Úvod > Aktuality > Na Vysočině si letos připomínají dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela
Na Vysočině si letos připomínají dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela
"> ">
Památky

Na Vysočině si letos připomínají dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela

  • Vydáno25. května 2017
Letos nastal Rok českého baroka a výjimečný architekt Jan Blažej Santini-Aichel se v jeho rámci stal reprezentantem barokní architektury. Zároveň na rok 2017 připadá oslava výročí 340 let od jeho narození. Vysočina proto připravila projekt – Santiniho barokní slavnosti, které mají připomenout dílo a odkaz autora poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale také dalších mimořádných sakrálních staveb. První z oslav se koná již tuto neděli 28. 5. 2017 v Humpolci.
SantiniS programem Santiniho barokních slavností navštíví zájemci různá místa spojená s jeho životem a prací. První z nich se koná již 28. května v Humpolci, kde by v tamním (novogotickém) kostele sv. Mikuláše na první pohled člověk Santiniho nejspíše nehledal.

Kostel svatého Mikuláše v Humpolci pochází ze 13. století; je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a patří k nejstarším gotickým chrámovým stavbám v České republice. Několikrát byl poškozen a opravován – kolem roku 1600 ho zasáhl požár, později zase drancování Švédy. Je však dokladováno, že Santini je autorem barokně-gotické přestavby kostela z let 1721 až 1722. Koncem 19. století byl však kostel přestavěn do "dnešního" novogotického stylu.

Do programu Santiniho slavností v humpoleckém kostele uvede příchozí v 15 hodin varhanní hudba, v 15:30 začne komponovaná přednáška Stanislava Růžičky nazvaná Jan Santini – život a dílo. V 16:30 hodin proběhne koncert barokní hudby. Od 18:00 hodin začíná mše svatá. Vstupné na akci je 50 korun.
 

Želiv, Obyčtov a Žďár

ŽelivDalší zastávkou Santiniho slavností bude v neděli 4. června Klášter Želiv, kde jsou naplánovány nejen prohlídky kláštera, ale také varhanní koncerty a přednášky. Dalšími plánovanými místy připomínky díla velkého architekta budou začátkem září Horní Bobrová, Zvole a Obyčtov.

Největší koncentrace aktivit je soustředěna do Žďáru nad Sázavou, kde se bude ve dnech 8. – 9. září 2017 konat mezinárodní setkání odborníků a obdivovatelů Santiniho tvorby. Program je naplánován tak, aby slavnosti zasáhly také do pravidelných Klášterních nocí.
 

Místo hrobů louka pro poutníky

ŽďárNení bez zajímavosti, že ze Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou pomalu mizí tamní hřbitov. Památka zařazená na prestižním seznamu UNESCO se vrací k původní podobě. Kvůli pohřebišti objekt napadala vlhkost. Blízko zůstanou jen dva významní nebožtíci ve společném hrobě. Žďár se ke zrušení hřbitova zavázal v devadesátých letech, když byla unikátní stavba na seznam UNESCO zapsána. Hřbitov totiž nebyl původně součástí poutního areálu a hroby, které postupně výrazně zvýšily terén uvnitř areálu, ohrožovaly kvůli vlhkosti ambit ve tvaru deseticípé hvězdy. Zmizet musel také velký pomník s pěticípou hvězdou, srpem a kladivem a ostatky sedmi vojáků Rudé armády.

Kolem kostela do roku 2019 vznikne obvodový chodník, cestičky propojí vstupní brány v ambitu s vchody do kostela. Součástí plánů je také louka pro poutníky, která bude plnit stejně jako v éře slavných barokních poutí funkci odpočinkového místa.
Santiniho chrám v Obyčtově

Santiniho chrám v Obyčtově

Asi 8 kilometrů jižně od Zelené Hory ve Žďáře nad Sázavou se nachází Obyčtov, starobylé mariánské poutní místo. Chrám ve tvaru želvy vznikl posmrtně podle návrhu Jana Blažeje Santiniho, řečeného Aichla, za ideové spolupráce opata Václava Vejmluvy.

Kostel sv. Václava ve Zvoli

Kostel sv. Václava ve Zvoli

Kostel je dominantou obce a honosnou stavbou, která si zaslouží úctu a obdiv. Do dnešní podoby byl vystavěn v letech 1713 – 1717 podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Kostel Narození Panny Marie v Želivi

Kostel Narození Panny Marie v Želivi

Kostel Narození Panny Marie je významnou ukázkou barokní gotiky. Založen byl roku 1139, nad soutokem říček Želivky a Trnávky, spolu s klášterem. Archeologickým výzkumem bylo potvrzeno, že v místech dnešního chrámu stával původní románský konventní kostel.

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár nad Sázavou

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století a dnešního zámku rodiny Kinských. Hledáte místo, které propojuje živou historii s živou přírodou a moderními prvky? Chcete podniknout výlet na jeden nebo více dní, který si užije úplně celá rodina?