Úvod > Aktuality > Noční putování městem zažijete v Poličce
Noční putování městem zažijete v Poličce
"> "> "> "> "> "> ">
Zážitky

Noční putování městem zažijete v Poličce

Vydáno 5. června 2021
V sobotu 5. června 2021 se v Poličce uskuteční další ročník nočního putování městem, konaný v rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí. Večerní putování s názvem Čas pro neobyčejné zážitky bude zahájeno úderem devatenácté hodiny v Městském muzeu a galerii Polička, kde návštěvníci obdrží tištěné programy celé akce s přehlednou mapkou jednotlivých stanovišť, na které budou moci v průběhu večera zavítat.
PoličkaMěstské muzeum a galerie Polička zahájí večer vernisáží panelové výstavy Městské bydlení Polička, za přítomnosti vedení města, organizátorů architektonické soutěže, porotců a autorů odměněných návrhů. Na výstavě uvidíte panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, který obsahuje informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu.

Otevřena bude část dotykové výstavy k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky. Zjistíte, jak to bylo roku 1421, když se ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města… zda Polička bojovala či nechala otevřít brány, aby bylo město uchráněno. A hodili měšťané vojákům přes hradby vykrmenou svini nebo je to jen pověst? Děti se například zabaví v nové dílně výrobou pásky přes oko, jakou měl Jan Žižka. 
 
A jak se bojovalo dávno před husity? Ukázku života, zbroje a zbraní z 9. – 10. století od dalekého severu až po východ Evropy předvede v atriu skupina historického šermu a oživlé historie Aldeigjuborg, z.s.
 

Do rodné světničky Bohuslava Martinů, kina nebo kostela sv. Michaela

Rodná světnička B. MartinůDalší zastávkou může být Rodná světnička Bohuslava Martinů. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Program si připravilo i místní  centrum pro rodinu MaTami, z. s., které si budete moci prohlédnout, anebo si zavzpomínat při projekci fotografií z uplynulých let či si vyzkoušet malování na obličej. Městská knihovna bude mít jako již tradičně otevřeno! Mimo jiné budete moci prozkoumat Centrum technického vzdělávání Půda, které slouží jako učebna výuky digitálních technologií a jazyků.

tylův dům poličkaV Informačním centru si budete moci zakoupit upomínkové předměty zachycujících krásu města.   Římskokatolická farnost pro vás otevře hřbitovní kostel sv. Michaela, kde naleznete prostor k modlitbě, ztišení a rozjímání. Centrum Pontopolis se raduje, že už má otevřeno a vy můžete s ním! Připraveno bude kino a drobné občerstvení.   
 
Neobyčejnou prohlídku si pro vás připravili v Tylově domě. Během večera si projdete zákoutími divadla, kam se diváci obyčejně nepodívají! Součástí bude i výstava projektových plánů a fotografií TD, včetně fotografií zakladatelů, a také výstava studentů výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů Polička.
 

Čtyři ruce – zmůžou více i historická společenská hra Čamburína

klavírHudba se bude linout ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Čtyři ruce – zmůžou více, aneb dva klavíry v ZUŠce! Jste srdečně zváni na prohlídku školy tentokrát spojenou především s klavírním programem. Seznámí vás s hrou na dva klavíry, kterou nyní můžeme provozovat i v poličské škole díky Nadaci manželů Komárkových a aktivitě Piana do škol a zejména díky všem dárcům, kteří na nový nástroj přispěli. V koncertním sálku školy uslyšíte hned dva klavíry a spolu s nimi program, který připravili pedagogové i žáci. 
 
Dalším zastavením může být Evangelický kostel, kde si můžete prohlédnout výstavu o jedinečném mysliteli a sociálním pracovníkovi, který ve své péči o potřebné překračoval hranice vládnoucích stereotypů s názvem „Přemysl Pitter –  výjimečná postava v dějinách 20. století". A jako každý rok bude připravena i komentovaná prohlídka kostela. U Trafiky u Grubhofferů se můžete zastavit na hudební vystoupení poličské kapely Fízl-Band, která si pro vás připravila možnost zahrát si 200 let starou společenskou hru Čamburína.
Žižka před branami

1.5.
31.8.
Žižka před branami

Ddotyková výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky plná válečné zbroje, dámských gotických šatů, hravých aktivit i vyrábění.

Tylův dům Polička

Tylův dům Polička

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem.

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce

Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické místo – malá světnička ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.

Kostel sv. Jakuba v Poličce

Kostel sv. Jakuba v Poličce

O poličském farním kostele jsou zmínky již z roku 1321. Po velkém požáru města v roce 1845 se začalo se stavbou toho současného trojlodního novogotického. Ve věži kostela se nachází rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

Interaktivní programy pro školy v centru Bohuslava Martinů

V Poličce připravili pro děti hned několik školních programů, jež se dají vhodně zahrnout do školního vzdělávacího programu pro základní a mateřské školy, ale i gymnázia.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – moderní svět poznání, zábavy a hudby

Nové interaktivní expozice pro všechny generace. Pojďte se s námi bavit a vyzkoušet sebe sama v Poličce. Poznejte život a dílo poličského rodáka v nové moderní expozici, některé osobní předměty a dokumenty rodiny Martinů jsou uveřejněny vůbec poprvé, navštivte i jeho školní třídu.