Úvod > Aktuality > Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn
Dnes uplyne 665 let od položená základního kamene hradu Karlštejn
"> Dnes uplyne 665 let od položená základního kamene hradu Karlštejn "> Zvláštního obdivu se hradu dostalo již behem Karlovy vlády "> Hrad byl postaven na ostrohu vybíhajícím z jihu z Kneží hory "> Dnes by však Karel IV. svuj hrad nejspíš nepoznal
Památky

Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn

  • Vydáno10. června 2013
Dnes je tomu přesně 665 let, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pokládal při břehu Berounky zákládní kámen hradu Karlštejna, a to za nebývalé slávy. Stavba žádného jiného hradu prý nebyla zahájena tak slavnostně. Však byl také Karlštejn vystavěn k mimořádnému účelu – uschování korunovačních klenotů Svaté říše římské a svatých relikvií.
Hrad KarlštejnHrad Karlštejn byl založen přesně dne 10. června roku 1348 z rozkazu císaře Karla IV. Základní kámen za jeho nepřítomnosti v Čechách položil arcibiskup Arnošt z Pardubic. Hrad měl svou monumentalitou a nádherou ztělesňovat výsostnou funkci Karlovy monarchie a měly zde být uchovávány nejzávažnější státní listiny, korunovační klenoty a sbírka relikvií.

Hrad byl postaven na ostrohu vybíhajícím z jihu z Kněží hory a odděleným od ní úzkým sedlem. Také na západě a na východě oddělovala hrad hluboká údolí od okolních kopců, které jej na všech stranách téměř zakrývaly před zraky nepřítele. Přístup k hradu byl úmyslně volen tak, aby příchozí obcházel co nejdéle velkou věž strmící nad příkopem a nad branou v nejvyšší, severní části hradu. Hrad Karlštejn byl dokončen v roce 1365.

Karlštejn – kaple sv. KřížeZvláštního obdivu se hradu dostalo již během Karlovy vlády, protože tady zřídil klenotnici a na hradě se uložily korunovační klenoty Svaté říše římské a Svatováclavská koruna. Zmíněné cennosti se nalézaly v kapli svatého Kříže. Ostatně kaple byla a je sama o sobě dokonalým pokladem – zdobena polodrahokamy, zlatem, hvězdami z benátského skla, pozlacenými řetězy. Podívat se uvnitř lze na na více jak 500 let starou galerii portrétů „nebeského vojska“. Zajímavostí je, že se kaple zamykala na devět zámků a na dvě části ji dělila pozlacená mříž, za níž vstupoval Karel IV. naboso.

Dnes by však Karel IV. svůj hrad nejspíš nepoznal – v roce 1887 byl Karlštejn restaurován pod dohledem architekta Josefa Mockera. Některé hradní stavby byly tehdy strženy, jiné nově postaveny, odstraněny renesanční štíty, změněny střechy na věžích a budovách, původní hrázděné zdivo nahrazeno dřevěným bedněním. Tím hrad získal svou nynější podobu.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Další aktuality