20. století, je důraz položen především na ta malířská a sochařská díla, která postihují základní proudy a tendence v českém moderním umění sledovaného období. Těžiště expozice spočívá v představení moderních směrů od expresionismu, kubismu a kuboexpresionismu až k civilismu nebo naopak exotismu 20. let. Závěr 20. let a 30. léta jsou věnovány abstraktním projevům a surrealismu.

Druhá část stálé expozice, která je umístěna v Obrazárně, je časově vymezená děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Specifikem této části expozice je pokus o vřazení českého umění do širšího, víceméně středoevropského kontextu. Návštěvníci se tak vedle českých tvůrců seznámí s tvorbou exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.