Úvod > Aktuality > Na zámku ve Vizovicích se otevře obnovená zámecké kaple
Na zámku ve Vizovicích se otevře obnovená zámecké kaple
"> "> ">
Památky

Na zámku ve Vizovicích se otevře obnovená zámecké kaple

  • Vydáno30. března 2015
Na Zelený čtvrtek, 2. dubna 2015 bude ve 14 hodin slavnostně otevřena obnovená zámecká kaple na státním zámku Vizovice. Interiér kaple patří k vrcholným dílům architekta Františka Antonína Grimma a sochaře a štukatéra Ondřeje Schweigla (1735–1812). Kaple má mimořádnou prostorovou kompozici a je ojedinělým odkazem řemeslné dovednosti a kulturní úrovně našich předků.
KapleVe své celistvosti je zámecká kaple ve Vizovicích mimořádným a ojedinělým odkazem řemeslné dovednosti a kulturní úrovně našich předků. Celková obnova historicky významného a cenného interiéru kaple začala v dubnu 2013 a ukončena byla v závěru loňského roku.  Při restaurování byla největší pozornost věnována ústřednímu prostoru hlavního oltáře a vybraným partiím bočních oltářů. Obnovit se podařilo všechny povrchy z umělého mramoru a převážnou část zlacených prvků v apsidě hlavního oltáře. K nim přibyly zlacené obrazové rámy ostatních oltářních obrazů a díky sponzorskému příspěvku došlo i na restaurování tří z dvaceti sedmi obrazů (obrazy Panna Marie Matka dobré rady, Nanebevzetí Panny Marie a Proměnění Páně na hoře Tábor).
 
Kaple VizoviceZe zařizovacích předmětů byly restaurovány kostelní lavice, které červotoč zničil natolik, že by se bez zásahu odborníka vůbec nemohly vrátit na původní místo. Zbývající prvky vnitřní výzdoby a vybavení včetně varhanního pozitivu byly pouze ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu, očištěny a vráceny nazpět ve stavu, v jakém se dochovaly. Interiér kaple patří k vrcholným dílům architekta Františka Antonína Grimma a sochaře a štukatéra Ondřeje Schweigla (1735–1812). Kaple má mimořádnou prostorovou kompozici. Půdorys v podobě trojlistu je vepsán do obdélníkové základny jižního křídla zámku. Zbývající části obdélníka tvoří v přízemí i v patře ochozy prosvětlující kapli a sloužící zároveň jako sakristie, v patře jako kruchta a drobné oratoře. V přízemí jsou tři apsidy s oltáři, nad hlavním vstupem je v prvním patře panská oratoř.
 

Zámecká kaple Panny Marie Matky dobré rady ve Vizovicích

Zámek ve Vizovicích nechal vystavět v polovině 18. století olomoucký kanovník a pozdější královéhradecký biskup Heřman Hannibal z Blümegenu (1716–1774). Stavbou pověřil význačného zámecká kaple Vizovicebrněnského architekta Františka Antonína Grimma (1710–1784), který navrhl zámek v tehdy moderním francouzském stylu. Zámeckou kapli, poslední článek výstavby nového sídla, umístil do jižního křídla na místo kaple starého klášterního kostela. Kaple byla řádně vysvěcena prvním brněnským biskupem, hrabětem Matějem Chorinským, 24. června roku 1777.

Hrabě Heřman Hannibal se dokončení svého sídla nedožil, zemřel o tři roky dříve; před smrtí však věnoval kapli vzácná mešní roucha a liturgické předměty, které se zde spolu s ostatním vybavením uchovaly dodnes.
Zámek Vizovice – bohaté interiéry se sbírkou děl nizozemských malířů

Zámek Vizovice – bohaté interiéry se sbírkou děl nizozemských malířů

Zámek z poloviny 18. století nabízí prohlídku bohatě vybavených barokních a klasicistních interiérů s velmi významnou sbírkou obrazů a grafik. Součástí areálu je i volně přístupná zámecká zahrada.

Další aktuality