Úvod > Aktuality > Vydejte se po stopách Františka Křižíka

Vydejte se po stopách Františka Křižíka

Vydáno 8. července 2018 Zážitky
Právě před 171 lety, 8. 7. 1847, se narodil jeden z našich nejvýznamnějších vynálezců - František Křižík. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. Mimo to však zdokonalil systém železničních návěstidel, navrhl řadu elektráren, zřídil městské pouliční osvětlení mimo jiné v Písku a Jindřichově Hradci, vybudoval tramvajovou linku na Letné a vynalezl i vylepšil mnoho dalších zařízení. Navštivte místa, která jsou s tímto vynálezce spojena.
František Křižík se narodil 8. července 1847 jako jediný syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku Plánice. Ve dvanácti letech odešel studovat reálné gymnázium do Prahy. Kvůli nedostatku financí si nemohl dovolit složit maturitu, za níž se platil poplatek. Profesor pražské techniky Václav Zenger jej však přijal, pro jeho mimořádné nadání, i bez maturity. Ještě během studia si Křižík přivydělával doučováním, opisováním not a později práci v továrně, která se zabývala výrobou telegrafních a signalizačních zařízení. Během práce zdokonalil železniční signalizaci, což se také stalo jeho prvním uznávaným vynálezem, za který obdržel 1000 zlatých.

Po studiích pracoval u železnice nejdříve jako opravář, později jako úředník i přednosta telegrafního oddělení. V roce 1878 zkonstruoval blokové signalizační zařízení. Navrhl zdokonalené elektrické návěstidlo, zkonstruoval ústřední stavění výhybek a vytvořil blokovací signalizační zařízení, které znatelně omezilo nebezpečí vlakových srážek. Téhož roku se vydal do Paříže na světovou výstavu. Tam spatřil také elektrickou obloukovou lampu ruského vynálezce Jabločkova, která jej inspirovala k vynálezu podstatně zdokonalené podoby této lampy. Přestěhoval se do Plzně, kde si otevřel dílnu na výrobu obloukových lamp. Prodejem lamp získal dost prostředků na to, aby si v Praze - Karlíně pronajal starou tovární budovu a začal pracovat na plánech veřejného osvětlení. Šikovnou reklamou, kdy roku 1883 zdarma osvětlil technickou výstavu ve Vídni, získal jak ocenění tak pracovní nabídky.  V březnu 1887 se poprvé rozsvítilo město Jindřichův Hradec a krátce nato také Písek. Původní elektrárnu navrženou F. Křižíkem můžete v Písku navštívit dodnes.

V Praze v rámci plánované Jubilejní výstavy v roce 1891 vybudoval vynálezce tramvajovou trať na Letné. Měřila sice jen 800 metrů, přesto se stala opravdovou senzací. Ještě větší slávu přinesla Křižíkovi jeho světelná fontána na Výstavišti. V roce 1896 zprovoznil hlavní část tramvajové trati Florenc – Karlín – Libeň – Vysočany. Po prodloužení a rozvětvení měřila 8 km a přepravovala ročně 2 miliony pasažérů. Roku 1907 ji odkoupily pražské Elektrické podniky. Mimo Prahy Křižík vypracoval projekt městské tramvajové dopravy také v Plzni, kde je dodnes možné se projet v nejstarší provozuschopné tramvaji v České republice pocházející z Křižíkových dílen.

Další dochovanou raritou je Elinka - první elektrickou železniční dráhou ve střední Evropě. Železnice vede z Tábora do Bechyně přes Duhový most. První zkušební jízda se uskutečnila 1.6.1903 a pravidelný provoz byl spuštěn o dvacet dní později. S jistou nadsázkou se dá říct, že František Křižík ovládl český trh s elektřinou. Svým zařízením vybavil 130 elektráren (první na Žižkově v roce 1889). Mimo elektrické lokomotivy postavil také tři automobily na elektrický pohon a elektrickou mlátičku.

Začátek 20. století přinesl Křižíkovi řadu finančních problémů, které vyústily roku 1917 v převzetí jeho závadu Pražskou úvěrní bankou. František Křižík zemřel 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora, je však pochován na vyšehradském Slavíně.
Vodní elektrárna Hučák a Informační centrum Obnovitelné zdroje v Hradci Králové

Vodní elektrárna Hučák a Informační centrum Obnovitelné zdroje v Hradci Králové

Vedle parní elektrárny z roku 1910 vznikla v roce 1912 vodní průtočná elektrárna. Kromě elektrárny dnes v budově sídlí informační centrum, které pomocí interaktivních exponátů představuje rozmanité principy a možnosti využití energetických zdrojů – vody, větru, slunce nebo biomasy.

Elinka – nostalgické jízdy historickým vláčkem

Elinka – nostalgické jízdy historickým vláčkem

Železniční trať Tábor-Bechyně je nejstarší meziměstskou elektrickou dráhou nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Provoz zahájila 21. června roku 1903 a jezdí dodnes.

Křižíkova fontána v Praze

Křižíkova fontána v Praze

Křižíkova světelná fontána je osvětlená a nazvučená fontána, která se nachází u Průmyslového paláce v areálu Výstaviště v Praze-Holešovicích. Dne 23.4.2018 ukončila provoz, chystá se její rekonstrukce.

Pronájem historické tramvaje v Plzni

Pronájem historické tramvaje v Plzni

Hledáte něco mimořádného? Využijte unikátní možnosti pronájmu historické tramvaje v Plzni a zpestřete tak svou svatbu, podnikovou oslavu, reklamní akci či jinou příležitost, která si žádá něco opravdu výjimečného.

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín - místo odpočinku českých velikánů

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín - místo odpočinku českých velikánů

Ze starého vyšehradského hřbitůvku, který zde stál již v roce 1260 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v 70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. Samotný Slavín pak představuje společnou hrobku národních velikánů.

Zámecký mlýn a Křižíkova vodní elektrárna v Jindřichově Hradci

Zámecký mlýn a Křižíkova vodní elektrárna v Jindřichově Hradci

V původně gotickém Zámeckém mlýně, nacházejícím se v areálu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, zřídil v roce 1888 František Křižík vodní elektrárnu.

Duhový most v Bechyni

Duhový most v Bechyni

V Bechyni se klene nad hlubokým údolím železobetonový obloukový most dokončený roku 1928 podle projektu Ing. E. Viktory. Svým devadesátimetrovým rozpětím a výškou třicet osm metrů nad hladinou Lužnice skutečně připomíná oblouk duhy, kterou slunce zapomnělo v lužnickém údolí.

Vodní elektrárna Spálov

Vodní elektrárna Spálov

Vodní elektrárna nacházející se v osadě Podspálov byla vybudována v roce 1921 podle návrhu slavného architekta Emila Králíčka a je dodnes plně funkční. Toto dokonale promyšlené a zhotovené vodní dílo, které sloužilo bez jediné přestávky celých 72 let, je po předchozím objednání možné navštívit.

Elektrárna královského města Písku

Elektrárna královského města Písku

Elektrárna královského města Písku vznikla na místě bývalého Podskalského mlýna na doporučení vynálezce Františka Křižíka.

Muzeum Františka Křižíka - život a dílo českého vynálezce

Muzeum Františka Křižíka - život a dílo českého vynálezce

Křižíkovo muzeum nabízí jedinečnou expozici věnovanou životu a dílu významného českého vynálezce a zakladatele elektrotechniky v Čechách Františka Křižíka. Expozice se nachází v rodném domku vynálezce v Plánicích na Šumavě.

Městské muzeum Bechyně

Městské muzeum Bechyně

Expozice muzea v Bechyni se věnuje historii regionu s ohledem na keramickou a kamnářskou tradici, dále je zde zajímavá část archeologická a milovníci historie mohou nahlédnout do selské jizby. Pozornost je věnována také technickým dílům, jako je stavba bechyňského mostu a elektrifiková trať Elinka.