Úvod > Aktuality > Nenechte si ujít výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně, vidělo ji již 50 tisíc návštěvníků
Nenechte si ujít výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně, vidělo ji již 50 tisíc
"> "> "> "> "> ">
Kultura

Nenechte si ujít výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně, vidělo ji již 50 tisíc návštěvníků

  • Vydáno5. srpna 2016
Výstava Národní galerie v Praze při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se těší nebývalé návštěvnické přízni. Denní návštěvnost již nyní trojnásobně přesahuje průměr loňských nejúspěšnějších výstavních projektů Národní galerie v Praze. Vzácné středověké exponáty je možné ve Valdštejnské jízdárně zhlédnout už jen necelé dva měsíce. Po 25. září se výstava přesouvá do Norimberku.
Výstava Císař Karel IV. 1316–2016 představuje na 200 vzácných exponátů zapůjčených z celého světa včetně divácky nejpopulárnější koruny z Cách, kterou se nechal Karel IV. korunovat římským králem.
 
Na výstavě je zajímavé i to, jak se v průběhu jejího trvání proměňuje. Řadu exponátů je totiž možné vystavovat pouze po striktně omezenou dobu.
Především vzácné a křehké práce na papíře a pergamenu jsou proto průběžně nahrazovány za dokumenty jiné.

Na pouhý týden tak bude možné od 5. srpna vidět třeba vzácnou listinu, kterou Karel IV. stvrdil ochranu „všem židům, kteří se zúčastní svatby Lazara, pražského žida, 5. 8. 1351, tedy události pořádané na den přesně před 665 lety.
 
výstavě aktuálně vyšla také publikace Jiřího Fajta Dlouhý stín císaře Karla IV., která pohlíží na středoevropské umění za vlády Lucemburků v širším geografickém záběru severovýchodních teritorií Svaté říše římské. Se začátkem výstavy byl vydán průvodce výstavou, který v nejbližší době doplní také rozsáhlý katalog.
 
Od září bude ve Valdštejnské jízdárně pokračovat také přednáškový cyklus předních zahraničních odborníků – mimo jiné z univerzity ve Štrasburku nebo londýnské Birkbeck College. V Norimberku pak bude repríza výstavy zahájena 20. října a potrvá až do 5. března 2017.
 
Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.

Kolovratský palác v Praze – jedno ze sídel Senátu

Kolovratský palác v Praze – jedno ze sídel Senátu

Dvoukřídlý pozdně barokní palác dala postavit po roce 1784 Marie Barbora hraběnka Černínová z Chudenic se svým manželem, pravděpodobně podle plánů architekta Palliardiho jako honosné šlechtické sídlo, jež v době klasicismu mělo připomenout palácový typ vrcholného baroka.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.