Úvod > Aktuality > Poznejte dílo Jana Křížka ve Valdštejnské jízdárně – výstava je prodloužena
Národní galerie prodlužuje výstavu Jana Krížka
"> Národní galerie prodlužuje výstavu Jana Krížka "> Výstava uvádí více než tri stovky Krížkových prací a také díla jeho prátel
Kultura

Poznejte dílo Jana Křížka ve Valdštejnské jízdárně – výstava je prodloužena

  • Vydáno24. září 2013
Národní galerie v Praze vyhovuje zájmu návštěvníků a odborné veřejnosti a prodlužuje retrospektivní výstavu Jana Křížka pod názvem Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let ve Valdštejnské jízdárně v Praze do 13. října 2013. Křížek se věnoval práci se dřevem, kamenem, keramikou a také kresbám i malbám. Zahleděn do introvertních úvah, uznával jen málo osobností. Některé z nich jsou na výstavě symbolicky zastoupeny: August Rodin, Pablo Picasso či Jean Debuffet, z českých pak Václav Boštík, s nímž ho pojilo přátelství.
Jan KřížekNárodní galerie v Praze prodloužila výstavu Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let, která sleduje umělcovy životní osudy i vývoj jeho tvorby, až do 13. října. Výstava sleduje umělcovy životní osudy i vývoj jeho tvorby. Prezentuje dvacetiletí Křížkovy aktivní tvůrčí činnosti a představuje mnoho jeho dosud neznámých děl. V díle Jana Křížka se ojedinělým způsobem propojují výsledky obdivu k archaickému a mimoevropskému umění, k raně románské stylizaci, barokní expresi i k dílu Augusta Rodina s naprosto spontánním, rychlým gestem pohybujícím se na hranici automatického, intuitivního a impulsivního projevu. Ve skutečnosti proces tvorby dokonale promýšlel a přesně věděl, kam směřuje a co sleduje. Jan Křížek se věnoval práci se dřevem, kamenem, keramikou a také kresbám i malbám.

Výstava uvádí více než tři stovky Křížkových prací a také díla jeho přátel, jak z Čech tak z Francie. Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně tak uvidíte obrazy Václava Boštíka, díla Jeana Dubuffeta, Jeana Degottexe, René Duviliera a také keramiku Pabla Picassa. Jan KřížekJe vhodná a úžasně inspirativní i pro děti, které si ve výtvarné dílně mohou malovat na různé materiály, které Křížek používal při své tvorbě, od novinového papíru po nastříhané jutové pytle.

Jan Křížek je jedním z nejoriginálnějších českých umělců, kteří se v minulém století usadili ve Francii. Podněty českého umění dokázal propojit s aktuálními proudy poválečné pařížské výtvarné scény a nalézt vlastní osobitý výraz. Dostalo se mu uznání významných francouzských teoretiků i umělců, například André Bretona či Pabla Picassa. Rodák z Dobroměřic u Loun, odejel roku 1947 jako čerstvý absolvent Akademie výtvarných umění na studijní pobyt do Francie, a už se nikdy nevrátil.

Ve svých třiačtyřiceti letech však opustil se svou manželkou Paříž a veškerý umělecký provoz. Usadili se ve střední Francii na opuštěném místě zvaném Le Bartheil. V dřevěné chatě bez vody a elektřiny nabíral v podstatě jiné směřování své další existence. Vlastní "problém" zřejmě vyřešil. Přestal se oddávat umělecké tvorbě a věnoval se jen včelařství a prodeji medu.
Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.