Úvod > Aktuality > Na zámku v Břeclavi objevili archeologové unikátní hradby
Na zámku v Břeclavi objevili archeologové unikátní hradby
"> "> "> "> ">
Památky

Na zámku v Břeclavi objevili archeologové unikátní hradby

Vydáno 12. listopadu 2020
Archeologům z brněnské společnosti Archaia se podařilo loni objevit mimořádný nález, a to pozůstatky hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku. Nález v podobném rozsahu v českých zemích nemá obdoby a byl oceněn i prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2020.
břeclavský hradV jedné místnosti pod břeclavským zámkem odhalili archeologové z brněnské společnosti Archaia pozůstatek dřevohliněné hradby. Objev navazuje na záchranný archeologický výzkum, při němž byly na stejném místě v letech 2009 a 2018 zjištěny mohutné destrukce vypálených mazanic. Tehdy ale pro nevelký rozsah nebylo možno objev interpretovat. V roce 2020 bylo v nižší vrstvě odkryto množství ohořelého dřeva a potvrdilo se, že jde o součásti tělesa hradby, rozsahem i stářím unikátní nález sahající do doby hradištní.

břeclavZ archeologického výzkumu vyplynulo, že se jedná o požárovou destrukci dřevěných roštů tělesa hradby dosud neznámého opevnění. Část hradby, k níž byl při požáru přístup vzduchu, zcela zanikla a dochovala se pouze v podobě mazanic. Část však shořela bez přístupu vzduchu, a tam se dochovaly zuhelnatělé zbytky dřevěného roštu. Zachycený úsek hradby je téměř 7 m široký, ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo zachytit žádný z jejích líců, lze předpokládat, že hradba byla širší. Stejně tak nelze určit výšku hradby, z ohromného množství nalezených přepálených mazanic její původně hliněné části lze usuzovat na několik metrů.
 

Původní opevnění ostrovního sídla na řece

opevnění BřeclavNález je mimořádný, a to nejen rozsahem dochovaných konstrukcí, kdy je možné sledovat technologii výstavby hradby, ale i samotnou datací celé konstrukce. Ze závěrečné fáze vývoje opevnění pocházejí dřevěné prvky datované dendrochronologicky k roku 1108. Místo leží v severozápadní části města Břeclavi mezi slepými rameny řeky Dyje. Předpokládá se, že zde původně stával hrad postavený knížetem Břetislavem I., od něhož panství dostalo své jméno.

opevnění břeclavVýzkum přinesl informace počátcích zdejšího osídlení, které můžeme datovat mezi léty 1043 až 1051. Tehdy vzniklo první osídlení na ostrově v řece, kde dnes stojí zámek. Ostrov byl záhy též opevněn. Při stavbě opevnění byli do jeho základů pohřbeni tři lidé, zřejmě muži. A to nejspíše jako takzvaná základová oběť. Měli u sebe také přiložený meč. Hradba pak byla přestavěna na počátku 12. století v souvislosti s opevňováním hranice. V této době vzniklo město Mikulov a na území dnešního Rakouska hrady Falkenstein a Staatz.
Zámek Břeclav

Zámek Břeclav

Počátky zámku v Břeclavi sahají až do 11. století, kdy byl v jeho místech po roce 1041 vybudován pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína, za nichž byl starý hrad přestavěn v renesanční zámek. Přístupná je pouze vyhlídka z věže.

Cenou Patrimonium pro futuro ocenil NPÚ nejlepší počiny památkové péče

Cenou Patrimonium pro futuro ocenil NPÚ nejlepší počiny památkové péče

Již posedmé byly uděleny ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují.

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km.

Naučná stezka Lužní les u Břeclavi

Naučná stezka Lužní les u Břeclavi

Naučná stezka vede unikátním Lednicko-valtickým areálem zapsaným na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Trasa je vedena komplexem lužního lesa nazývaného Kančí obora.