!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Pět výletů, kam se vydat za Dobrými vodami
Pět výletů, kam se vydat za Dobrými vodami
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Pět výletů, kam se vydat za Dobrými vodami

Vydáno 21. února 2021
Kvalitních zdrojů pitné vody si lidé vždy velmi vážili. Obzvláště, když se jednalo o lahodný pramen čisté vody, která měla mnohdy i zázračnou moc. Takový pramen či místo pak nazvali Dobrou Vodou. Dnes u nich nezřídka najdeme chrámy zasvěcené Panně Marii, opečovávané studánky anebo poutní místa. Pojďte se spolu s námi vypravit do míst, kde je voda opravdu dobrá.

Poutní místo Dobrá Voda v Novohradských horách

dobrá voda novohradskoJedním z nejznámějších „dobrovodských“ míst je právě Dobrá Voda u Horní Stropnice na Novohradsku. Nad léčivým slabě radioaktivním pramenem nechal postavit krásný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v letech 1708–1715 hrabě Karel Albert hrabě Buquoy. Barokní stavba tvoří dominantu viditelnou široko daleko, například až z Budějovicka nebo Třeboňska.

Kostel postupně získával na věhlasu jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách. Poutníci sem putovali nejen z Čech a Moravy, ale též z Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska i Slovinska. Důležitost místa byla umocněna existencí lázní, které inspirovaly známého spisovatele Zikmunda Wintera k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“. Pramen s léčivou vodou je sveden do dvou kašen pod chrámovým schodištěm.


Hojná Voda se studánkou svaté Anny

studánka sv. AnnyJen 2,2 km od pramene u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě se nachází další (starší) pramen, tentokrát v osadě pojmenované Hojná Voda. Proslavená je zdejší studánka sv. Anny.

O léčivých účincích pramenů v oblasti Novohradských hor informoval již dějepisec Petra Voka Václav Břežan, podle kterého se „na novohradském panství v roce 1564 „voda zdravá se zjevila, kterouž mnoho lidí se zhojilo“. Na místě pak vznikla osada nazvaná podle majitele Vilémova Hora, z níž se později stala Hojná Voda, což ovšem neoznačuje množství vody, nýbrž její léčivost a hojivost. Sláva Hojné vody ale začala pohasínat v roce 1698, kdy byl pod Kraví horou objeven nový pramen a místo i osada kolem něj vzniklá bylo pojmenováno jako Dobrá Voda.
 

Dobrá Voda u Hartmanic s kostelem sv. Vintíře

vintířeVelmi staré poutní místo se studánkou se zázračnou vodou můžeme navštívit v Dobré Vodě u Hartmanic, na hranicích Národního parku Šumava v okrese Klatovy. Zdejší studánka je považována za zázračnou od té doby, kdy středověcí pastýři, kteří šli se svými stády okolo, uviděli na starém vykotlaném stromě, který stál přímo u studánky, sochu sv. Vintíře. Několikrát se snažili sochu přenést do kostela, ale ta se stále znovu objevovala u pramene. Následně bylo zjištěno, že tato voda léčí zrak.

K soše věřící nejprve postavili přístřešek, v letech 1585-1620 nechal zdejší majitel maltézský rytíř Čejka z Olbramovic postavit dřevěnou kapli, jelikož mu voda vyléčila jeho šrámy. Dnešní kostel sv. Vintíře z roku 1706 postavil baron František Karel Villani na místě staré kaple. V roce 2001 zde byl instalován unikátní oltář z lesního skla výtvarnice Vladěny Tesařové.
 

Dobrá Voda u Českých Budějovic

kostel panny marie bolestnéObec Dobrá Voda se nachází 2 km východně od Českých Budějovic. Jak již sám název napovídá historie tohoto poutního místa se odvíjí od pramene vody, která zde dodnes vyvěrá. Kdy bylo blahodárné působení tohoto pramene prvně zaznamenáno, nelze zjistit pro nedostatek archivních materiálů, ale od poloviny 16. století se na území dnešní obce těžil křemen obsahující hlavně pyrit a arsenopyrit, doprovázený ryzím zlatem. Výskyt rud měl vliv i na složení vody, vytékající ze skal. Její léčivé účinky byly brzy poznány a daly místu pojmenování a poutní tradici.

Dobrá Voda u Českých Budějovic kapličkaRoku 1647 nedaleko zlatého dolu nechalo město Budějovice postavit lázeňskou místnost a novým lázním se až do 19. století říkalo Lázně u kapličky. Byly zrušeny až ve 20. století. Léčily se tu „nemoci údů“ a patrně úspěšně. Na významném poutním místě nesmí chybět velebný chrám – je zde kostel Panny Marie Bolestné, na jehož stavbě se podíleli Kilián Ignác Dientzenhofer a Václav Vavřinec Reiner. Na počátku vznosných mariánských poutí však stál pramen ve skromné barokní kapličce – a ten zde naleznete i dnes. Vlevo vedle samoobsluhy Spar je vyvedená trubka, která teče do kovové nádoby. Hned naproti je další pramen, vyvedený do barokní kapličky. Mělo by se jednat právě o ten Mariánský pramen, který byl na počátku poutí do Dobré vody. Kaplička nad ním byla postavena roku 1769.
 

Pramen Dobré vody u Nepomuku

Pramen Dobré vodyU Vrčeně nedaleko Nepomuku, v lese nazvaném Štědrý, najdete studánku. Zázračný pramen zde dle legendy vytryskl přičiněním svatého Vojtěcha.

Odtud se vedla voda potrubím ke kapli sv. Vojtěcha dole v údolí u Vrčeně. Vodou ze studánky se na jaře také poléval dobytek, aby byl celý rok zdravý. U kaple ve Vrčeni bývaly i středověké lázně, ze kterých se však nedochovalo.
Vodojem na Dobré Vodě v Jablonci nad Nisou

Vodojem na Dobré Vodě v Jablonci nad Nisou

Vodojem v secesním stylu byl postaven v roce 1915, svému účelu sloužil do druhé poloviny 20. století, potom chátral a kolem roku 2010 se uvažovalo o prodeji nebo demolici. V březnu 2015 byl ale vodojem zapsán na seznam kulturních památek a následně firmou A-Stavby opraven.

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic s unikátním skleněným oltářem

Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic s unikátním skleněným oltářem

Kostel v česko-německém pohraničí má za sebou pohnutou minulost. Dříve oblíbené poutní místo po válce chátralo, zmizely varhany, oltář, lavice i vnitřní výzdoba... Nyní je však považován za evropský unikát díky své nové výzdobě z lesního skla.

Osada Dobrá Voda u Hartmanic

Osada Dobrá Voda u Hartmanic

Ves Dobrá Voda leží asi 3 km jihozápadně od Hartmanic na hranicích NP Šumava v okrese Klatovy. V okolí Dobré Vody jsou pozůstatky několika důlních děl připomínající bývalou těžbu zlata.

Poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě

Poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě

Jednou z vrcholných barokních památek jižních Čech je poutní kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Především díky působení významných pražských umělců Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Václava Vavřince Reinera patří kostel k nejpozoruhodnějším barokním stavbám v širokém okolí.

Poutní i lázeňské místo Dobrá Voda na Novohradsku

Poutní i lázeňské místo Dobrá Voda na Novohradsku

V Novohradských horách najdete na jihozápadním svahu dominantu lokality, poutní kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě u Nových Hradů, která je viditelná za jasného počasí až z Budějovicka či Třeboňska. Místní prostředí je vyhledávané pro svůj klid i přírodní scenérie.

Studánka Dobrá voda u Vrčeně

Studánka Dobrá voda u Vrčeně

U Vrčeně nedaleko Nepomuku, v lese nazvaném Štědrý, najdete studánku. Zázračný pramen dle legendy vytryskl přičiněním svatého Vojtěcha.