Úvod > Aktuality > Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů
Zdroj foto: Svazek obcí Panství hradu Veveří
Památky

Pět královských kaplí: na hradech, nad Královskou studánkou i hrobka švédských králů

  • Vydáno12. října 2022
Pojďte se s portálem Kudy z nudy vypravit do kaplí, které provázejí téměř pohádkové příběhy o dávných panovnících. Najdete je leckde: v lesích, na prastarých hradech i v tak zastrčených koutech Česka, že je bez nápovědy jen těžko objevíte. Všechny jsou ale spojené s osudy vládnoucích i sesazených králů – a dokonce nejen českých.

Kaple Matky Boží u Veveří

Kaple VeveříJsou kaple, kam se můžete podívat kdykoliv, a pak takové, které se otvírají jako vzácné klenoty třeba jen na pár dní či týdnů. Taková je kaple Matky Boží, která stojí nad Brněnskou přehradou kousek od hradu Veveří. Stojí tu už přes 800 let a je starší než hrad, dokonce v 19. století sloužila jako pohřební chrám sesazeného švédského královského rodu Wasa. Při letních prohlídkách se dozvíte, jestli skutečně existují tajemné podzemní chodby a templářský poklad, další vzácnost ale uvidíte na vlastní oči: kopii vzácného obrazu Madony z Veveří ze 14. století, jehož originál byl v kapli umístěn několik století. Pokud si chcete prohlédnout originál, najdete jej v Diecézním muzeuBrně.
 

Hradní kaple na Karlštejně a Zvíkově

kaple karlštejnProstá venkovská kaple u Veveří sice má jedinečný genius loci, ale honosné interiéry, drahokamy a zlato musíte hledat jinde: třeba v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně, kterou český král a římský císař Karel IV. nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty a vzácné relikvie. Stěny kaple zdobí zlatý pás, vykládaný leštěnými polodrahokamy, čela kleneb vyplňuje sto dvacet devět obrazů Mistra Theodorika, vůbec největší kolekce gotických obrazů od jednoho autora na světě. Malíř na nich zachytil „veškeré vojsko nebeské“, které mělo poklad hlídat. Kaple je součástí II. prohlídkového okruhu, který je otevřen do začátku listopadu a je nutná rezervace předem.

ZvíkovPřibližně o sto let starší je kaple sv. Václava, která patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům hradu Zvíkova. Bohatá malířská výzdoba je mladší, ale stavebně se dochovala v podobě ze 13. století, kdy reprezentovala moc krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Dnes je součástí běžné prohlídkové trasy, ale víte, že poslední mše se v ní sloužila na sv. Václava roku 1780? Existovaly totiž obavy z narušené statiky a strach, že s větším počtem lidí by se kaple mohla zřítit. Vy se sem můžete vypravit až do konce listopadu každý víkend.
 

Hradní kaple v Chebu

cheb kapleJeště hlouběji do historie, až na začátek 12. století, se podíváte na Chebském hradě. Jeho osudy jsou spojené s rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Z honosného paláce zbylo jen torzo, ale pokladem, který nám může závidět celý svět, je kaple sv. Erharda a Uršuly. Jedno z nejpozoruhodnějších děl rané gotiky ve střední Evropě se pyšní také bohatou sochařskou výzdobou: všimněte si hlavic mramorových sloupů v prvním patře, kde ruce zručných kameníků vykouzlily rostlinné ornamenty a originální figurální výjevy.  Hrad je otevřený celoročně, až do konce prázdnin denně.
 

Kaple v lesích vojenského prostoru Libavá

Když se z Budišova nad Budišovkou vydáte k jihu, přes Podlesí dojedete k zaniklé obci Stará Voda. Prastaré a hojně navštěvované poutní místo bylo dlouho začleněno do vojenského újezdu Libavá a tudíž nepřístupné, ale dnes se tu můžete zastavit a podívat se nejenom ke kostelu sv. Anny a sv. Jakuba, ale ještě o pár stovek metrů dál, ke kapli sv. Anny. Stojí nad Královskou studánkou, jejíž pramen prý ani v současných suchých létech nevysychá. Jedna z pověstí vypráví, že jméno získala podle polského prince či krále, který se při lovu napil z pramene a údajně zvolal „Věru ta voda je krále hodna!“ Studánkou ale výlet končí, dál už je vstup zakázán. Kromě studánky stojí za povšimnutí ještě jedno místo: přes cestu proti kostelu objevíte zarostlé rozvaliny se zbytky zdí, schodišť a kašny. To jediné zbylo z koleje školského řádu piaristů, kteří o Starou Vodu stovky let pečovali. Studovali tu například Jan Evangelista Purkyně či Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup.
 

Kaple, která neexistuje

fragment interiéruNebýt asanací na přelomu 19. a 20. století, v Praze byste se mohli procházet jedinečným židovským ghettem a Brno by mělo svou Královskou kapli. Vzácná gotická památka z konce 13. století stávala na dnešním Dominikánském náměstí a byla zbořena navzdory velkým protestům společně s celou severní stranou náměstí kvůli lepšímu výhledu na Novou radnici. Některé střípky bývalého svatostánku se však dochovaly i do dnešních dnů – jde například o fragmenty interiéru kaple, které si můžete prohlédnout ve sklepě pod Novou radnicí (býv. Mincmistrovský sklep).
Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Kaple Matky Boží u hradu Veveří

Vznik kaple U Matky Boží známé také jako kostelík nanebevzetí Panny Marie se předpokládá v dobách okolo roku 1200, kdy v bezprostředním okolí stával zeměpanský dvorec a okolo kaple se rozkládala také středověká vesnice. Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody a následně zanikla.

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Kaple sv. Anny Libavá

Kaple sv. Anny Libavá

Nad Královskou studánkou v bývalém VÚ Libavá stojí barokní kaple sv. Anny postavená 1699 – 1703 stavitelem Petrem Techetem z Budišova. V 60. letech 20. století byla kaple téměř zničena. Roku 2007 byla ale znovu postavena a slavnostně otevřena.

Sklep pod Novou radnicí – historické tajemství města

Sklep pod Novou radnicí – historické tajemství města

Sklepní komplex vybavený od roku 2010 expozicemi a instalacemi. Expozice připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě.

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Chebský hrad – jedinečná ukázka falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Kaple sv. Václava na hradě Zvíkov

Kaple sv. Václava na hradě Zvíkov

Kaple patří k nejcennějším a nejkrásnějším místům na Zvíkově. Stavebně se dochovala v podobě, jakou měla ve 13.století.

Další aktuality

Svatý Mikuláš, jeho dobré srdce a deset svatomikulášských kostelů

Kdo by neznal svatého Mikuláše, na jehož svátek 6. prosince se těší stejně tak děti, jako dospělí. Znáte však svatomikulášskou legendu? A kde se vzal anděl s čertem? A proč nadělují ovoce a pamlsky už 5. prosince večer? Všechny otázky ohledně světce, který je patronem námořníků, rybářů, obchodníků, lékárníků, právníků, studentů, vězňů a dětí vám přiblíží portál Kudy z nudy.
Památky

Poslední postavy adventu – krvelačná Perchta a Žber

Dlouhé prosincové noci daly vzniknout mnoha lidovým tradicím v období adventu a někdy se jednalo až o hororové výstupy s tajemnými postavami, které jsou dnes již minulostí. Čas obchůzek Barborek, Mikulášů a Lucek byl pevně zakotven v kalendáři, ale po Lucii až do Štědrého dne se kdykoliv mohla objevit ve stavení Perchta či Žber, ze kterých děti mívaly veliký strach. Věřilo se totiž, že nehodným a zpupným dětem tito démoni rozpářou břicho.
Památky

Muzea v přírodě zahajují o víkendu adventní a vánoční pořady

Už o tomto víkendu začínají ve dvou muzeích spadajících pod Národní muzeum v přírodě adventní a vánoční pořady. V sobotu 26. 11. mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě prožít atmosféru hanáckých Vánoc jako za starých časů. A Muzeum v přírodě Vysočina připravuje od soboty 26. listopadu do neděle 4. prosince 2022 výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem.
Památky

Advent na hradech a zámcích 2022 – tipy na předvánoční jarmarky a speciální prohlídky

Když o Vánocích nádvoří a střechy hradů a zámků zapadnou sněhem, zmizí pod ním i poslední známky moderní doby a Vánoce na nich se promění v opravdovou pohádku. Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte památky s neopakovatelnou atmosférou. Navíc se během adventu na hradech a zámcích konají kostýmované prohlídky, jarmarky, adventní trhy, výstavy, ukázky historických tradic, kostýmované prohlídky i vyzdobené interiéry a mnoho dalšího. Vyberte si svůj výlet z nabídky portálu Kudy z nudy.
Památky