Úvod > Aktuality > Na Lipně se slaví 60 let provozu elektrárny i lodní dopravy

Na Lipně se slaví 60 let provozu elektrárny i lodní dopravy

Vydáno 20. srpna 2019 Památky
Přehrada Lipno, elektrárna a lodní doprava na Lipně slaví letos 60 let spolehlivého provozu. Obě dvě soustrojí vodní elektrárny za tu dobu zaznamenala přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. Koho zajímá provoz elektrárny neměl by si nechat ujít mimořádné exkurze do hráze a vodní elektrárny Lipno, které se konají 23. srpna 2019 od 9 do 13 hodin. Na prohlídky je třeba se předem zaregistrovat.
Přehrada LipnoVyužijte Dne otevřených dveří a zúčastněte se limitovaných exkurzí do Vodního díla Lipno. Oslavte s Vodní elektrárnou Lipno 60 let vodního díla, elektrárny a lodní dopravy na Lipně! Prohlídky se budou konat v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 13:00 a 13:30 hodin. Prohlídka je rozdělena na dvě části (doba trvání každé z nich je 30 minut) - hráz vodního díla a elektrárnu.

S ohledem na zajištění bezpečnosti všech účastníků exkurzí bude umožněn vstup pouze dětem, které již zahájily školní docházku. Bez předchozí registrace však není možné prohlídku absolvovat.


Jihočeské moře v říši čísel

LipnoVodní dílo Lipno bylo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. S rozlohou 48,7 km² jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za české či jihočeské moře). Délka vzdutí dosahuje 42 km. K zadržení vody slouží kombinovaná zemní a gravitační hráz o výšce 26 m s potřebným hydrotechnickým vybavením. Délka hráze činí 296 m. Je vybavená 60 tun (včetně betonu 230 tun) těžkými ocelovými kesony proti prosaku vody a betonovými výpustěmi. Koruna hráze se nachází na úrovni 729 m n. m.

Obsah lipenské nádrže 306 mil. m3 vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády. Vodní plocha jezera v krásném prostředí Šumavy, dlouhá 44 km a v nejširším místě až čtrnáctikilometrová, je využívána pro letní rekreaci, plavbu po jezeře a efektivní rybní hospodářství.
Vodní nádrž Lipno - jihočeské moře

Vodní nádrž Lipno - jihočeské moře

Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero České republiky. Voda z přehrady je vedena k podzemní elektrárně. Jezero, které vzniklo za hrází, je právem nazýváno "jihočeským mořem". Dosahuje délky 44 km a v místě největší šířky (u Černé v Pošumaví) činí vzdálenost obou břehů 10 km.

Vodní elektrárna Lipno – návštěvnické centrum ČEZ

Vodní elektrárna Lipno – návštěvnické centrum ČEZ

Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 309 mil. m3 vody je využíván pro víceleté řízení odtoku.

Okružní plavby výletní lodí na Lipně

Okružní plavby výletní lodí na Lipně

Prohlédněte si lipenské jezero z jiné perspektivy. Loď "Adalbert Stifter" zajišťuje okružní plavby v jižní části jezera - Lipno nad Vltavou - Frymburk a návrat zpět. Loď "Vltava" pořádá plavby v severní části jezera - Horní Planá - Černá v Pošumaví a návrat zpět.