Úvod > Aktuality > Před 388 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna
Před 388 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna
"> "> Vecerní Cheb "> Valdštejnova ložnice v Mestském muzeu "> "> "> "> Valdštejnský palác a zahrada v Praze
Kultura

Před 388 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna

  • Vydáno25. února 2022
Dne 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna, ve své době nejbohatší a nejvlivnější muž Českého království. Jeho jméno vyvolává dodnes ohnivé debaty nejen mezi historiky. Zradil svého císaře a krále, aby dosáhl ještě větší moci? Nebo byl jen obětí intrik? Ať už se přikláníte k jakékoliv teorii, není pochyb o tom, že Albrecht z Valdštejna byl jednou z nejvýznamnějších postav českých i evropských dějin, výjimečně zdatný obchodník, politik a armádní velitel.
Zámek FrýdlantPři povstání českých stavů proti Habsburkům se Albrecht z Valdštejna přidal na stranu císaře, čímž získal jeho důvěru. Po porážce povstání na Bílé hoře roku 1620 byl povýšen na knížete a později na vévodu. Jeho Frýdlantské vévodství bylo jakýmsi státem ve státě. Vrcholem Valdštejnovy moci byl titul vrchního velitele císařských vojsk. S obrovskou armádou sklízel úspěchy v mnoha bitvách třicetileté války – v roce 1625 postavil pro císaře Ferdinanda II. velkou armádu, kterou poslal do bojů v severním Německu a proti dánskému králi Kristiánovi IV. Již jako Generalissimus zbavil zemi Sasů a vydal se do boje s armádou švédského krále Gustava II. Adolfa, který padl v bitvě u Lützenu (1632).

Valdštejský palácPo Albrechtovi z Valdštejna zůstalo v Čechách mnoho památek – v Praze výstavní Valdštejnská zahrada a Valdštejnský palác (kde dnes sídlí Senát ČR), Valdštejnské domky v Liberci, Valdštejnská lodžie u Jičína a v Chebu, kde došlo k Valdštejnově vraždě se dnes nachází muzeum s autentickým úmrtním pokojem. Vystavená je zde řada osobních předmětů vévody – jeho kord, ostruhy, sedla i vycpaný kůň, který byl zastřelen 16. 11. 1632 v již zmíněné bitvě u Lützenu. Součástí drobnějších předmětů v expozici, která prošla roku 2020 výraznou rekonstrukcí, je Valdštejnova mycí souprava cestovní a polní výbavy, jedná se o měděná kamínka, umyvadlo a vaničku.
 

Nepohodlný generál

Albrecht z ValdštejnaCtižádostivý vojevůdce však sklízel nejen úspěchy, ale také všelijaké intriky a pomluvy. Mezi všemi v těchto taktikách vynikal trojlístek ambiciózních důstojníků – Jan Matyáš Gallas, Ottavius Piccolomini a Jan Aldringen. Začátkem roku 1634 přišel Albrecht z Valdštejna sám s tím, že se vzdá generalátu. To by však pro císaře znamenalo vyplacení vysokého odstupného, na které se ve válkou zruinované královské pokladně nedostávalo. Proto byl vymyšlen plán, jak se již nepohodlného vévody zbavit a zkonfiskovat jeho majetek. Na základě falešných obvinění byl Albrecht z Valdštejna nařčen z toho, že se údajně spojil s nepřítelem a chtěl zavraždit císaře s jeho rodinou.

Večerní ChebCísař 24. ledna roku 1634 podepsal patent, kterým Albrechta z Valdštejna zbavoval vrchního velení císařské armády. Tímto dekretem učinil císař z Valdštejna a jeho společníků štvanou zvěř, vydanou na milost a nemilost útočníkům, kteří mohli udeřit kdykoliv a odkudkoliv. Valdštejn se pokusil uprchnout z dosahu císaře do Chebu, odkud chtěl kontaktovat nepřátele habsburské monarchie operující na říšském území. Malebné město se však všem stalo osudným. Na jeho fyzickou likvidaci se zde domluvil velitel města Chebu John Gordon, podplukovník Walter Leslie a plukovník dragounů Walter Butler.
 

Zločin a trest

Valdštejnova smrtJako první přišli na řadu Valdštenovi poslední spojenci – ti byli nalákáni na slavnostní banket, který pořádal v chebském hradu podplukovník Gordon. 25. února kolem osmnácté hodiny dorazili hosté na místo činu. Za hodinu již však nebyli mezi živými – všechny do jednoho je pobili Butlerovi dragouni.

Zbývalo se jen postarat o hlavní postavu tohoto dramatu – Albrechta z Valdštejna, který přebýval v centru města, Pachelbelově domě. Mezi osmou a devátou večer dorazili dragouni pod vedením Irčana Deverouxe, i sem. Těžce zranili sluhu, který nesl pohár s vínem a probodli i páže před Valdštejnovým pokojem. Tam nalezli vévodu beze zbraně, jen v noční košili. S výkřikem „Ty špatná, křivopřísežná, stará, odbojná šelmo!“ se Deveroux na starého muže vrhnul, až dlouhé ostří jeho partyzány (halapartny) projelo Valdštejnovým hrudníkem a vystoupilo mezi lopatkami. Vévoda z Frýdlantu byl na místě mrtev.

pachelbův dům – ložnice ValdštejnovaCísař Ferdinand II. nechal, poté co do Vídně dorazily první věrohodné zprávy o Valdštejnově smrti, sloužit za duše zemřelých tři tisíce mší. Jeho vrahy odměnil doposud nevídanými odměnami. Jan Matyáš Gallas dostal bohaté panství Frýdlant s Libercem a Smiřicemi. Ve výčtu obdarovaných nechyběl Ottavian Piccolomini, Jan Aldringen, ani tři plukovníci, kteří se ujali fyzické likvidace vévody. Například Walter Butler získal panství Doksy s Berštejnem, k tomu hraběcí titul, hodnost císařského komorníka a zlatý řetěz.
 

Zavzpomínejte na Albrechta na Valdštejnských slavnostech

Albrecht z Valdštejna v JičíněKaždoročně se Albrechtu z Valdštejna věnují velké městské oslavy – v sudé roky v Jičíně a v lichém roce ve Frýdlantu. Letos budou oblíbené Valdštejnské slavnosti probíhat v Jičíně, a to od 27. do 29. května 2022. Celý Jičín, zejména náměstí, park a Lodžie – ožije slavnostmi, ke kterým tradičně patří dobové kostýmy, tradiční řemesla, trhy a dobová hudba, výstavy, hry, průvod masek nebo ohňostroj.

Zmiňme také hrad a zámek Frýdlant. Zde sice vévoda příliš často nepobýval, avšak představoval pro něj důležitý opěrným bod vévodství. Letos památka zahajuje sezónu 1. dubna 2022. Novinkou jsou rozdělené trasy – jedna z nich představí Frýdlant jako hrad a druhá jako zámek.
Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Frýdlant je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny.

Valdštejnská lodžie u Jičína

Valdštejnská lodžie u Jičína

Z Jičína vede dva kilometry dlouhá čtyřdílná lipová alej do Valdštejnské lodžie. Tento architektonický skvost z počátku 17. století je obklopen Libosadem, kde se konají příležitostné akce a dílny zaměřené na rodiny s dětmi.

Valdštejnská zahrada – oáza klidu na Malé Straně v Praze

Valdštejnská zahrada – oáza klidu na Malé Straně v Praze

Mezi nejvýraznější stavby českého raného baroka patří Valdštejnská zahrada v areálu Valdštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Místo je sídlem Senátu České republiky. Zahrada se stala nejen příjemným místem pro odpočinek, ale díky aktivitám Senátu i kulturním stánkem.

Valdštejnské domky v Liberci

Valdštejnské domky v Liberci

Když Albrecht z Valdštejna získal spolu s frýdlantským panstvím i Liberec, dal v létech 1631–1633 západně od Staroměstského náměstí vybudovat novou čtvrť nazvanou Nové Město. Dodnes se dochovaly tři domy, které jsou považovány za nejstarší měšťanské domy v Liberci.

Pachelbelův dům – krajské muzeum Cheb

Pachelbelův dům – krajské muzeum Cheb

Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách bylo otevřeno roku 1874 v bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův dům.

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.