Úvod > Aktuality > Potápěči zkoumali vltavské dno a našli pilíř Juditina mostu
Potápěči zkoumali vltavské dno a našli pilíř Juditina mostu
"> ">
Památky

Potápěči zkoumali vltavské dno a našli pilíř Juditina mostu

  • Vydáno25. února 2016
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze organizovalo průzkum části vltavského dna. Potápěči zkoumali vltavské dno od pátku 19. 2. 2016 do pondělí 22. 2. 2016 a našli několik velmi zajímavých artefaktů minulosti – mezi nimi i základ pilíře bývalého Juditina mostu. Veřejnosti ho bude moci spatřit od dubna ve Staroměstské mostecké věži.
Karlův mostNejúspěšnější nález se podařilo odhalit v neděli po poledni, kdy potápěči nalezli základ 2. pilíře Juditina mostu, resp. konstrukce ze železitého (tmavého) pískovce, která téměř jistě tímto základem je. Nález je důležitým počinem pro plánovaný projekt zaměření pilířů mostu, o nichž jsou zatím údaje náhodné, nesystematické a přibližné. Tento projekt bude dále rozvíjen odborníky z Muzea hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu v Praze.
 
Jako vedlejší produkt byl shromážděn soubor artefaktů, který doplní a rozšíří nálezy z roku 2014. Některé artefakty byly získány ze stejných sektorů jako při minulém průzkumu a budou nyní podrobeny důkladnému zkoumání. Předměty souvisejí se životem v okolí mostu, zajímavé jsou například části dýmek z přelomu 19. a 20. století, zlomky středověkých nádob a části stavebního materiálu z okolních staveb i z Karlova mostu. Zatím je nejisté, zda byly při průzkumu detekovány pozůstatky dřevěného mostu ‒ předchůdce mostu Juditina. Získané fotografie zbytků dřev na dně Vltavy zatím nesvědčí o tom, že by šlo o fragmenty tohoto mostu, získané informace ale bude nutné ještě podrobněji vyhodnotit.
 
Nalezené předměty ze dna Vltavy budou součástí expozice Mysterium věže ve Staroměstské mostecké věži, kterou Muzeum hlavního města Prahy pro návštěvníky otevře
od 1. dubna 2016.
 

Juditin most stával paralelně s mostem Karlovým

Karlův mostMálokdo si dokáže představit, že Juditin most stál paralelně s mostem Karlovým a to minimálně do doby dostavby Karlova mostu, někdy kolem roku 1402. Juditin most byl v evropském mostním stavitelství pravděpodobně první celokamenný obloukový most v zaalpské oblasti. Podvodní archeologický průzkum nám může přiblížit způsob stavby, resp. založení původních pilířů. Říční koryto Vltavy bylo totiž prouděním vody při povodni v roce 2002 vymleto v některých místech až o několik metrů hlouběji. Díky tomuto odstranění naplavených částic můžeme lépe než dříve zkoumat často v odkrytém stavu základy pilířů Juditina mostu.

Konec Juditina mosti nastal v únoru roku 1342. Na začátku měsíce povolily mrazy a dalo se do deště. Řeky se rozvodnily a ledy začaly tát. Veliká povodeň smetla vše co jí stálo v cestě. Nad pražskou hladinou Vltavy hrdě se vypínající kamenný most musel již poněkolikáté sklonit hřbet. Tentokrát však již nepovstal. Katastrofa byla tak rozsáhlá, že se most již nedal obnovit. Zřejmě pouze provizorně opraven dřevěnými trámy a lešením sloužil až do dostavby nového, vyššího a pevnějšího kamenného mostu, dnes známého jako most Karlův.
Muzeum Karlova mostu

Muzeum Karlova mostu

Korunovační průvody i války, slavnosti i povodně, výjimečnost i každodennost – vše o Karlově mostě! V několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Ducha (sv. Františka) se setkáte s historií jedinečného místa a jedinečné stavby. Poznejte život mostu a lidí kolem něj!

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž tvoří bránu do Starého Města pražského. Při korunovační cestě do chrámu sv. Víta na Pražském hradě jí procházeli čeští králové.

Muzeum hlavního města Prahy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2023 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením. Ostatní budovy muzea jsou pro veřejnost otevřeny.