Úvod > Aktuality > Muzeum města Prahy slaví 140. výročí svého založení
Muzeum města Prahy slaví 140. výročí svého založení
"> "> "> "> "> ">
Kultura

Muzeum města Prahy slaví 140. výročí svého založení

  • Vydáno27. září 2021
Dne 3. října 1881 byla schválena na zasedání sboru obecních starších Magistrátu královského hlavního města Prahy Pravidla stálého komitétu městského musea Pražského. Toto datum je uváděno v současné zřizovací listině Muzea hlavního města Prahy, příspěvkové organizace hlavního města Prahy jako datum jeho založení. Při té příležitosti bude v neděli 3. října 2021 vstup zdarma do Domu U Zlatého prstenu, Podskalské celnice na Výtoni a Zámeckého areálu Ctěnice.
mhmpPrvní myšlenky na vybudování pražského městského muzea můžeme vztáhnout již do padesátých let 19. století, na realizaci této ideje ale ještě v této době nedozrál čas. Účinnější snahy o založení muzea sahají do roku 1877. Na konci října upozornil náměstek starosty Královského hlavního města Prahy profesor Otakar Antonín Zeithammer městskou radu, že mnozí jednotlivci i společenstva prodávají starožitnosti dokumentující dějiny Prahy agentům, vyvážejícím je do ciziny. Doporučil tyto předměty shromáždit na jednom místě, v nově vybudovaném muzeu. Iniciátory projevu profesora Zeithammera byli dva přátelé – milovníci a sběratelé starožitností: dr. Štěpán Berger a Břetislav Jelínek. Tato idea již nezapadla.

Rada tentokrát jmenovala k posouzení spisu zvláštní komisi v čele s historikem Václavem Vladivojem Tomkem, výsledkem jejíž práce bylo zřízení stálého komitétu městského musea Pražského a schválení jeho Pravidel sborem obecních starších. První sbírkové předměty rada zakoupila pro muzeum v roce 1881. Dne 3. října téhož roku pak došlo k zřízení stálého komitétu a schválení "Pravidel stálého komitétu městského musea Pražského". Komitét se vyjadřoval k jmenování kustoda starajícího se o sbírky a placeného městskou radou. Tím se stal Břetislav Jelínek, jmenovaný později ředitelem muzea.

muzeum hl.m.prahyJiž na konci listopadu roku 1881 získalo muzeum pro uskladnění sbírek místnost vedle archivu na pražské radnici. Kromě oprášení starších návrhů padaly na schůzích komitétu nápady nové, např. na využití přízemních místností Vyšší dívčí školy či na zakoupení Anežského kláštera. K definitivnímu zlomu pak došlo zhruba v polovině roku 1882, kdy muzeum získalo pro své účely dosavadní kavárenský pavilon v městských sadech na Poříčí. Stal se první expoziční a výstavní budovou muzea, k níž byla v letech 1896–1898 přistavěna budova nová, dnešní hlavní budova Muzea hlavního města Prahy.
 

Navštivte zdarma zpřístupněné expozice

Podskalská celnice na VýtoniPři příležitosti významného výročí muzea bude v neděli 3. října 2021 vstup pro návštěvníky zcela zdarma do jeho expozic, a to do Domu U Zlatého prstenu, Podskalské celnice na Výtoni a Zámeckého areálu Ctěnice. Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy je až do podzimu 2022 uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy se za 140 let od svého založení rozvinulo v moderní paměťovou instituci, která přibližuje historii i současnost hlavního města tradičními i novými formami. Pečuje o rozrůstající se sbírkové fondy a významné památky, stále větší pozornost věnuje jejich prezentaci a komunikaci s veřejností. V roce 2021 se nachází v bodě, kdy na základě nové komplexní koncepce expozic, přistupuje k jejich postupné realizaci. Zároveň s úpravou a získáním nových prostor může významně rozšiřovat i spektrum programů pro  návštěvníky.