Úvod > Aktuality > Příběhy Památkářů a Vyšebrodského oltáře z Národní galerie v Praze ožívají
Príbehy Památkáru a Vyšebrodského oltáre z Národní galerie v Praze ožívají
"> Príbehy Památkáru a Vyšebrodského oltáre z Národní galerie v Praze ožívají "> Za druhé svetové války se cyklus dostal do rukou nacistu a mel být znicen
Kultura

Příběhy Památkářů a Vyšebrodského oltáře z Národní galerie v Praze ožívají

  • Vydáno1. března 2014
Tento týden přichází do českých kin nový film Památkáři. Film vypráví pravdivý příběh statečných mužů, kteří pod palbou německé armády, v zaminovaných skrýších a vybombardovaných městech riskovali své životy, aby ochránili ty největší poklady lidstva.
Vyšebrodský oltářPříběh Vyšebrodského oltáře se neuvěřitelně podobá tomu, který nám vypráví režisér George Clooney ve svém novém filmu. Vyšebrodský cyklus devíti deskových obrazů z pol. 14. století věnovaných tématu života Ježíše Krista představuje jedno z nejdůležitějších děl českého gotického malířství. Jak již název napovídá, pochází pravděpodobně z Vyššího Brodu, kam bylo určeno pro cisterciácký klášter.

Za druhé světové války se cyklus dostal do rukou nacistů a měl být zničen. Naštěstí byl zachráněn armádními specialisty a mohl být po válce navrácen zpět do Československa. Toto výjimečné dílo je dnes k vidění v klášteře sv. Anežky České jako součást stálé expozice Národní galerie v Praze. Pro Národní galerii jsou obrazy z poloviny 14. století stejně cenné jako třeba Mona Lisa pro pařížský Louvre.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.