Úvod > Aktuality > Nehulákejte nám tu jak na lesy…

Nehulákejte nám tu jak na lesy…

  • Vydáno1. dubna 2010
Jak se chovat v CHKO? Česká republika vyniká množstvím krásných chráněných krajinných oblastí a rezervací, národní parky nám mohou všichni závidět. Tyto části přírody mají už v názvu slovo „chráněný“. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, čím je krajina chráněna? A víte, co se v takových místech smí a nesmí?
Mlčeti nad zlato?
Největším nebezpečím pro přírodu je bezpochyby člověk. Zcela konkrétně pak člověk bezohledný. Proto platí pro chráněné oblasti několik pravidel, z nichž základní praví, že je zakázáno rušit ticho a klid. Do lůna panenské přírody si jezdíme odpočinout, a ne poslouchat další neohleduplné návštěvníky.
 
Na co se nemá sahat?
Chráněné oblasti jsou chráněny i z toho důvodu, že tu příroda vytvořila neopakovatelné scenérie, které ještě člověk nezvládl zcela zdevastovat. Proto další z pravidel praví, že je zakázáno poškozovat skály, stromy vyrýváním nápisů, psaním, házením a svalováním kamenů. To je ovšem jen jedna z věcí, které byste přírodě dělat neměli. Dále je zapovězeno narušovat vodní režim a hrabat stelivo – dokonce i rostliny by rády rostly bez zásahu člověka. K tomu se pojí i to, že byste neměli vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů, rostlin, či odchytávat volně žijící živočichy.
 
Co platí pro stezky?
V první řadě platí to, že mimo značené trasy nemáte co pohledávat. Pokud není vyznačeno jinak, nesmíte tu ani jezdit na koních a kolech mimo trasy a stezky k tomu určené a vyznačené. Nebudete tomu možná věřit, ale mimo cestičky nemá co dělat ani váš pejsek. Není totiž součástí fauny chráněné oblasti a jako prvek nesourodý musí zůstat na vodítku. O zákazu poškozovat schody, zábradlí, lavičky, informační tabule, značení a ostatní vybavení prohlídkových okruhů snad ani není třeba se zmiňovat. Podobně samozřejmý je i zákaz znečišťovat prohlídkové trasy odpadky.
 
Jak se zařídit v chráněné oblasti?
Měli bychom si uvědomit, že v přírodě už pár tisíc let nežijeme a jsme v ní proto na návštěvě. Podle toho bychom se také měli chovat. Příroda je nekuřák, takže jí doma nebudeme kouřit. Nebudeme ani tábořit a bivakovat tam, kde nám to nepovolila, a už vůbec nebudeme rozdělávat oheň na palouku. Je zakázáno také provádět bez souhlasu provozovatele veškeré hromadné nebo organizované sportovní akce.
 
Na závěr nezbývá než pro jistotu dodat, že jezdit veškerými motorovými vozidly mimo vyhrazená parkoviště, motorová vozidla mýt nebo dokonce vyměňovat motorový olej, se tu také nesmí.
 
Co se smí?
Na první pohled by se mohlo zdát, že se na takových místech nesmí vůbec nic. Není to pravda. Může se do nich vstupovat a pozorovat okolní dění, což byste během předchozích vyjmenovaných činností rozhodně nestihli. Příroda přijme vás, pokud vy přijmete ji. Zbrklé jednání ale nikomu nikdy nepomohlo, takže na ni buďte hodní. Ona vám to bohatě oplatí.