Úvod > Aktuality > Muzejní noc v Hornickém muzeu Příbram zve na noční jízdu důlním vláčkem
Muzejní noc v Hornickém muzeu Příbram zve na noční jízdu důlním vláčkem
"> "> ">
Památky

Muzejní noc v Hornickém muzeu Příbram zve na noční jízdu důlním vláčkem

Vydáno 17. června 2021
Hornické muzeum Příbram vás v sobotu 19. června 2021 zve na Muzejní noc! Můžete se těšit na netradiční prohlídky hornických památek a noční jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou na dole Anna. Součástí doprovodného programu je mimo jiné výroba voskových obětin nebo setkání s odbornými pracovníky – historikem, geologem, botanikem, archeologem či konzervátorem. Program bude doplněn o aktivity pro děti a promítání fotografií.
Hornické muzeum PříbramFestival muzejních nocí má v Hornickém muzeu Příbram tradici od roku 2004. Muzea a galerie zůstávají otevřené do pozdních nočních hodin a nabízejí svým návštěvníkům zvláštní program nad rámec své běžné činnosti. Letos budou muzejní brány otevřeny v sobotu 19. června od 18 do 22 hodin.
 
V Hornickém muzeu Příbram budou probíhat prohlídky podzemí na dole Anna (trasy Wasserlauf a Jánský důl), jízdy důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší jámě březohorského rudního revíru (1600 m) a prohlídky parního těžního stroje Breitfeld & Daněk z roku 1914. Akce návštěvníkům přinese možnost setkat se s odbornými pracovníky a pohovořit s nimi o jejich bádání, o sbírkových předmětech a dalších tématech.
 

Prohlídky hornického domku a obětiny z vosku

těžní parní strojMimořádné budou letos prohlídky hornického domku, vedené historičkou PhDr. Lenkou Blažkovou, Ph.D. Začínají ve 20:30, 21:00 a 21:30. Zájemncům přiblíží život na Podbrdsku bez vody a elektřiny, i poslední majitele tohoto domku, kteří zde žili až do začátku 70. let.

Dále se můžete těšit na voskařské pracoviště s ukázkou svící a litím obětin, na promítání fotografií z cest muzejního botanika a řadu dalších zajímavostí. Vstupné do jednotlivých expozic bude za 10 – 20 Kč.
Hornické muzeum v Příbrami – fárání do podzemí a cesta důlním vláčkem

Hornické muzeum v Příbrami – fárání do podzemí a cesta důlním vláčkem

Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke shlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách.

Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v Příbrami

Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v Příbrami

Jedná se o obnovenou historickou dráhu, vybudovanou po roce 1884 pro dopravu stříbrné a olověné rudy. Hornické muzeum Příbram zprovoznilo tuto ojedinělou technickou zajímavost a atrakci pro děti i dospělé na trase v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách.