Úvod > Aktuality > Muzeum v Jílovém u Prahy otevře novou expozici i naučnou stezku Ora et labora
Muzeum v Jílovém u Prahy otevře novou expozici i naučnou stezku Ora et labora
">
Kultura

Muzeum v Jílovém u Prahy otevře novou expozici i naučnou stezku Ora et labora

  • Vydáno28. března 2017
Pod heslem mnišského řádu benediktinů „Ora et labora“, tedy „Modli se a pracuj“, vznikla v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy nová stálá expozice, jejímž cílem je seznámit veřejnost s historií benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historií Jílovska. Součástí projektu je také nová naučná stezka ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána. Stálá expozice bude slavnostně otevřena v neděli 2. dubna ve 14 hodin, naučná stezka bude veřejnosti poprvé představena v sobotu 1. dubna v 10:30 hodin.
Jílové skriptoriumNová stálá expozice Regionálního muzea v Jílovém seznámí s historií kláštera i řádu sv. Benedikta, s významnými rukopisy, které vznikaly v klášterním skriptoriu a také se stavebními podobami Ostrovského konventu. Ty budou návštěvníkům předvedeny formou 3D projekce jako krátká pomyslná návštěva kláštera v jeho jednotlivých vývojových etapách. Další vizualizace ukáže středověký vzhled zaniklého města nad soutokem Sázavy s Vltavou v místě dnes zvaném Sekanka, které je tradičně s Ostrovským klášterem spojováno.

Jílové – ukázka expozice jizbaMuzeum návštěvníkům ukáže v reálných rekonstrukcích možnou podobu vnitřních prostor románského kláštera, interiér středověkého venkovského domu nebo model sídliště ze 13. století. Snahou pracovníků muzea je prostřednictvím moderně pojaté expozice uvést návštěvníky do doby, která předcházela založení a vzestupu Jílového, jež se v období vrcholného středověku přeměnilo z havířské osady v královské horní město a po ostrovském klášteru postupně přejalo úlohu ekonomického i kulturního centra celého kraje.
 
Naučná stezka vede ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána, který byl historicky součástí širšího klášterního komplexu. Je na ní deset informačních panelů, které slovem i obrazem seznámí návštěvníka s historickou podobou míst, na která přichází, s jejich dějinami a s výsledky archeologických průzkumů. Součástí každého panelu je velkoplošný snímek s vizualizací, který ukazuje, jaký pohled se v tomto místě naskytl před staletími.
 

Benediktinský klášter u Davle a zaniklé městečko Sekanka

SekankaBenediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle je třetím nejstarším řeholním domem v Čechách a druhým mužským konventem založeným pouhé dva roky po nejstarším mužském klášteře v Břevnově. Byl vybudován na přelomu prvního a druhého tisíciletí a stál za osídlováním a rozvojem dolního Posázaví a středního Povltaví. Probošství, která měl po celých Čechách, byla nositeli vzdělanosti. Kulturní úlohu Ostrovského kláštera podtrhuje celá řada významných iluminovaných rukopisů vznikajících v klášterních skriptoriích.

Zaniklé středověké městečko, v současnosti zvané Sekanka, je významnou lokalitou z pohledu archeologie i historie. V druhé polovině 13. století bylo významným centrem, které nemělo v širokém okolí obdoby, neboť nedaleké Jílové bylo tehdy pouhou malou hornickou osadou. Předpokládá se, že za vznikem Sekanky stál Ostrovský klášter; nabízí se ale také myšlenka, že by jejím zakladatelem mohl být přímo český král, a že by tedy mohla být jedním z mnoha pokusů Přemysla Otakara II. o založení dalšího královského města.
Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Stálá expozice, která je zaměřena na historii kláštera na Ostrově u Davle a na nejstarší dějiny Jílovska, nabízí i 3D model Ostrovského kláštera a středověkého městečka Sekanka.

Stezka Sekanka – klášter na Ostrově – kostel sv. Kiliána

Stezka Sekanka – klášter na Ostrově – kostel sv. Kiliána

Stezka Sekanka provede návštěvníky těmi nejvýznamnějšími lokalitami souvisejícími s počátky českých dějin a s rozvojem regionu dolního Posázaví. Trasa vznikla v rámci projektu Ora et labora (Modli se a pracuj – motto řádu svatého Benedikta), který připravilo Regionální muzeum v Jílové u Prahy.

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána se nachází těsně před soutokem Vltavy a Sázavy v Davli, na říčním kilometru 81,8. Na jižní straně ostrova se ukrývají pozůstatky středověkého kláštera sv. Jana Křtitele zvaného Ostrovský klášter či klášter Ostrov.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum se specializací na těžbu zlata sídlí v historické budově zvané Mince v dolní části náměstí, kde byl do roku 1420 horní úřad. Zatímco o Kutné Hoře a Jihlavě se kdysi hovořilo jako o stříbrných pokladnicích Českého království, v okolí Jílového se rozkládal zlatonosný revír.

Další aktuality

25.9.
2022
Objevujte královská města Čech

Objevujte královská města Čech

Středočeský kraj | Památky
22.9.
2022
Stromem roku 2022 je Uranová hruška z Drásova

Stromem roku 2022 je Uranová hruška z Drásova

Středočeský kraj | Příroda
21.9.
2022
Za vínem se vydejte tento víkend na Karlštejn

Za vínem se vydejte tento víkend na Karlštejn

Středočeský kraj | Gurmánská turistika