Úvod > Aktuality > Národní technické muzeum otevřelo nové expozice
Národní technické muzeum otevrelo nové expozice
"> Národní technické muzeum otevrelo nové expozice "> Návštevník má behem svého putování expozicí také možnost nahlédnout do minulosti, soucástí expozice je Alchymistická dílna
Kultura

Národní technické muzeum otevřelo nové expozice

  • Vydáno28. června 2013
Národního technického muzea otevřelo ve čtvrtek 27.6. 2013 dvě nové stálé expozice Chemie kolem nás a Měření času. Expozice Chemie kolem nás je koncepčně pojata jako příběh potkávání člověka a chemie během dne. Nová expozice Měření času prezentuje hodinářské sbírky v Národním technickém muzeu a zobrazuje technický vývoje chronometrie. Obě expozice navazují na tradici prezentace těchto oborů v Národním technickém muzeu.
Sluneční hodinyHlavním námětem nové expozice Národního technického muzea Chemie kolem nás je příběh setkávání člověka a chemie během dne. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny také významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.
 
Návštěvník má během svého putování expozicí také možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. V částech expozice s názvy Laboratoř a Sbírky pod mikroskopem jsou vysvětleny analytické metody užívané při průzkumu sbírkových předmětů v muzeu v současnosti. Tato sekce pokračuje v dalším prostoru muzea, samotné odborné laboratoři muzea, kterou je možno navštívit v rámci doprovodného speciálního programu. Kromě běžného laboratorního vybavení je zde klasická optická mikroskopie – stereomikroskop Leica M165 FC a metalografický mikroskop Leica DM 2500M, oba s možností UV záření a s digitálním výstupem do PC a dále FTIR spektrometr s mikroskopem Thermo Scientific Nicolet iN10.

Nová expozice s názvem Měření času dokumentuje vývoj časoměrných přístrojů v celém historickém i typologickém spektru. Vedle elementárních časoměrných přístrojů jako jsou sluneční, vodní, ohňové a přesýpací hodiny a mechanických kolečkových hodin, kterým je v expozici dán velký prostor, jsou zde dokumentovány také formy využití elektřiny, elektroniky a nakonec též aplikace kvantových fyzikálních jevů při konstrukci hodin.
 
Návštěvník si zde může prohlédnout ukázky z bohaté kolekce ručního hodinářského nářadí, přípravků a pomůcek. Atraktivní jsou ručně poháněné obráběcí a dokončovací strojky – soustruhy, frézky, finýrky a další zařízení. Součástí expozice je prostorová audiovizuální projekce, která návštěvníkům emocionální formou přibližuje fenomén času v širokých souvislostech.
 

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.