Úvod > Aktuality > Národní galerie opět otevřela celou stálou expozici starého umění
Národní galerie opět otevřela celou stálou expozici starého umění
">
Zážitky

Národní galerie opět otevřela celou stálou expozici starého umění

Národní galerie znovu otevřela tento víkend ve Šternberském paláci expozici starého evropského umění. Vidět v ní můžete obrazy slavných tvůrců holandského, italského, vlámského, španělského a francouzského umění od 16. do 18. století od Rembrandta, Halse, Tintoretta, Tiepola, Rubense či El Greca až po Goyu nebo Bouchera.
Po čtyřměsíční přestávce Národní galerie v Praze znovu otevírá poslední část stálé expozice starého evropského umění ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí.
 
Návštěvnickým tahákem obnovené stálé expozice rozhodně bude i obraz Josepha Heintze mladšího, známého také jako Giuseppe Enzo, jehož námětem je Dís jedoucí z Tartaru.

Heintz byl obdivovatelem díla Hieronyma Bosche. Právě Boschovy vize po svém využil u obrazu na němž bůh podsvětí Hádes (Dís) vyjíždí na voze s koňským čtyřspřežím z ohněm osvětleného Tartaru. Dísovu ponurou říši obývají na obraze monstra a příšery, malované podle Boschova vzoru.
 
V novém prostoru pro krátkodobé výstavy uvidíte výstavu Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století. Představuje kolekci obrazů, v níž nechybějí díla Caspara Davida Friedricha, Carla Spitzwega či Ferdinanda Georga Waldmüllera. Mnohá z těchto pláten nebyla vystavována dlouhá desetiletí.
 
Vedle nové instalace kladli autoři expozice důraz na zlepšení informačního komfortu pro návštěvníky. Obrazy a sochy jsou na rozdíl od minulosti doprovázeny rozšířenými popiskami, které se už neomezují pouze na autora, název a vročení díla, ale doplňují také další fakta o jednotlivých malbách či plastikách. Pro lepší celkové porozumění jednotlivým uměleckým školám a žánrově či tematicky seskupeným souborům jsou v expozici umístěny také informační panely, uvádějící návštěvníka do historického a uměleckého kontextu vystavených děl. Rozšířené popisky s informačními texty se doplňují s již fungujícím systémem audioprůvodce a společně poskytují návštěvníkům obsáhlou informaci o vystavených dílech, jejich autorech i době, v níž vystavené artefakty vznikaly.
 

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Palác Kinských v Praze

Palác Kinských v Praze

Budova paláce Kinských je sídlem Národní galerie Praha. V prostorách paláce je po jeho rekonstrukci otevřeno Kafkovo knihkupectví. Vzniklo zde také informační centrum Národní galerie, kavárna a muzejní obchod.

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác se otevřel po delší rekonstrukci od 6. 11. 2019 a představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.