Úvod > Aktuality > Na Helfštýn míří starověcí válečníci, středověcí šermíři i vojáci napoleonských válek

Na Helfštýn míří starověcí válečníci, středověcí šermíři i vojáci napoleonských válek

Vydáno 22. května 2019 Památky
O víkendu 25. a 26. května 2019 se na hrad Helfštýn sjede více než sto účinkujících nejen z klubů vojenské historie a historického šermu, ale i spousta dalších umělců. Jedná se o přehlídku skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Od 9:30 do 18:00 hodin se hrad promění ve vojenský tábor a na návštěvníky dýchne atmosféra válečného prostředí s množstvím doprovodných akcí.

Helfštýn festival vojenské historieHlavním organizátorem celé akce je olomoucká skupina hustorického šermu Adorea, která ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a správou hradu Helfštýn uspořádá další ročník velkolepé akce. Festival vojenské historie ukáže zájemcům vývoj vojenství se vším, co k němu v minulosti patřilo.

Průřez vojenskou historií bude založený na přímé demonstraci historických zbraní a zbrojí v akci. Efekt bohatých choreografií znásobí prolínání se různých historických etap v jednom prostoru. Kromě živých vystoupení šermířských skupin bude program obohacovat historická hudba. V průběhu celé akce se představí kejklíři, žonglér, sokolníci, historická střelnice a kostýmovaní pořadatelé. Vše budou doplňovat divadelní vystoupení a komponovaná šermířská představení.
 

Řemeslné dílny, krvavé bitky i Rakouská zeměbrana

MarobundumNávštěvníkům se tak představí řada vojenských jednotek a skupin tzv. living history. Vystoupí například Bandiere e spade (Prapory a meče), šermířsko-praporečnická skupina z Brna. Představení je plné italského temperamentu, kavalírského “hecování”, precizního šermu a oku lahodících barevných praporů.

Évadées jsou uprchlice, prchající do jiného světa historie, tance a elegance. Zaměřují se na scénicko-historický tanec od středověku po 20. století.

Svobodný cech řemeslnický zpodobňuje historické řemeslné dílny z období středověku. Snaží se veřejnost seznamovat populární formou s prací jednotlivých mistrů, užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si tak mohou vyzkoušet výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku.

HelfštýnZubři se zabývají specializovanou technikou divadelního a filmového boje, a to jak chladnými, tak střelnými zbraněmi. Jejich cílem je zprostředkovat divákům co možná nejdokonalejší iluzi reálného boje, vytvořit autentickou atmosféru nebezpečí a poskytnout jim tak nevídaný zážitek. Také rytíři svatého Grálu se od počátku snaží o scénickou prezentaci historického šermu v souladu s možnostmi danými dobou a zkušenostmi zakládajících členů. Po uplynutí mnoha let a četných změnách v členské základně se stále věnují šermu a divadlu, ale repertoár se časem rozšířil o historizující scénické tance a noční ohňová představení.

HelfštýnNebude chybět ani Rakouská Zeměbrana Olomouc, která sdružuje zájemce o období napoleonských válek, konkrétně o tzv. zeměbranu, která byla poprvé zřízena v r. 1808 na území dědičných zemí Rakouska, mezi něž patřily i Čechy a Morava. Jak již samotné slovo naznačuje, zeměbrana byla primárně určena k obraně země, v níž byla zřízena, a nebyla tak povinna sloužit mimo její hranice. V zeměbraně sloužili muži, kteří přímo nepodléhali vojenské povinnosti, a v době míru se věnovali svému civilnímu zaměstnání, ale v době války mohli být povoláni do zbraně, čímž umožnili rychlé zvýšení početních stavů armády. Vzhledem k určitým potížím s kvalitním výcvikem, disciplínou a někdy i vyloženému odporu vůči službě vlasti, spočíval hlavní význam zeměbrany spíše v úloze převzít službu v zápolí a uvolnit tak řadové jednotky pro vlastní válečné operace. Zdejší jednotka, která vznikla v roce 2004, a jejímž heslem je „Buď všichni – anebo raději nikdo“, se tak svými aktivitami snaží bezezbytku naplnit odkaz našich dávno zapomenutých předků.

Festival vojenské historie Helfštýn 2020

Festival vojenské historie Helfštýn 2020

XI. ročník největšího šermířského setkání na Moravě

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Díky dlouhodobé rekonstrukci je hrad otevřený v omezeném režimu.

Další aktuality

1.1.
2020
Hrad Helfštýn otevře první lednovou sobotu své brány

Hrad Helfštýn otevře první lednovou sobotu své brány

Střední Morava a Jeseníky | Památky
29.12.
2019
Připravte se na poslední prohlídky hradu Šternberk v roce 2019

Připravte se na poslední prohlídky hradu Šternberk v roce 2019

Střední Morava a Jeseníky | Památky
20.12.
2019
Hrad Bouzov bude otevřen na Štědrý den i mezi svátky

Hrad Bouzov bude otevřen na Štědrý den i mezi svátky

Střední Morava a Jeseníky | Památky