Úvod > Aktuality > Poutní bazilika minor ve Filipově se otevřela poutníkům a turistům
Poutní bazilika minor ve Filipove se otevrela poutníkum a turistum
"> Poutní bazilika minor ve Filipove se otevrela poutníkum a turistum "> Bazilika minor Panny Marie Pomocnice krestanu stojí ve Filipove, místní cásti Jiríkova "> Expozice církevního umení Šluknovska v Rumburku
Památky

Poutní bazilika minor ve Filipově se otevřela poutníkům a turistům

  • Vydáno22. ledna 2015
Od ledna 2015 je možné o víkendu navštívit poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Římskokatolická farnost Jiříkov připravila komentované prohlídky chrámu s čestným titulem bazilika minor. Určeny jsou českým a německým poutníkům a turistům. Při prohlídkách zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutního kostela.
Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanůBazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů stojí ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Ve Filipově se odehrálo nejmladší zjevení Panny Marie v českých zemích. Ve 4 hodiny v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 se ve Filipově v domě čp. 63 tkadleně Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení: "Mein Kind, von jetzt an heilt's" (Mé dítě, od nynějška se to hojí). Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalena (1835-1905) byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat.

Poutníci najdou v chrámu prostor pro ztišení a modlitbu. Od 24. 1. do 31. 3. 2015 je možné poutní kostel ve Filipově navštívit v sobotu od 10 do 16 a v neděli od 13 do 16 hodin. Od dubna do října 2015 se otevírací doba v bazilice ve Filipově rozšíří kromě víkendu i na pracovní dny. Vstup na prohlídku je volný.

Bazilika FilipovPřímo na místě zjevení Panny Marie ve Filipově došlo nejprve v letech 1870 – 1873 díky iniciativě kaplana P. Franze Storcha z Jiříkova k výstavbě milostné kaple Uzdravení nemocných. Vedle kaple byl v letech 1873 až 1885 postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Dobové zprávy zmiňují, že kapacita kostela je 4 000 osob. Plány poutního chrámu vypravoval architekt Franz Hutzler z Vídně. Stavbu vedl architekt a stavitel Gustav Sachers z Liberce. Po jeho předčasném úmrtí ji dokončil stavitel Josef Hampel z Rumburku. V roce 1926 prohlásil papež Pius XI. poutní kostel ve Filipově za baziliku minor.

Expozice církevního uměníV bazilice minor probíhají v neděli od 10:30 hodin a každého 13. dne v měsíci pravidelné mše. Od roku 2007 pořádá občanské sdružení Arte Musica a Římskokatolická farnost Jiříkov ve filipovské bazilice mezinárodní festival Varhaní duchovní hudba. Koncerty se konají každou červencovou a srpnovou neděli. Letos se uskuteční 9. ročník festivalu.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je jedním ze šesti poutních míst ve Šluknovském výběžku. Zdejší poutní kaple vznikly v průběhu 17. až 19. století a jsou spojeny s úctou k Panně Marii a utrpení Ježíše Krista. Vedle mariánských poutních kaplí jsou v regionu Šluknovska velmi početně zastoupeny křížové cesty. Historii poutních kaplí a křížových cest připomíná Expozice církevního umění Šluknovska, která je celoročně přístupná ve vstupní budově mariánského poutního místa Loreta Rumburk.
Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

V areálu bývalého kapucínského kláštera v Rumburku se nachází loretánská kaple, která patří k architektonickým skvostům severních Čech. Loreta Rumburk je významným poutním místem Českého Švýcarska. V Loretě Rumburk se celoročně pořádají netradiční prohlídky, výstavy, koncerty a mše svaté.

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Významné mariánské poutní místo spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a mimořádným uzdravením Magdaleny Kade. Jeho věhlas přetrval do 21. století. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem bazilika minor se konají pravidelné česko-německé mše sv. a varhanní koncerty.

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Prohlídka česko-německé expozice nabízí zážitek pro všechny smysly. Výstavní prostory v mariánském poutním místě Loreta Rumburk jsou zpřístupněny od roku 2013.