Úvod > Aktuality > Po stopách šlechtických rodů: Letošní rok je na památkách NPÚ ve znamení osvícené šlechty
Po stopách šlechtických rodů: Letošní rok je na památkách NPÚ ve znamení osvícené šlechty
"> "> "> "> "> ">
Památky

Po stopách šlechtických rodů: Letošní rok je na památkách NPÚ ve znamení osvícené šlechty

Vydáno 14. června 2021
Již 11. ročník celoroční akce Národního památkového ústavu s názvem „Po stopách šlechtických rodů“ se v roce 2021 zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozicí a dalších kulturních a vzdělávacích akcí bude po celý rok připomínat nejvýznamnější osobnosti a fenomény s tímto obdobím spojené.
rok osvícené šlechtyOsvícenství – myšlenkový proud, srovnatelný v dějinách evropské civilizace pouze s humanismem, přinesl v polovině 18. století do habsburské monarchie myšlenky svobody, kritického myšlení a touhu měnit po staletí nehybnou společnost k lepšímu. Nové podněty, přicházející do střední Evropy ze západu, nejdříve zasáhly vzdělanou aristokracii, která o nezbytnosti osvícenských reforem brzy přesvědčila i vládní kruhy.

Období vlády císařovny Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. proměnilo barokní monarchii k nepoznání. Stovky patentů učinily z říše moderní stát s vyspělou byrokracií a novými institucemi. Poddaným pak bylo umožněno vykročit vstříc moderní občanské společnosti, v níž se mohli setkat se základy právního státu, náboženskou tolerancí, veřejným mínění a možností nebývalého společenského vzestupu.

Gideon LaudonNositelem hlavních ideí osvícenství zůstala v habsburské monarchii zejména šlechta, působící u dvora, v armádě a diplomacii – kancléř Václav Antonín z Kaunitz-Rietbergu, hrabě Bedřich Vilém z Haugwitz, maršálové Gideon Laudon a Leopold Daun a mnozí další. Rok osvícenské šlechty, navazující na předchozí úspěšné ročníky cyklu Po stopách šlechtických rodů, chce však připomenout i řadu nepříliš známých intelektuálů, politiků spisovatelů, vlastenců, sběratelů umění, vědců, milovníků hudby, svobodných zednářů i šarlatánů, kteří ducha osvícenství šířili po celé střední Evropě.


Rok osvícenské šlechty nejen v NPÚ

Zámek SlavkovProjekt Národního památkového ústavu Rok osvícenské šlechty bude prostřednictvím publikací, výstav, expozicí, sociálních sítí a řady doprovodných kulturních a vzdělávacích akcí po celý rok 2021 připomínat nejvýznamnější urozené osobnosti spojené s osvícenstvím a fenomény s nimi spojené. Veřejnost bude seznamována s jejich životy, sídly, zahradami, sbírkami, osobními předměty i událostmi, pokrývajícími celé území zemí Koruny české.

Do projektu jsou zapojeny územní odborné správy NPÚ, územní odborná pracoviště a památky ve správě Národního památkového ústavu. Spolupráci na projektu přijaly i další instituce: Muzeum NovojičínskaZámek Kunín, Zámek Slavkov – Austerlitz, Regionální muzeum v Teplicích, Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov, Nový zámek Kostelec nad Orlicí.
Monastýrování v Plasech

18.9.
Monastýrování v Plasech

Další prohlídky z cyklu Monastýrování, při kterých budou představeny osudy klášterů v době osvícenství. Akce je tentokrát tematicky zařazena do programu „Rok osvícenské šlechty".

Rok osvícenské šlechty na zámku v Náměšti

1.7.
31.8.
Rok osvícenské šlechty na zámku v Náměšti

Zámek v Náměšti nad Oslavou se k projektu připojí v červenci a srpnu panelovou výstavou věnovanou osobnosti Jindřicha Viléma Haugwitze (1770-1842) a jeho osvícenskému přístupu při správě panství, rozvoji kulturního života, výstavbě nových objektů a utváření kulturní krajiny.

Rok osvícenské šlechty v Ratibořicích

1.1.
31.12.
Rok osvícenské šlechty v Ratibořicích

Osvícenství – myšlenkový proud, srovnatelný v dějinách evropské civilizace pouze s humanismem, přinesl v polovině 18. století do habsburské monarchie myšlenky svobody, kritického myšlení a touhu měnit po staletí nehybnou společnost k lepšímu.

Prohlídky k roku osvícenské šlechty na zámku Stekník

14.8.
Prohlídky k roku osvícenské šlechty na zámku Stekník

Ve znamení rozumu na zámku Stekník 14. srpna 2021.

Rok osvícenské šlechty na Stekníku

28.8.
Rok osvícenské šlechty na Stekníku

Ve znamení rozumu na zámku Stekník 28. srpna 2021.

Podzimní den s Františkem Jiřím na zámku Kynžvart

25.9.
Podzimní den s Františkem Jiřím na zámku Kynžvart

V doprovodném programu bude zahrnuta i malá faleristická výstava z dochovaných vyznamenání a řádů knížat z Metternichu.

Před 280 lety se narodil císař Josef II.

Před 280 lety se narodil císař Josef II.

Před 280 lety, dne 13. 3. 1741 se ve Vídni narodil Marii Terezii a Františku Štěpánovi syn Josef II. Manželé měli celkem 16 dětí, po 3 dcerách přišel prvorozený syn. Vládl pak od roku 1764 po boku své matky, samostatně v letech 1780–1790. Roku 1781 vydal toleranční patent pro některá náboženství a zrušil nevolnictví. Panovník byl mezi lidem velmi populární, zrušil trest smrti a zřizoval sítě nemocnic i sociálních ústavů. Mezi jeho reformy patřilo rušení klášterů a církevních řádů, které „nebyly užitečné“. V roce 1782 zrušil přes 700 klášterů, které se nezabývaly vyučováním, vědou nebo nepečovaly o nemocné. Josef II. byl největším představitelem českého osvícenského absolutismu a zemřel v roce 1790 po neúspěšné válce s Tureckem, údajně na následek přepracování.

Pomník císaře Josefa II. v Trutnově

Pomník císaře Josefa II. v Trutnově

Socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti vznikla v roce 2009. Jedná se o bronzový odlitek původní sochy, která stála na náměstí v letech 1886-1923. Socha je 2,2 m vysoká. Císař byl v tomto kraji velmi oblíben a několikrát ho i navštívil.

Socha císaře Josefa II. v Markoušovicích

Socha císaře Josefa II. v Markoušovicích

Budete-li procházet pod Jestřebími horami po červeně značené Cestě bratří Čapků obcí Markoušovice, určitě u chalupy č. p. 95 nepřehlédnete barevnou sochu císaře Josefa II. Litinová socha císaře byla zhotovena k výročí 100 let od zrušení nevolnictví.

Dny evropského dědictví v Třeboni

11.9.
Dny evropského dědictví v Třeboni

I letos propojí Den evropského dědictví významné památky Třeboně.

Pomník Marie Terezie u Prašného mostu

Pomník Marie Terezie u Prašného mostu

Park u Prašného mostu v Praze 6 zdobí první tuzemská socha habsburské panovnice Marie Terezie, rakouské arcivévodkyně a české královny. Autorem sochy je Jan Kovářík.

Po stopách Marie Terezie v Čechách i na Moravě

Po stopách Marie Terezie v Čechách i na Moravě

Také jste si oblíbili historickou minisérii Marie Terezie? Úspěšný seriál se natáčel na řadě českých a moravských historických sídel. Možná jste některá z nich poznali a možná vám přijde vhod náš přehled míst, kde se některé scény uskutečnily. Mimo to vám přinášíme i stručný přehled staveb a zajímavostí, které s jedinou vládkyní na českém trůně úzce souvisí. Ať už se jedná o budovy, které kázala postavit nebo zámky, které navštívila během svých „inspekčních“ cest po Čechách a Moravě.