Úvod > Aktuality > Na zámku v Pardubicích si prohlédnete kapli Tří králů
Obraz Klanení trí králu
"> Obraz Klanení trí králu "> Barokní plastika Krista "> Nove zrestaurovaný oltár "> Interiér kaple pochází prevážne z 18. století
Památky

Na zámku v Pardubicích si prohlédnete kapli Tří králů

  • Vydáno5. března 2013
Na konci 15. až počátku 16. stol. zřídil na pardubickém zámku Vilém z Pernštejna dnešní kapli, která byla od roku 1979 uzavřena a nyní po letech otevírá veřejnosti. Můžete se zde těšit na zrestaurovaný novogotický oltář, polychromované plastiky nebo boční rokokové oltáře s malbami světců.
Pardubický zámekVybavení interiéru kaple na pardubickém zámku, které pochází vesměs z 18. století, prošlo v minulém roce kompletním a velmi náročným restaurováním. Obnoven byl například novogotický oltář, navržený Františkem Schmoranzem, obraz Klanění tří králů nebo plastiky sv. Václav a sv. Ludmila, které jsou na oltáři umístěné v lomených obloucích po stranách obrazu. Pod jejich zašlým šedozeleným nátěrem objevili restaurátoři nádherně zachované polychromie. Citlivá obnova byla provedena na rozměrné figuře ukřižovaného Krista z 2. poloviny 18. století umístěné na pilíři pod kůrem.

Novým leskem září také dva efektní boční rokokové oltáře s malbami světců Jana Nepomuckého a Karla Boromejského. Rámují je přebohatě řezbované a zlacené rokokové ornamenty a také naturalisticky ztvárněné dětské postavy andílků. Celkovou kompozici oltářů v kapli završují dvě nově osazená díla – polychromované plastiky velkých andělů na oblacích. Pocházejí s největší pravděpodobností z dílny Ignáce Rohrbacha, který patřil mezi nejvýznačnější mistry české barokní plastiky, nástupce Matyáše Bernarda Brauna.Kaple Tří králů

Zámecká kaple se vedle o dvě století starších rytířských sálů s impozantními nástěnnými malbami stává dalším z uměleckých pokladů na pardubickém zámku. Navštívit ji lze v rámci historicky zaměřených prohlídek, které jsou nutné předem objednat ve Východočeském muzeu (na tel. 773 819 213, e-mail slepickova@vcm.cz), případně při slavnostních příležitostech, například v rámci Muzejní noci nebo při Dnech evropského kulturního dědictví.
Kaple Tří králů na pardubickém zámku

Kaple Tří králů na pardubickém zámku

Na konci 15. až počátku 16. stol. zřídil na pardubickém zámku Vilém z Pernštejna dnešní kapli, která byla od roku 1979 uzavřena, v roce 2013 se však stala součástí prohlédkového okruhu. Můžete si zde prohlédout zrestaurovaný novogotický oltář, polychromované plastiky nebo boční rokokové oltáře.

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice najdete v samém srdci města za mohutnými obrannými valy. Ty jsou samy o sobě výletním cílem – v jejich bujné zeleni najdete kromě odpočinkových zón nejrůznější zámeckou zvěř – pávy, kozy i veverky. Ujít si nenechte zámeckou hlásku, ze které je za dobrého počasí krásný výhled.

Další aktuality