Úvod > Aktuality > Novinky na hradech a zámcích 2016
Památky

Novinky na hradech a zámcích 2016

  • Vydáno17. března 2016
Hrady a zámky jsou na novou sezónu dobře připraveny a na letošní rok si nachystaly spoustu novinek, jako je zpřístupnění nových prostor, zavedení nových prohlídkových okruhů, nová doplnění stávajících prohlídkových tras a další novinky. Výběr těch nejzajímavějších z nich vám přináší portál Kudy z nudy.

Novinky na českých hradech a zámcích


Hrad Litice se po rekonstrukci opět otevírá

V sobotu 30. dubna se po roční opravě opět otevře hrad Litice. V březnu 2015 došlo k vydrolení a pádu části zdiva u severního paláce a hrad byl od dubna v rukou restaurátorů. Statické posudky ukázaly větší rozsah poškození, než se původně předpokládalo a hrad byl do odvolání uzavřen z důvodu bezpečnosti návštěvníků. Letos však hrad návštěvníkům opět otevírá své brány.
 
Litice byly založeny ve 13. století, největšího rozkvětu ale dosáhly v době, kdy jejich vlastníkem byl český král Jiří z Poděbrad, který si toto místo velmi oblíbil. Za dalších majitelů, Pernštejnů, pozbyly na významu, začaly chátrat a měnit se ve zříceninu. S opravou památky se začalo na konci 19. století.
 

Zlatokorunská madona se vrací domů

V neděli 17. dubna se po dlouhých 78 letech vrátí do kláštera Zlatá Koruna gotický deskový obraz Zlatokorunské madony. Jde o dílo mimořádné hodnoty, namalované kolem roku 1410 pro klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně.
 
Obraz vycházel z kompozičního typu Madony svatovítské, kdy se Matka i dítě obracejí tváří k pozorovateli. Pro obraz, ovlivněný pozdní fází krásného slohu, je příznačný široký malovaný rám s figurální výzdobou, představující světce a světice. Jednalo se o prvek převzatý z byzantského malířství, který se do Čech dostal zprostředkovaně přes severní Itálii.
 
Po slavnostní bohoslužbě bude obraz přenesen do nově restaurované klášterní opatské kaple a stane se součástí prohlídkové trasy.
 

Na Duchcově vás okouzlí antikou

Nová stálá expozice nazvaná Okouzlení antikou bude od začátku června zpřístupněna na zámku Duchcov. Několik desítek kopií plastik ze sbírky Univerzity Karlovy v Praze nabídne exkurzi do antiky, jejího umění a mytologie, ale ukáže zároveň vliv antiky na kulturu šlechty.
 
Plánovaná expozice bude v letošní návštěvnické sezóně otevřena v osmi místnostech duchcovského zámku, kde dříve Valdštejnové vystavovali předměty ze svých bohatých sbírek. Součástí výstavy bude připomínka velice oblíbených kavalírských cest do antického světa. Ty měly svou tradici už od renesance a uskutečňovaly se až do 19. století. Šlo o cesty dospívajících šlechticů především do Itálie, za poznáním kořenů evropské kultury, s čímž souvisely první diplomatické i milostné zkušenosti.
 

Nové prohlídkové trasy lákají do Zákup na Habsburky

V nové podobě budou od 1. června otevřeny prohlídkové trasy také na zámku Zákupy; Letní sídlo císaře Ferdinanda Dobrotivého (bude doplněna o nová apartmá věnované Napoleonovu synu Orlíkovi, který byl krátkou dobu také majitelem Zákup s titulem vévody zákupského) a Návštěva u Habsburků připomenou 100. výročí úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I., který byl předposledním majitelem zámku.
 
Pokoje připomenou významné návštěvy, jež na zámku pobývaly, a také další příslušníky rodu Habsburků. Prohlídka povede do apartmá císařovny-matky Karoliny Augusty Bavorské (salon, pracovna, ložnice).

Nově budou zpřístupněny také další hostinské pokoje, jež připomenou pobyty Františka Josefa I. (ložnice a pracovna) a jeho syna korunního prince Rudolfa s manželkou Štěpánkou Belgickou (salon a lovecký pokoj).
 
Další pokoje se věnují letním pobytům arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy (ložnice, salon), nevlastní matky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Následuje rytinkový kabinet, přenesený do Zákup v 70. letech ze zámku v Doksech, a nově otevřený pokoj zpovědníka císařovny Marie Anny Karolíny Savojské. Prohlídku zakončí návštěva zámecká kaple sv. Františka z Assisi, kde se 1. 7. 1900 oženil František Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou.
 

Od zříceniny k památce – nová trasa s výhledem na Švihově

Na hradě Švihov bude po dvouleté rekonstrukci zpřístupněna hradní věž s výhledem do údolí řeky Úhlavy. Nový třetí prohlídkový okruh zavede všechny zájemce do tajů památkové obnovy hradu.

Ukáže jim mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků věže. Z nejvyššího patra se nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy. Tento okruh bude přístupný od července 2016.
 

Novinky z moravských historických sídel


V Lysicích se seznámíte se ženou tří století

Výjimečná interaktivní literární expozice věnovaná Marii von Ebner-Eschenbach, mimořádné ženě, spisovatelce a autorce divadelních her, od jejíhož úmrtí uplyne letos 100 let, se 27. května otevře na zámku Lysicích. Je součástí projektu Marie Ebner-Eschenbach – Žena tří století (1830–1916), připomínajícího výstavami, koncerty, divadelními představeními i publikacemi osobnost spisovatelky i její dílo české i rakouské veřejnosti.
 
V nové expozici je vystavena souprava jejích psacích per, hodinářská skripta, která používala, když se učila hodinářkou, nechybí ani portréty a fotografie spisovatelky. Samostatnou kapitolu díla Marie Ebner Eschenbach tvoří memoárové práce, které mají kromě estetické i mimořádnou dokumentární hodnotu a autorku přímo i nepřímo charakterizují.
 

Za vůní benzínu musíte do Jaroměře

Od května do října připomene na zámku Jaroměřice nad Rokytnou výstava Zámek s vůní benzinu počátek 20. století a tehdejší novinku nejen pro příslušníky šlechty – automobily. Na prohlídku bude lákat plechový veterán, šlapací auta pro děti i zámecká autodílna. Jedinečná výstava bude od května do října k vidění na prohlídkové trase B.
 
Poznejte prapůvodní kořeny automobilismu u nás, kdy první vozy vlastnili aristokraté, neexistovalo dopravní značení, pořádné silnice a ani benzinové pumpy. Automobilismu se spolu s manželem věnovala například hraběnka Elvíra, původem bavorská princezna. Na výstavě uvidíte její řidičský průkaz a účtenky od benzínu.
 

Kroměřížské zahrady lze poznat všemi smysly

Programy Zahrada všemi smysly pro tělesně či  mentálně znevýhodněné budou probíhat v zahradách Kroměříži. V Květné zahradě si sluchově postižení mohou půjčit tablet se samoobslužným průvodcem pro neslyšící (s upravenými texty a videonahrávkami ve znakovém jazyce), v Květné i Podzámecké zahradě jsou připraveny programy pro slabozraké, při nichž je znevýhodnění kompenzováno popisným výkladem, haptickým vnímáním památky (kamínkové mozaiky, stěn grotty, štukové výzdoby aj.), a možností osahat si modely výzdoby.
Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Zahrada se využívá k výstavám, koncertům, slavnostem a také k procházkám a příjemnému trávení volného času.

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Zámek Lysice

Zámek Lysice

Tato barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem 19. století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic.

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov leží přibližně 8 km jihozápadně od města Teplice. Návštěvníci zde mohou zhlédnout expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu, Vojenskou zbrojnici, Lovecký salonek a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy.

Vodní hrad Švihov – skvost, který stojí za to vidět zblízka

Vodní hrad Švihov – skvost, který stojí za to vidět zblízka

Jednou z nejmohutnějších fortifikačních staveb v Čechách je vodní hrad Švihov nedaleko Klatov. Po celou turistickou sezónu hrad žije nejen prohlídkami, ale také nesčetnými doprovodnými akcemi.

Zámek Zákupy – prohlídky zámeckých interiérů i krajinářského parku

Zámek Zákupy – prohlídky zámeckých interiérů i krajinářského parku

Zámek Zákupy v severních Čechách nabízí prohlídku jedinečných souborů vybavení císařských salonů z poloviny 19. století. Uvidíte téměř 160 let staré papírové tapety, lustry, garnýže, závěsy a nábytek s původními potahy.

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

V půvabné krajině východních Čech, v místech, kde si proklestila dravá voda Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů cestu v hlubokém zákrutu, se na vrcholku nevysokého pahorku vypíná hrad Litice.

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Barokní zámek v Jaroměřicích se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století.

Další aktuality

České vynálezy, které změnily svět

Vzpomenete si na některý ze slavných českých vynálezů? I když je Česko v porovnání s ostatními zeměmi světa poměrně malá země, dokázali naši vědci, inženýři a badatelé objevit principy a vynálezy, které přinesly užitek celému světu. Namátkou jmenujme například kontaktní čočky, hromosvod nebo lodní šroub… A jaké další vynálezy pocházejí z „českých dílen“? To vám prozradíme v našich dnešních tipech!
Památky

Muzea v přírodě zahajují o víkendu adventní a vánoční pořady

Už o tomto víkendu začínají ve dvou muzeích spadajících pod Národní muzeum v přírodě adventní a vánoční pořady. V sobotu 2. 12. 2023 mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě prožít atmosféru hanáckých Vánoc jako za starých časů. A Muzeum v přírodě Vysočina připravuje od soboty 2. prosince do neděle 10. prosince výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem.
Památky

Šlechtické Vánoce – nahlédněte do historie minulých i současných majitelů hradů a zámků

Hrad Křivoklát a zámky Hluboká, Sychrov, Loučeň nebo Lednice si pro adventní období, ale i na vánoční svátky, připravily bohatý program. V nabídce jsou vánoční prohlídky, které seznámí nejenom s tradicemi daného místa, ale provedou vás nazdobenými komnatami se stromečky, dárky i cukrovím. Vypravte se za šlechtickými rody i v zimě a poznejte, jak trávily v minulosti vánoční čas.
Památky

Advent na hradech a zámcích 2023 – tipy na předvánoční jarmarky a speciální prohlídky

Když o Vánocích nádvoří a střechy hradů a zámků zapadnou sněhem, zmizí pod ním i poslední známky moderní doby a Vánoce na nich se promění v opravdovou pohádku. Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte památky s neopakovatelnou atmosférou. Navíc se během adventu na hradech a zámcích konají kostýmované prohlídky, jarmarky, adventní trhy, výstavy, ukázky historických tradic a mnoho dalšího. Vyberte si svůj výlet z nabídky portálu Kudy z nudy.
Památky

Vánoce na hradech a zámcích 2023 – prohlídky hradů a zámků na dny 24., 25. a 26. prosince

Láká vás výlet na hrad nebo zámek? Dopřejte si netradiční prohlídky vánočně vyzdobených interiérů! Průvodci vám navíc poví zajímavosti o oslavě Vánoc tak, jak si je dopřávala šlechta ve středověku nebo v 18. či 19. století. Dozvíte se, kde se vzala tradice vánočního stromečku, jak vypadala štědrovečerní tabule a jaké dárky čekaly tehdy zámecké pány nebo jejich služebnictvo pod stromečkem. Máme pro vás tipy na sváteční dny 24., 25. a 26. prosince 2023!
Památky

Advent na památkách zve k mimořádným prohlídkám

Téměř všechny hrady a zámky, které otevřou své brány v předvánočním čase, nabízí tematicky laděné prohlídkové okruhy připomínající, jak byl čas adventu chápán a oslavován v dobách již skoro zapomenutých. Na speciální prohlídky láká například Grabštejn, Křivoklát, Švihov anebo Jindřichův Hradec.
Památky

Čobogaj nebogaj aneb kde si užijete Kateřinské slavnosti

Dá rozum, že svatokateřinské slavnosti se slaví většinou tam, kde mají kostely zasvěcené svaté Kateřině. Kromě souhrnu těch nejznámějších a nejlepších akcí vám nabídneme i pár informací o známé světici a odhalíme tajemství lidového popěvku „čobogaj nebogaj“.
Památky

Za svatou Kateřinou nejen do kostelů a kaplí

Na svatou Kateřinu podle dávného zvyku končí taneční zábavy a začíná adventní půst. Poslední zábava se konala 25. listopadu, kdy ženy zvaly muže k tanci a platily za ně útratu. Domácímu dobytku končila venkovní pastva a dvory začínaly se stříháním ovcí. Svatá Kateřina se narodila okolo roku 289 n. l. na území dnešního Egypta, v době pronásledování křesťanů, přesto se Kateřina ke křesťanské víře hrdě hlásila. Císař nechal děvče postavit před učence s cílem jí víru rozmluvit. To se mu ale nepodařilo – naopak. Tehdy osmnáctiletá Kateřina dokázala obrátit všechny na křesťanství. Sám císař dívku pak dokonce požádal o ruku, ta ovšem odmítla, za což byla odsouzena k smrti. Podle legendy místo krve vytrysklo z jejích ran mléko. Kult svaté Kateřiny byl hojně rozvinutý již od 11. století, ve městech nechávali kostely a kaple zasvěcovat právě sv. Kateřině. I sám Karel IV. nechal sv. Kateřině postavit kapli. Den sv. Kateřiny byl rovněž oblíbeným datem svateb. V tento den lidé započínali také velký předvánoční úklid.
Památky