Úvod > Aktuality > Oslavte svátek sv. Barbory a nezapomeňte na větvičky třešní
Kultura

Oslavte svátek sv. Barbory a nezapomeňte na větvičky třešní

4. prosince slaví svátek svatá Barbora, patronka horníků, sedláků, architektů, stavebních dělnických profesí, kuchařů, řezníků, ale i dělostřelců, zajatců a umírajících. Její přímluva vás ochrání před bouřkou, horečkou a morem. Den této světice, kterou brutálně mučil a nakonec sťal její vlastní otec, bývá spojen také s řadou lidových zvyků a pranostik.

Ctnostná dívka, kterou zavraždil vlastní otec

Svatá BarboraPodle staré křesťanské legendy ze 7. století se Barbora narodila ve 3. století v Nikomédii (dnešní Turecko) jako dcera bohatého kupce Dioskura. Byla velmi krásná a vzdělaná, a od mužů se jí dostávalo značné pozornosti, které se Barbora nedožadovala. Otec, zapřisáhlý nepřítel křesťanů, ji však preventivně zavřel do věže. Ovšem nutno podotknout, že se jednalo o luxusně vybavenou věž, kterou postavil hned vedle svého domu. Dcera se mu pomstila na duchovní úrovni tím, že se stala křesťankou (jeden ze sloužících byl tajným křesťanem), což otce velmi rozzuřilo. Za takovou potupu se rozhodl dívku rovnou zabít.

barboraBarbora mu ale utekla, úkryt jí poskytla skála, která se před ní otevřela. Našel se však proradný pastýř, který otci vyzvonil, kde se panna ukrývá. Otec a jeho lidé Barboru chytili, krutě zbičovali a drasticky mučili. Od víry se jí snažili odvrátit například drásáním železnými hřebeny, kopáním do hlavy či uřezáním ňader. Barbora nepovolila, za což byla odsouzena k smrti. Když ji znetvořenou vlekli městem k popravišti, anděl prý Barbořino krvácející tělo zahalil bílým oděvem. Nenávistný otec sám se pak ujal role kata a sťal dceři hlavu. Po jeho činu sjel z nebe blesk a spálil Dioskura na uhel. Dodejme ještě, že pastýři, který prozradil Barbořin úkryt, se v tu chvíli proměnily ovce v kobylky.
 

Barborka jako tajemná postava adventu a několik pranostik

barborky kouřimV předvečer svátku sv. Barbory, tj. 3. prosince, chodily ještě v 19. století po domech skupinky dívek oblečené do bílých košil a prostěradel s rozspuštěnými vlasy, na hlavě zelený věneček. Na zem je sesílal svatý Petr ve zlatém povozu. Přes obličej měly závoj nebo roušku. V rukou nesly metličku a košíček s jablky, ořechy a cukrovím. U každého domu se zastavovaly a předvedli krátký výstup – hru nebo zpěv o sv. Barboře. Hodné děti obdarovávaly ovocem a cukrovím, ty zlobivé dostaly našleháno metlou. Někdy po dětech chtěly, aby se pomodlily a strašily je přitom huhláním "mulisi, mulisi" (což je zkomolené zvolání "modli se, modli se"). Později chtěly od dětí písničky nebo básničky podobně jako Mikuláš.

barborky kouřimObčas prý barborky strašívaly děti velkou prázdnou tykví s vyřezaným obličejem, který osvětlovala uvnitř upevněná svíčka. Přenášely ji dům od domu na dlouhé tyči. Před vstupem do sednice ji přistrčily k oknu a metlou šlehaly o sklo. Ke svátku sv. Barbory se váže několik lidových pranostik. Říká se, že "o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře" nebo "má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy", a "je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce".


Lidové zvyky na Barborku aneb nejen třešňové větvičky

barborkySvátek svaté Barbory bývá spojen s řadou lidových zvyků. Nejznámějším z nich, který se dochoval dodnes, je řezání tzv. barborek – třešňových větviček. Použít lze ale i višeň, jabloň, slivoň nebo zlatici. Obecně se ví, že barborky slouží především neprovdaným dívkám – když na Štědrý den rozkvete, do roka se dá očekávat svatba. Větvičky se mají správně nařezat ze stromu alespoň 10 let starého a hned krátce po setmění. Některé texty dokonce dívkám přikazují větvičky ukousnout vlastními zuby.

barborkyO větvičky se musí dívky starat a každý den měnit vodu. Pokud větvička do Štedrého dne nerozkvete znamená to, že musí dívka ješte jeden rok s vdavky počkat. Když měla dívka více nápadníků, nazvala každou větvičku jménem chlapce, a ženichem se stal ten, jehož větvička vykvetla jako první. Provdané ženy dávaly barborky jako ozdobu svátečního stolu. Na Šumavě se věřilo, že větvičky mají moc odhalit na půlnoční mši čarodějnici. Stačilo při mši stočit rozkvetlý proutek do kruhu a podívat se skrz něj, čarodějnice stávaly zády k oltáři. Barborky se hodí i pro předpovídání šťastného měsíce – kolikátý den po uříznutí barborka vykvete, tolikátý měsíc bude pro majitele větvičky tím šťastným.
 

Za světlem svaté Barbory do chrámů i kostelů

chrám barboryA kde najdeme chrámy, kostely a kostelíčky zasvěcené svaté Barboře? Určitě v oblastech s hornickou tradicí, neboť sv. Barbora je patronkou horníků. Proti neštěstí a smrti v dolech zapalují horníci Barbořino světlo. Svaté Barboře je u nás zasvěceno několik kostelů, z nichž nejproslulejší je kutnohorský chrám sv. Barbory.
 
  • Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře: unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO.  
  • moravské toskánskoKaplička svaté Barborky: nachází se v polích nedaleko Strážovic na Kyjovsku a stala se vděčným cílem mnoha fotografů zachycujících krásy Moravského Toskánska.
  • Kaple sv. Barbory na hradě Grabštejně: klenotem prohlídky hradu Grabštejna je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou z období pozdní renesance, která je v Čechách naprosto unikátní. Nechybí ani původní grabštejnská socha svaté Barbory.  
  • socha barbory v CholiněKostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem: V severní části obce stojí dřevěný kostelík svatého Prokopa a Barbory z konce 17. století. Pochází z obce Hliňanec na Podkarpatské Rusi.  
  • Socha svaté Barbory v Cholině: Socha sv. Barbory z roku 1715 je jednou z nejcennějších a nejkrásnějších památek hanácké obce Cholina, nacházející se nedaleko města Litovle. Autorem je zřejmě sochař Johann Sturmer.
  • Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně: Raně barokní hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně byl vystavěn v roce 1607 na místě gotického předchůdce. Architektem současné stavby byl Jean Baptista Mathey.
Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku

Naučná stezka Historie hornictví na Stříbrsku

Naučná stezka se táhne okolo stříbra podél řeky Mže a měří 3 km. Informační tabule, které jsou umístěny po celé délce trasy na jednotlivých zastávkách, se zaměřují převážně na hornickou činnost na Stříbrsku. Dozvíte se zde o geologii, mineralogii a historii hornictví na Stříbrsku.

Kostel sv. Barbory v Lužné u Rakovníka

Kostel sv. Barbory v Lužné u Rakovníka

Kostel v Lužné je doložen již ve 14. století, fara však zanikla za husitských válek a zprávy o kostele od roku 1422 chybějí. Současná stavba je pozdně barokní.

Kostel sv. Barbory Dubičky

Kostel sv. Barbory Dubičky

Původně luteránský kostel sv. Barbory byl postaven roku 1579 Jindřichem Kaučem z Kauče na místě, kde dříve stála kaple rytíře z Kamýka.

Kostel sv. Barbory v Adamově

Kostel sv. Barbory v Adamově

Kostel byl v Adamově vybudován v letech 1855 – 1857 podle návrhu vídeňského architekta Josefa Kiesera. Společně s kostelem byla vybudována fara, školní budova a hřbitov.

 Kaple sv. Barbory v Duchcově

Kaple sv. Barbory v Duchcově

Barokní kaple, umístěná naproti rybníku Barbora, byla postavená litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem, jako hřbitovní kaple.

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Pacově

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Pacově

Původně hřbitovní osmiboká kaple přestavěná a podstatně rozšířená hraběnkou Johanou Eusebií Barborou ze Žďáru v letech 1681 – 1682. Hlavní oltář barokní s obrazem sv. Barbory, ochranitelkou ve smrtelném nebezpečí a jmenovkyní patronky.

Kaple sv. Kateřiny a Barbory v Oseku

Kaple sv. Kateřiny a Barbory v Oseku

Původně gotická kaple, která byla v letech 1713 – 1718 přestavěná v barokním slohu. Je již součástí mohutného klášterního souboru k němuž dále patří konvent s kapitulní síní, křížovou chodbou, studniční kaplí, pivovarem, sladovnou a dalšími stavbami.

Kostel sv. Barbory v Pavlově

Kostel sv. Barbory v Pavlově

Nynější kostel byl vystavěn roku 1742, patrně s využitím starší stavby v místě kněžiště. Roku 1829 následovala klasicistní úprava hlavního průčelí. To je završeno sochou patronky chrámu sv. Barbory.

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple svaté Barbory, lidově zvaná Barborka, stojí na místě někdejšího raně gotického kostelíka zasvěcenému stejné patronce. Kaple sloužila především jako rodová hrobka pro majitele buchlovského panství, ale jsou zde pohřbeni také soudcové loveckého práva a poustevníci řádu sv. Františka.

Kaplička sv. Barborky u Strážovic v Moravském Toskánsku

Kaplička sv. Barborky u Strážovic v Moravském Toskánsku

Kaplička svaté Barborky se nachází v polích nedaleko Strážovic na Kyjovsku a stala se vděčným cílem mnoha fotografů zachycujících krásy Moravského Toskánska.

Jezero Barbora v Oldřichově u Teplic

Jezero Barbora v Oldřichově u Teplic

Nejrozsáhlejší vodní plochou v okolí Teplic je vodní nádrž Barbora, která vznikla zatopením stejnojmenného povrchového dolu.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Kaple svaté Barbory v Bílovci

Kaple svaté Barbory v Bílovci

O kapli, která patřila původně k městskému špitálu, existuje první zmínka z roku 1465. Gotická, patrně z části dřevěná kaple byla barokně přestavěna v roce 1726. Dnešní podobu získala při úpravě na obřadní síň města v 60. letech 20. století.

Kostel sv. Barbory Příseka

Kostel sv. Barbory Příseka

Stavba, která vznikla na přelomu 13. a 14. století, byla zasvěcena svaté Barboře, patronce všech horníků. Jádro kostela je ranně gotické, ale mohutná hranolová věž pochází až z roku 1852.

Kaple Panny Marie ve Schořově

Kaple Panny Marie ve Schořově

Jihovýchodně od Schořova se na pahorku při silnici mezi Tupadly a Zbudovicemi nachází kaple Panny Marie. Raně barokní stavbu nechala postavit Marie Barbora z Pöttingu. Kaple byla postavena podle španělského vzoru, má tvar lucerny a je osmiboká.

Kostel sv. Barbory Zahrádky

Kostel sv. Barbory Zahrádky

Působivý barokní kostel sv. Barbory dnes stojí netradičně uprostřed volné krajiny, neboť je jediným pozůstatkem vsi Mnichova, která zanikla ve třicetileté válce.

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně

Raně barokní hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně byl vystavěn v roce 1607 na místě gotického předchůdce. Architektem současné stavby byl Jean Baptista Mathey.

Kostel sv. Barbory v Otovicích

Kostel sv. Barbory v Otovicích

Na místě dnešního kostela stával dřevěný kostel patřící protestantům, který byl roku 1724 zbourán. Současný kostel sv. Barbory byl postaven v letech 1725 – 1727 pravděpodobně podle plánů Kryštofa Dientzenhofera, stavbu však vedl jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer.

Kostel sv. Barbory u obce Všekary

Kostel sv. Barbory u obce Všekary

Na návrší v blízkosti obce Všekary stojí zachovalé zřícenina barokního kostela sv. Barbory, patronky havířů z let 1717-1724. Bývalé poutní místo se nachází asi 10 km severovýchodně od Horšovského Týna.

Kostel sv. Barbory v Zábřehu na Moravě

Kostel sv. Barbory v Zábřehu na Moravě

Kostel sv. Barbory, který je v současné době přístupný pro veřejnost jen výjimečně, je středověká gotická stavba s barokní přestavbou. Legenda vypráví, že kostel založili za hradbami města příslušníci řádu Templářů. Nejstarší písemná památka však pochází až z druhé poloviny 15. století.

Barbořin kamenný most Zahrádky

Barbořin kamenný most Zahrádky

Klenbový most vede z lipové aleje přes Bobří potok do Holan. Vybudován byl v roce 1836.

Socha svaté Barbory v Cholině

Socha svaté Barbory v Cholině

Socha sv. Barbory z roku 1715 je jednou z nejcennějších a nejkrásnějších památek hanácké obce Cholina, nacházející se nedaleko města Litovle. Jedná se o nemovitou kulturní památku, jejímž autorem je zřejmě významný sochař Johann Sturmer.

Kaple sv. Barbory v Kloboukách u Brna

Kaple sv. Barbory v Kloboukách u Brna

Kaple sv. Barbory v Kloboukách u Brna byla zbudována roku 1669 v barokním slohu. Stavba má půdorys řeckého kříže. Po zrušení císařem Josefem II. sloužila od roku 1786 jako sýpka na obilí. Obnovy zpět na svatostánek se dočkala teprve až v polovině 19. století.

Další aktuality

Studium samotné nestačí, poznávejte – levně nebo zadarmo!

Podobně jako ke studentskému životu patří zkoušky, písemky, referáty, semináře a další ohavnosti, (…pardon, povinnosti…), patří k němu i tipy, jak ušetřit – na bydlení, na dopravě, na jídle, zkrátka všude. Kudy z nudy pro vás má množství nápadů a tipů, kam se podíváte za pár drobných anebo zcela zdarma. Takže hurá za kulturou bez koruny v kapse!
Kultura

7 věcí, které nevíte… o filharmoniích, orchestrech a kapelách

V rámci oslav Roku české hudby 2024 kolem našich uší neproplouvá jen hudba. Občas slyšíme výrazy z hudební terminologie, které sice známe, ale ne příliš důvěrně. Pojď s Kudy z nudy otevřít vrátka do světa hudby a zjistit, co se skrývá za slovem filharmonie.
Kultura

Kalendář 2024: Tipy na největší hrnčířské slavnosti, keramické trhy a přehlídky řemeslníků

Kdo má rád malované i obyčejné hrnce, hrnky, mísy, džbány a další hrnčířské zboží, ten by se měl alespoň jednou za rok vypravit na pořádný hrnčířský trh. Na portálu Kudy z nudy jich objevíte celou řadu a dokonce s námi můžete za hrnčíři a jejich zbožím vyrazit téměř každý měsíc.
Kultura

Cesty za uměním: inspirace Itálií a studijní cesty českých sochařů, architektů a spisovatelů

Tisíciletá historie, fascinující architektura a umění na každém kroku: to byly hlavní důvody, které vedly české umělce do Itálie. Vydejte se v jejich stopách s Kudy z nudy a podívejte se, kam vedly jejich italské cesty, která díla obdivovali a kde hledali inspiraci pro vlastní práci.
Kultura

20 tipů, kam do galerie v Česku

Vyberte si z tipů redakce Kudy z nudy a vydejte se za uměním, raritami, historií i zábavou… Využijte naší nabídky ze světa umění – grafiky, malby a sochařství i multimediálních oborů. O historii, výtvarném umění, výstavách, umělcích i zajímavých akcích se dozvíte na řadě míst České republiky.
Kultura

Masopustní veselí 2024 vrcholí, užijte si poslední letošní masopusty!

Konec masopustu 2024 se nezadržitelně blíží, a proto nepromeškejte poslední letošní masopustní průvody a akce plné veselí a hodování. Portál Kudy z nudy vám přináší přehled maškarních obchůzek, které se v následujících dnech budou konat po celé zemi a ponoří vás do reje tance, zpěvu a dobrého jídla.
Kultura

Výstavy, které byste s dětmi o jarních prázdninách neměli zmeškat

Týden volna je príma, možná s dětmi stihnete pár věcí, na které při každodenním kolotoči nezbývá čas ani chuť. Do programu si určitě zařaďte také některou z výstav; pro mrňata, školáky i studenty se jich nabízí celá řada a portál Kudy z nudy vám předkládá rychlý přehled těch nejzajímavějších z nich.
Kultura

Rok české hudby 2024: kde najdete muzea hudby a expozice slavných hudebníků

Oslavte Rok české hudby 2024 stylově – třeba návštěvou některého muzea hudby nebo expozice, věnované našim slavným skladatelům. Pozveme vás ale také do muzea klavírů a k několika kuriózním sochám, které by nevznikly, nebýt právě hudby. Užijte si Rok české hudby s Kudy z nudy netradičně a zábavně!
Kultura