Úvod > Aktuality > Na Vyšehradě se otevřely nové prohlídkové objekty
Na Vyšehrade se otevrely nové prohlídkové objekty
"> Na Vyšehrade se otevrely nové prohlídkové objekty "> šechny expozice na Vyšehradu jsou o prázdninách otevreny denne od 9:30 do 18:00 hodin "> Nove je také dostupná kaple Stetí sv. Jana Krtitele
Památky

Na Vyšehradě se otevřely nové prohlídkové objekty

  • Vydáno5. července 2014
Vyšehrad poskytuje návštěvníkům jedno z nejkrásnějších panoramat staré Evropy, klidné zastavení a odpočinek v parcích, podněcuje pozitivní naladění pro kulturní a duchovní záležitosti. V červenci 2014 se zde otevírají nové objekty, které můžete navštívit s průvodcem. Jedná se o martinské kasematy a kapli Stětí sv. Jana Křtitele.

VyšehradMartinské kasematy postavené v době vlády Marie Terezie dosud nikdy nebyly veřejnosti dostupné. Nově jsou nyní přístupné s komentovanými prohlídkami, na které se můžete vydat každý 2. a 4. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod. Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.

Nově je také dostupná kaple Stětí sv. Jana Křtitele, která se nachází kousek od rotundy sv. Martina. Komentované prohlídky zde probíhají každý 1. a 3. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
Sraz na prohlídku je rovněž v Informačním centru Špička.

Cena za prohlídku jednotlivých objektů je 50 korun pro dospělého a 30 korun pro děti a seniory. Prohlídky si lze objednat předem na emailu info@praha-vysehrad.cz. Všechny expozice na Vyšehradu jsou o prázdninách otevřeny denně od 9:30 do 18:00 hodin. Přístupná je samozřejmě také bazilika sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov.

Prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu – informační centrum Špička

Prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu – informační centrum Špička

Informační centrum, prodej suvenýrů a začátek prohlídkových okruhů Tváře Vyšehradu dle aktuálního programu.

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě

Rotunda je nejstarší zachovanou stavbou Vyšehradu a současně i nejstarší zachovanou rotundou v Praze. Byla postavena za krále Vratislava II. v poslední třetině 11. stol. na východním okraji raně středověkého hradiště a zřejmě sloužila jako farní kostel předhradí.

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín – místo odpočinku českých velikánů

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín – místo odpočinku českých velikánů

Ze starého vyšehradského hřbitůvku, který zde stál již v roce 1260 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v 70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. Samotný Slavín pak představuje společnou hrobku národních velikánů.

Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa

Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa

Vyšehrad, skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží, patří neodmyslitelně k pražské krajině. I na začátku 21. století si Vyšehrad uchovává magickou atmosféru a tajemství.