Úvod > Aktuality > Nová galerie určená především pro děti
Nová galerie určená především pro děti
">
Kultura

Nová galerie určená především pro děti

  • Vydáno20. března 2012
Od 15. března je v centru Prahy otevřena první galerie určená především pro děti. V galerii neplatí známý příkaz „Nedotýkejte se!“, ale naopak: „Vnímejte exponáty všemi smysly a dotvářejte je podle svých představ.“. Každé úterý a pátek od 9,30 do 11,00 hod se zde konají dopolední tvořivé dílny pro rodiče s dětmi od 2 let. Pro školy a volnočasové organizace je připraven školní program. Na cestě za uměním provází skupinky dětí lektor galerie spolu s jejich pedagogem. Do tohoto programu je nutné se registrovat na e-mailu: skolniprogram@galeriegud.cz.
Galerie umění pro děti zahájila svůj provoz interaktivní výstavou současných umělců na ekologické téma práce s odpadovými materiály „Umění v recyklaci“. Vystavená díla nemají definitivní podobu. Umělci od počátku koncipovali pro tuto galerii své instalace tak, aby na nich děti mohly dále aktivně pracovat, prožily si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, rozvíjely náměty svou fantazií, intenzivně zapojily všechny smysly. Práce s odpadovými materiály dětem ukáže, že i to, co je určeno k likvidaci, může sloužit jako inspirace nebo zajímavý materiál pro výtvarné dílo. Tato animace – oživení uměleckého díla znamená základ dobrého a trvalého vztahu dětí k umělecké tvorbě. Zároveň otevírá další možnosti jejího hlubšího vnímání a pochopení.

Výstava je vedena také edukativně, a to díky odbornému partnerství se dlouholetým školním programem Recyklohraní.cz, který připravil důležité informace na téma recyklace, které provázejí celou výstavu.