Úvod > Aktuality > Ostravské muzeum přiblíží válečná tažení na Hedvábné stezce
Ostravské muzeum priblíží válecná tažení na Hedvábné stezce
"> Ostravské muzeum priblíží válecná tažení na Hedvábné stezce "> Na výstave se seznámíte nejen s historií, ale uvidíte také asi tri stovky predmetu nevycíslitelné historické hodnoty "> Této duležité dálkové ceste, pozdeji nazvané Jantarová stezka, vdecí za svuj vznik i Ostrava
Kultura

Ostravské muzeum přiblíží válečná tažení na Hedvábné stezce

  • Vydáno17. prosince 2014
V Ostravském muzeu se v termínu od 18. prosince do 28. února 2015 uskuteční unikátní výstava s názvem "Od Alexandra k Tamerlánovi" a podtitulem "Válečná tažení na Hedvábné cestě". Jde o jednu z výstav z plánovaného cyklu zaměřeného na studium a prezentaci fenoménu Hedvábné cesty, která nemá dosud žádnou obdobu u nás ani ve střední Evropě.
TamerlanKolegium odborníků na jednotlivé aspekty dějin vojenství v oblastech ležících na Hedvábné cestě se touto problematikou zabývalo intenzivně 4 roky. Výsledkem je unikátní výstava, na jejíž realizaci se formou výpůjček či jinými formami spolupráce podílelo zhruba 130 institucí z 20 států světa. Podařilo se vůbec poprvé zpracovat komplexní dějiny Hedvábné cesty na pozadí válečných událostí, které podstatu tohoto fenoménu, stejně tak jako všech oblastí, které na této legendární transkontinentální spojnici leží, od počátku měnily a tvarovaly.

Na výstavě se seznámíte nejen s historií, ale uvidíte také asi tři stovky předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty. Z celkového počtu asi 300 předmětů bude k vidění část hrobové výbavy tráckého válečníka z Čatalky v Bulharsku z 1. až 3. století, doposud neznámé luxusní památky doby čínské dynastie Tchang (618–907) ze soukromých sbírek, staromaďarský poklad z Nagyszentmiklósu, v jehož sousedství bude vystaven korunovační meč uherských králů zvaný svatoštěpánský (kolem roku 1000).

Hedvábná stezkaUvidíte i mramorovou podobiznu Alexandra Velikého, zobrazeného jako jeho mytický prapředek Herakles se lví kůží přes hlavu, i unikátní modely části Velké čínské zdi nebo hradeb Konstantinopole. Milovníky vojenské historie potěší trojice unikátních římských legionářských přileb nebo autentické artefakty dokumentující dva tisíce let čínského válečnického umění.

Této důležité dálkové cestě, později nazvané Jantarová stezka, jak známo, vděčí za svůj vznik i Ostrava. Jedna z větví této cesty totiž již v předdějinných dobách přecházela na území pozdějšího města brod přes řeku Ostravici. Větve této legendární stezky, procházející Evropou z jihu na sever, nejsou ničím jiným, než protažením hlavních pozemních tahů Hedvábné cesty do střední a severní Evropy (do Skandinávie).
Ostravské muzeum

Ostravské muzeum

V historickém interiéru budovy Staré radnice na Masarykově náměstí v Ostravě se nachází stálá expozice Ostravského muzea. Expozice je rozdělena do tří celků, a to prezentace společenskovědných a přírodovědných sbírek, historie města a historie okolní přírody.