Úvod > Aktuality > Památník Velké Moravy otvírá po rekonstrukci s novou multimediální expozicí
Památník Velké Moravy otvírá po rekonstrukci s novou multimediální expozicí
"> "> "> ">
Kultura

Památník Velké Moravy otvírá po rekonstrukci s novou multimediální expozicí

  • Vydáno2. září 2022
Nově vybudované Cyrilometodějské centrum u Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště bylo otevřeno ve čtvrtek 1. 9. 2022. Návštěvníky z ČR i zahraničí centrum již ode dneška láká na expozice, které atraktivní formou přibližují dobu slovanských věrozvěstů, ale i období předcházející – pravěk. Jde o další významný počin v péči o historii a tradice regionu, v budování odkazu svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů. Již tuto neděli 4. 9. 2022 se zde pro veřejnost uskuteční zajímavý tematický doprovodný program.
Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě u Uherského Hradiště zahrnuje moderní zázemí pro archeology, depozitáře, odbornou knihovnu, prezentační sál, ale především špičkové a moderní expozice. Nová třípatrová budova vznikla v těsné blízkosti současného Památníku Velké Moravy. Iniciátorem a realizátorem projektu Cyrilometodějského centra bylo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, investorem Zlínský kraj, který muzeum zřizuje.

Na neděli 4. září si v čase od 13 do 18 hodin připravil tým Slováckého muzea pro veřejnost mimořádný doprovodný program. Návštěvníci se budou moci zúčastnit komentovaných prohlídek, připojit se k prohlídce depozitářů spojené s odborným výkladem, zapojit se do debaty s tvůrci expozic či ochutnat dobovou kuchyni Velké Moravy. Program bude zahrnovat také besedu Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti jsou připraveny open-air aktivity a tvořivé dílny. Nádherným bude zajisté též vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.

 
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Jeho první část vybudována v 60. letech 20. století nad základy velkomoravského kostela s rozsáhlým pohřebištěm.

Znáte české svaté patrony?

Znáte české svaté patrony?

Víte, kolik máme českých svatých patronů? Všichni bychom nejspíš vyjmenovali sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku Českou nebo sv. Ludmilu. Celkem je jich sedmnáct – znáte například sv. Radima nebo sv. Kosmu? Vydejte se spolu s námi po místech spojených historií i legendami s českými svatými patrony, známými i neznámými.

Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Moravské zemské muzeum Brno otevřelo v Uherském Hradišti Centrum slovanské archeologie. Uvidíte zde výstavu o svatém Cyrilovi a Metodějovi a dozvíte se zajímavé informace také o počátcích křesťanství na Moravě.

Další aktuality