Úvod > Aktuality > Připomeňte si osobnost císaře Františka Josefa I. na zámku Březnice
Císar František Josef I. v mládí
"> Císar František Josef I. v mládí "> Císar František Josef I. ve zralém veku "> Zámek Breznice
Památky

Připomeňte si osobnost císaře Františka Josefa I. na zámku Březnice

  • Vydáno7. května 2013
Na zámku Březnice se přenesete do doby našich pradědečků a prababiček, kdy život nebyl úplně jednoduchý, ale měl svůj řád, poklidně si plynul, lidé nikam nespěchali a dovedli se radovat i z maličkostí, jelikož skromnost byla ctností. Na výstavě nazvané František Josef I. – Viribus Unitis uvidíte exponáty ze soukromé sbírky, zobrazující císaře Františka Josefa I. na různých dobových užitných i dekorativních předmětech.
František Josef I.Sezónní výstava, která na zámku potrvá až do 31. října je věnovaná osobnosti Františka Josefa I. císaře rakouského, krále českého a uherského, markraběte moravského. Mocnář je zde zobrazen na dobových mobiliích, tiskovinách, obrazech, pohlednicích a jiných upomínkových předmětech.

František Josef I., jeden z nejvýznamnějších a přitom nejméně osobitých vládnoucích monarchů 19. století, vládl rekordních 68 let. V jeho říši mezitím došlo k převratným společenským a dějinným proměnám – zániku feudalismu a nastolení kapitalismu, dovršení průmyslové revoluce a nástupu vědecko-technické revoluce, novému uspořádání monarchie, k radikalizaci dělnictva, k rozpoutání 1. světové války. Nechuť císaře k novotám rostla s přibývajícími léty. A je snad charakteristické, že nechtěl používat automobil a odmítal telefon i další technické vymoženosti doby.

František Josef I. měl silně vyvinutý smysl pro povinnost a panovnickému poslání podřídil celý svůj život. Stal se pracovním strojem, který podle přísně vypracovaného režimu přijímal hodnostáře i úředníky a pečlivě, s byrokratickou přesností, vyřizoval úřední spisy. Přísně dbal na dodržování všech předepsaných forem života u dvora. Měl smysl pro detail a vynikal skvělou pamětí. Neměl mnoho zálib, až na jednu a tou byl lov. Jezdil často lovit do svého revíru v Gödölö v Maďarsku a do Alp na kamzíky. Každý den vstával v půl čtvrté ráno a byl buzen svým věrným sluhou Ketrlem slovy: „Kladu se k nohám vašemu Veličenstvu a přeji dobré jitro.“
Renesanční zámek Březnice

Renesanční zámek Březnice

Projeďte se v kočáře po parku, prohlédněte si pušky ze sbírky Hanuše z Kolovrat nebo nahlédněte do starobylé Lokšanské knihovny. Renesanční zámek svou dispozicí nezapře, že vznikl přestavbou středověké tvrze.

Další aktuality