Úvod > Aktuality

Aktuality celá ČR

Naučné stezky a trasy křižují celé Česko a tvoří jednu z nejhustších sítí na světě. Podle Klubu českých turistů, který se o jejich údržbu stará, je to přibližně 45 km, tedy více jak devatenáctinásobek obvodu celé ČR. Naučné stezky a trasy jsou lemované informačními nebo interaktivními tabulemi, které popisují faunu a flóru v dané oblasti, ale také tradice a zvyky, lidová řemesla, dochované nálezy nebo ostatky původních obyvatel. Čím dál populárnější jsou také tzv. stezky bosou nohou, které pomáhají k prokrvení končetin tím, že důkladně promasírují vaše chodidla. Už jste nějakou vyzkoušeli?