Úvod > Aktuality > Opravený Letenský kolotoč se opět roztočí
Památky

Opravený Letenský kolotoč se opět roztočí

  • Vydáno6. července 2022
Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě zhotovený roku 1892. V roce 2004 tuto památku v kritickém stavu zakoupilo Národní technické muzeum, které tehdy provedlo nejnutnější záchranné práce, zcela dokončit všechny opravy na nejstarším dochovaným podlahovým kolotočem v Evropě se podařilo až nyní, a vzácná památka se poprvé roztočí v pondělí 11. července 2022.
Letenský kolotočHistorický kolotoč byl postaven v roce 1892 a až do roku 2004 sloužil k zábavě Pražanů. V letech 1892 až 1894 byl kolotoč umístěn u výletního hostince "Na Kravíně", v tehdy ještě samostatném městě Královské Vinohrady. V roce 1894 majitel kolotoče Josef Nebeský přenesl toto kratochvilné zařízení pro dospělé i děti do Královského hlavního města Prahy na Letnou, kde se nachází dosud.

Tuto památku získalo v roce 2004 do své správy Národní technické muzeum a od té doby usilovalo o jeho záchranu. Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec podařilo. Přispěla k tomu také veřejná sbírka na opravu interiéru kolotoče pořádaná Národním technickým muzeem ve spolupráci s MČ Praha 7. Národní technické muzeum již v roce 2015 realizovalo rekonstrukci stavebních a provozních částí kolotoče. Nejprve se zdálo, že se kolotoč podaří zrekonstruovat do roku 2018, díky technickým komplikacím se oprava protáhla až do letošního roku. Nově opravený kolotoč s renovovanými koni se poprvé roztočí v pondělí 11. července 2022 v den 128. výročí od jeho reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce 130. výročí jeho vzniku a první instalace na Královských Vinohradech. Od 12. července se na koních a v autíčkách mohou svézt děti i dospělí.


Unikátní kolotoč opět bude sloužit veřejnosti

letenský kolotočKolotoč dosud tvoří původní novorenesanční dřevěný pavilon s půdorysem pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů, trámovou konstrukcí s prkennými výplněmi, jehlanovou střechou s dvanácti valbami zakončenou lucernou ve výši 7,7 metru. Kolotoč obsahuje vycpaniny 19 koní různých velikostí potažené pravou koňskou kůží bez spojů, plněné slámou, se skleněnýma očima. Původní sedla a uzdění se dochovala u čtyř koní: Poly, Flora, Blesk a Šemík. Čtyři lavice byly pravděpodobně ve 30. letech 20. století nahrazeny čtyřmi autíčky, z nichž dvě jsou dřevěná a dvě plechová. Sloup středové točny je vyzdoben původními třemi rytíři v brnění z papírmaše natřenými stříbřenkou.

kolotočKoně a další části interiéru byly zachráněny díky veřejné sbírce. Kromě drobných dárců do sbírky přispěly značným významnými částkami sponzoři Nadační fond Avast, společnost WAsia a Magistrát hlavního města Praha. Náročná rekonstrukce figur koní a výbavy interiéru byla dokončena v roce 2018, kdy byly koně prezentovány v budově NTM. Při snaze o opravu stavby kolotoče nastala obtížná situace. V první fázi opravy stavby kolotoče a technologického zařízení se prokázalo mnoho skrytých vad původní konstrukce stavby kolotoče. Po období neúspěšných výběrových řízení na dodavatele dokončení rekonstrukce stavby kolotoče v letech 2018–2020 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem Ing. Jiří Kmoškem. Na dokončení opravy stavby kolotoče přispělo výrazně i Ministerstvo kultury ČR.
Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.

Historický kolotoč na pražské Letné

Historický kolotoč na pražské Letné

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě zhotovený roku 1892. Na koních a v autíčkách se mohou svézt děti i dospělí. Podmínkou je tělesná hmotnost do 100 kg.