Úvod > Aktuality > Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn

Právě dnes uplynulo 665 let od položení základního kamene hradu Karlštejn

Vydáno 10. června 2013 Památky
Dnes je tomu přesně 665 let, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pokládal při břehu Berounky zákládní kámen hradu Karlštejna, a to za nebývalé slávy. Stavba žádného jiného hradu prý nebyla zahájena tak slavnostně. Však byl také Karlštejn vystavěn k mimořádnému účelu – uschování korunovačních klenotů Svaté říše římské a svatých relikvií.
Hrad KarlštejnHrad Karlštejn byl založen přesně dne 10. června roku 1348 z rozkazu císaře Karla IV. Základní kámen za jeho nepřítomnosti v Čechách položil arcibiskup Arnošt z Pardubic. Hrad měl svou monumentalitou a nádherou ztělesňovat výsostnou funkci Karlovy monarchie a měly zde být uchovávány nejzávažnější státní listiny, korunovační klenoty a sbírka relikvií.

Hrad byl postaven na ostrohu vybíhajícím z jihu z Kněží hory a odděleným od ní úzkým sedlem. Také na západě a na východě oddělovala hrad hluboká údolí od okolních kopců, které jej na všech stranách téměř zakrývaly před zraky nepřítele. Přístup k hradu byl úmyslně volen tak, aby příchozí obcházel co nejdéle velkou věž strmící nad příkopem a nad branou v nejvyšší, severní části hradu. Hrad Karlštejn byl dokončen v roce 1365.

Karlštejn - kaple sv. KřížeZvláštního obdivu se hradu dostalo již během Karlovy vlády, protože tady zřídil klenotnici a na hradě se uložily korunovační klenoty Svaté říše římské a Svatováclavská koruna. Zmíněné cennosti se nalézaly v kapli svatého Kříže. Ostatně kaple byla a je sama o sobě dokonalým pokladem – zdobena polodrahokamy, zlatem, hvězdami z benátského skla, pozlacenými řetězy. Podívat se uvnitř lze na na více jak 500 let starou galerii portrétů „nebeského vojska“. Zajímavostí je, že se kaple zamykala na devět zámků a na dvě části ji dělila pozlacená mříž, za níž vstupoval Karel IV. naboso.

Dnes by však Karel IV. svůj hrad nejspíš nepoznal - v roce 1887 byl Karlštejn restaurován pod dohledem architekta Josefa Mockera. Některé hradní stavby byly tehdy strženy, jiné nově postaveny, odstraněny renesanční štíty, změněny střechy na věžích a budovách, původní hrázděné zdivo nahrazeno dřevěným bedněním. Tím hrad získal svou nynější podobu.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty, sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Další aktuality