Úvod > Aktuality > Naše značka, vaše značka aneb cykloznačení

Naše značka, vaše značka aneb cykloznačení

  • Vydáno1. dubna 2010
Jezdit na kole je in. Svědčí o tom i množící se cyklotrasy, které od roku 1997 značí pro všechny milovníky dvou kol Klub českých turistů. Jak jsou ale trasy značené? Krom základní informace, že jsou veškeré značky žluté, byste měli vědět, že komunikace pro cyklisty se dělí na cyklotrasy a cykloturistické trasy.
Co je cyklotrasa?
Cyklotrasa je stezka, která vede po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Vzhledem k tomu se ani jejich značení neliší příliš od značek pro motorová vozidla. Na všech ovšem najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i vzdálenost k cílům trasy. Základní tři značky, které najdete před každou křižovatkou nebo odbočkou jsou: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Značení bylo zavedeno v roce 2001.
 
Co jsou cykloturistické trasy?
To jsou cyklistické komunikace, které vedou po horších cestách přes cesty polní a lesní cesty až po cesty přirozeným terénem. Jsou to v zásadě ty trasy, které považujeme za nezbytné pro opravdovou cykloturistiku. Právě z těch vybíráme pro svoje víkendové výlety.
 
Jak je značená cykloturistická trasa?
Tyto trasy jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm. Značky mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být doplněny na šipku. Jedná se o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. V záhlaví takového značení se dočtete i to na které trase se právě nalézáte.
 
Pokud už je vám tedy jasné, jak se na trasách orientovat, můžete si vybrat jednu ze stezek, které už na našem území dosáhly celkové délky 28 282 km. Pokud by vám to bylo málo, vězte, že za hranicemi se značení tolik neliší a mnoho českých stezek pokračuje bez jakýchkoli omezení i na území sousedních států.