Úvod > Aktuality > Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

Vydáno 18. srpna 2019 Památky
Pojďte se s portálem Kudy z nudy vypravit do kaplí, které provázejí téměř pohádkové příběhy o dávných panovnících. Najdete je leckde: v lesích, na prastarých hradech i v tak zastrčených koutech Česka, že je bez nápovědy nenajdete. Všechny jsou ale spojené s osudy vládnoucích i sesazených králů – a dokonce nejen českých.
Jsou kaple, kam se můžete podívat kdykoliv, a pak takové, které se otvírají jako vzácné klenoty třeba jen na pár dní či týdnů. Taková je kaple Matky Boží, která stojí nad Brněnskou přehradou kousek od hradu Veveří. Stojí tu už přes 800 let a je starší než hrad, dokonce v 19. století sloužila jako pohřební chrám sesazeného švédského královského rodu Wasa. Při letních prohlídkách se dozvíte, jestli skutečně existují tajemné podzemní chodby a templářský poklad, další vzácnost ale uvidíte na vlastní oči: kopii vzácného obrazu Madony z Veveří ze 14. století, jehož originál byl v kapli umístěn několik století. Pokud si chcete prohlédnout originál, najdete jej v Diecézním muzeuBrně.
 

Hradní kaple na Karlštejně a Zvíkově

Prostá venkovská kaple u Veveří sice má jedinečný genius loci, ale honosné interiéry, drahokamy a zlato musíte hledat jinde: třeba v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně, kterou český král a římský císař Karel IV. nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty a vzácné relikvie. Stěny kaple zdobí zlatý pás, vykládaný leštěnými polodrahokamy, čela kleneb vyplňuje sto dvacet devět obrazů Mistra Theodorika, vůbec největší kolekce gotických obrazů od jednoho autora na světě. Malíř na nich zachytil „veškeré vojsko nebeské“, které mělo poklad hlídat. Kaple je součástí II. prohlídkového okruhu, který je otevřen do začátku listopadu a je nutná rezervace předem.

Přibližně o sto let starší je kaple sv. Václava, která patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům hradu Zvíkova. Bohatá malířská výzdoba je mladší, ale stavebně se dochovala v podobě ze 13. století, kdy reprezentovala moc krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Dnes je součástí běžné prohlídkové trasy, ale víte, že poslední mše se v ní sloužila na sv. Václava roku 1780? Existovaly totiž obavy z narušené statiky a strach, že s větším počtem lidí by se kaple mohla zřítit. Vy se sem můžete vypravit denně kromě pondělí.
 

Hradní kaple v Chebu

Ještě hlouběji do historie, až na začátek 12. století, se podíváte na Chebském hradě. Jeho osudy jsou spojené s rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Z honosného paláce zbylo jen torzo, ale pokladem, který nám může závidět celý svět, je kaple sv. Erharda a Uršuly. Jedno z nejpozoruhodnějších děl rané gotiky ve střední Evropě se pyšní také bohatou sochařskou výzdobou: všimněte si hlavic mramorových sloupů v prvním patře, kde ruce zručných kameníků vykouzlily rostlinné ornamenty a originální figurální výjevy.  Hrad je otevřený celoročně, až do konce prázdnin denně.
 

Kaple v lesích vojenského prostoru Libavá

Když se z Budišova nad Budišovkou vydáte k jihu, přes Podlesí dojedete k zaniklé obci Stará Voda. Prastaré a hojně navštěvované poutní místo bylo dlouho začleněno do vojenského újezdu Libavá a tudíž nepřístupné, ale dnes se tu můžete zastavit a podívat se nejenom ke kostelu sv. Anny a sv. Jakuba, ale ještě o pár stovek metrů dál, ke kapli sv. Anny. Stojí nad Královskou studánkou, jejíž pramen prý ani v současných suchých létech nevysychá. Jedna z pověstí vypráví, že jméno získala podle polského prince či krále, který se při lovu napil z pramene a údajně zvolal „Věru ta voda je krále hodna!“ Studánkou ale výlet končí, dál už je vstup zakázán.

Kromě studánky stojí za povšimnutí ještě jedno místo: přes cestu proti kostelu objevíte zarostlé rozvaliny se zbytky zdí, schodišť a kašny. To jediné zbylo z koleje školského řádu piaristů, kteří o Starou Vodu stovky let pečovali. Studovali tu například Jan Evangelista Purkyně či Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup.
 

Kaple, která neexistuje

  • Nebýt asanací na přelomu 19. a 20. století, v Praze byste se mohli procházet jedinečným židovským ghettem a Brno by mělo svou Královskou kapli. Vzácná gotická památka z konce 13. století stávala na dnešním Dominikánském náměstí a byla zbořena navzdory velkým protestům společně s celou severní stranou náměstí kvůli lepšímu výhledu na Novou radnici.
Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Vznik kaple U Matky Boží známé také jako kostelík nanebevzetí Panny Marie se předpokládá v dobách okolo roku 1200, kdy v bezprostředním okolí stával zeměpanský dvorec a okolo kaple se rozkládala také středověká vesnice. Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody a následně zanikla.

Kaple sv. Václava na hradě Zvíkov

Kaple sv. Václava na hradě Zvíkov

Kaple patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům na Zvíkově. Stavebně se dochovala v podobě, jakou měla ve 13.století.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn - hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty, sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Kaple sv. Anny Libavá

Kaple sv. Anny Libavá

Nad Královskou studánkou v bývalém VÚ Libavá stojí barokní kaple sv. Anny postavená 1699 - 1703 stavitelem Petrem Techetem z Budišova. V 60. letech 20. století byla kaple téměř zničena. Roku 2007 byla ale znovu postavena a slavnostně otevřena.

Chebský hrad - jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Chebský hrad - jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.

Další aktuality

2.6.
2020
Neobjevené skvosty: 10 tipů z regionu Střední Čechy

Neobjevené skvosty: 10 tipů z regionu Střední Čechy

Střední Čechy | Památky
2.6.
2020
Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Střední Čechy | Zážitky
27.5.
2020
#světovéČesko a Středočeský kraj

#světovéČesko a Středočeský kraj

Střední Čechy | Památky