Úvod > Aktuality > Na Helfštýn míří starověcí válečníci, středověcí šermíři i vojáci napoleonských válek
Na Helfštýn míří starověcí válečníci, středověcí šermíři i vojáci napoleonských válek
">

Na Helfštýn míří starověcí válečníci, středověcí šermíři i vojáci napoleonských válek

Vydáno 22. května 2019 Památky
O víkendu 25. a 26. května 2019 se na hrad Helfštýn sjede více než sto účinkujících nejen z klubů vojenské historie a historického šermu, ale i spousta dalších umělců. Jedná se o přehlídku skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Od 9:30 do 18:00 hodin se hrad promění ve vojenský tábor a na návštěvníky dýchne atmosféra válečného prostředí s množstvím doprovodných akcí.

Helfštýn festival vojenské historieHlavním organizátorem celé akce je olomoucká skupina hustorického šermu Adorea, která ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a správou hradu Helfštýn uspořádá další ročník velkolepé akce. Festival vojenské historie ukáže zájemcům vývoj vojenství se vším, co k němu v minulosti patřilo.

Průřez vojenskou historií bude založený na přímé demonstraci historických zbraní a zbrojí v akci. Efekt bohatých choreografií znásobí prolínání se různých historických etap v jednom prostoru. Kromě živých vystoupení šermířských skupin bude program obohacovat historická hudba. V průběhu celé akce se představí kejklíři, žonglér, sokolníci, historická střelnice a kostýmovaní pořadatelé. Vše budou doplňovat divadelní vystoupení a komponovaná šermířská představení.
 

Řemeslné dílny, krvavé bitky i Rakouská zeměbrana

MarobundumNávštěvníkům se tak představí řada vojenských jednotek a skupin tzv. living history. Vystoupí například Bandiere e spade (Prapory a meče), šermířsko-praporečnická skupina z Brna. Představení je plné italského temperamentu, kavalírského “hecování”, precizního šermu a oku lahodících barevných praporů.

Évadées jsou uprchlice, prchající do jiného světa historie, tance a elegance. Zaměřují se na scénicko-historický tanec od středověku po 20. století.

Svobodný cech řemeslnický zpodobňuje historické řemeslné dílny z období středověku. Snaží se veřejnost seznamovat populární formou s prací jednotlivých mistrů, užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si tak mohou vyzkoušet výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku.

HelfštýnZubři se zabývají specializovanou technikou divadelního a filmového boje, a to jak chladnými, tak střelnými zbraněmi. Jejich cílem je zprostředkovat divákům co možná nejdokonalejší iluzi reálného boje, vytvořit autentickou atmosféru nebezpečí a poskytnout jim tak nevídaný zážitek. Také rytíři svatého Grálu se od počátku snaží o scénickou prezentaci historického šermu v souladu s možnostmi danými dobou a zkušenostmi zakládajících členů. Po uplynutí mnoha let a četných změnách v členské základně se stále věnují šermu a divadlu, ale repertoár se časem rozšířil o historizující scénické tance a noční ohňová představení.

HelfštýnNebude chybět ani Rakouská Zeměbrana Olomouc, která sdružuje zájemce o období napoleonských válek, konkrétně o tzv. zeměbranu, která byla poprvé zřízena v r. 1808 na území dědičných zemí Rakouska, mezi něž patřily i Čechy a Morava. Jak již samotné slovo naznačuje, zeměbrana byla primárně určena k obraně země, v níž byla zřízena, a nebyla tak povinna sloužit mimo její hranice. V zeměbraně sloužili muži, kteří přímo nepodléhali vojenské povinnosti, a v době míru se věnovali svému civilnímu zaměstnání, ale v době války mohli být povoláni do zbraně, čímž umožnili rychlé zvýšení početních stavů armády. Vzhledem k určitým potížím s kvalitním výcvikem, disciplínou a někdy i vyloženému odporu vůči službě vlasti, spočíval hlavní význam zeměbrany spíše v úloze převzít službu v zápolí a uvolnit tak řadové jednotky pro vlastní válečné operace. Zdejší jednotka, která vznikla v roce 2004, a jejímž heslem je „Buď všichni – anebo raději nikdo“, se tak svými aktivitami snaží bezezbytku naplnit odkaz našich dávno zapomenutých předků.

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Další aktuality

22.9.
2020
#světovéČesko a devět českých dobrodruhů na cestách kolem světa

#světovéČesko a devět českých dobrodruhů na cestách kolem světa

Střední Morava a Jeseníky | Zážitky
14.9.
2020
#světovéČesko a Dlouhé Stráně, přehrada na vrcholcích hor

#světovéČesko a Dlouhé Stráně, přehrada na vrcholcích hor

Střední Morava a Jeseníky | Památky
11.9.
2020
Oslavte Dny evropského dědictví 2020 na moravském hradě Šternberk

Oslavte Dny evropského dědictví 2020 na moravském hradě Šternberk

Střední Morava a Jeseníky | Památky
10.9.
2020
Zavzpomínejte na léto na safari v Zoo Olomouc

Zavzpomínejte na léto na safari v Zoo Olomouc

Střední Morava a Jeseníky | Příroda