Úvod > Aktuality > Praha je bohatší o další přírodní rezervaci – Břežanské údolí
Snad vubec nejvetší zajímavostí Brežanského údolí je však podle entomologu nocní motýl prástevník kostivalový
"> Snad vubec nejvetší zajímavostí Brežanského údolí je však podle entomologu nocní motýl prástevník kostivalový "> Údolím vede modrá a zelená turistická znacka "> Asi 500 m od vlakové zastávky Zbraslav se nachází oblíbený zoo koutek
Příroda

Praha je bohatší o další přírodní rezervaci – Břežanské údolí

  • Vydáno19. listopadu 2013
Radní hlavního města Prahy schválili návrh na rozšíření přírodní památky Šance o území evropsky významné lokality Břežanské údolí. Ta byla zařazena Evropskou komisí do seznamu biogeograficky významných lokalit. Pro Českou republiku tak vznikla povinnost zajistit ochranu tohoto území. Nová přírodní památka ochraňuje především skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka, které jsou domovem vzácného noční motýla přástevníka kostivalového.
Břežanské údolíBřežanské údolí původní přírodní rezervaci Šance překrývá, ale je větší zhruba o 82 hektarů. Novým nařízením se proto rozsah lokality rozšiřuje a zařazuje do soustavy NATURA 2000. Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka s významným geologickým profilem. Snad vůbec největší zajímavostí Břežanského údolí je však podle entomologů noční motýl přástevník kostivalový. Tento evropsky významný druh je údajně naprostou vzácností. Vyskytuje se tu a tam ještě v jižních částech Evropy, ale určitě ne v městských aglomeracích, jak je tomu u nás.

Údolím vede modrá a zelená turistická značka. Nedaleko Dolních Břežan na zelené značce najdete hradiště Dolní Břežany, které bylo osídleno v raném středověku, dosavadní výzkumy jej datují do 11. století. Jaho účel není jednoznačný – mohlo souviset s ochranou cesty na Zbraslav, mohlo být přemyslovským opěrným bodem sloužícím k výběru daní a rovněž mohlo souviset s těžbou zlata v okolí.

Na konci údolí, asi 500 m od vlakové zastávky Zbraslav se na levé straně Břežanského potoka nachází dětmi velmi oblíbený zoo koutek (malá lesní zoo Zbraslav). Zblízka si zde můžete prohlédnout například lišky, jezevce, srnky, divoké kance, kuny a fretky či bažanty.
Přírodní rezervace Břežanské údolí – zookoutek je uzavřen

Přírodní rezervace Břežanské údolí – zookoutek je uzavřen

Přírodní rezervaci na jižním okraji Prahy tvoří zalesněné údolí Břežanského potoka, které se táhe od Dolních Břežan ke Zbraslavi v délce asi 5 kilometrů. Celým údolím prochází silnice a turistická stezka. Při vyústění údolí před Zbraslaví zde naleznete areál zdraví s mini zoo koutkem.