Úvod > Aktuality > Můstky, Mostky, Mostiště a jeden zapomenutý středověký most s tajemstvím
Památky

Můstky, Mostky, Mostiště a jeden zapomenutý středověký most s tajemstvím

  • Vydáno4. října 2021
Historie, romantika a trocha tajemství, tím vším jsou opředeny nejstarší kamenné mosty u nás. Určitě vás teď napadne Karlův most přes Vltavu, písecký Kamenný most nebo barokní most v Náměšti nad Oslavou. Znáte ale například kamenný most v podhůří Železných hor, kde dokonce samotná obec dostala název podle něj – Kamenné Mosty? Vydejte se na výlet po nejstarších mostech České republiky a možná budete překvapeni, jaké příběhy se za nimi ukrývají...

Nejstarší most v Čechách

Oficiálně nejstarším mostem České republiky je Kamenný most v Písku. Klene se důstojně nad řekou Otavou, je dlouhý 109,75 m a široký 6,25 m, stojí na 6 pilířích a tvoří  jej 7 oblouků. Písecý most je nejstarším kamenným mostem v České republice i střední Evropě. Postaven byl ještě před koncem 13. století. Kdysi tvořil důležitý komunikační prvek na Zlaté solné stezce, která právě v Písku překračovala řeku Otavu. Pozoruhodná je sochařská výzdoba mostu tvořená několika barokními sousošími, resp. jejich replikami – pískovcové originály lze spatřit v Prácheňském muzeu. Během své existence byl most několikrát vystaven náporu povodně, např. v roce 1432 či 1768.

Mostu se neoficiálně říká Jelení – podle pověsti měl být most pojmenován podle toho, kdo přes něj přejde jako první; nečekaně ale přes most jako první přešel jelen z blízkých lesů… V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se most bude oficiálně jmenovat Kamenný most v Písku.
 

Znáte Kamenné Mosty?

most kamenné mostyVesnice Kamenné Mosty leží kousek od Žlebů, a kdyby tříobloukový, dvakrát zakřivený most měřil o něco více než svých jednačtyřicet metrů, vedl by ze středních Čech až na Vysočinu. I tak to ale není žádný drobeček: dosahuje šířky až 9 metrů, vozovka pak měří na šířku 5,5 metrů. Ve své době to muselo být velké stavební dílo, které překlenulo vodní tok Hostačovky a několika dalších vodních toků.

Most v Kamenných Mostech je možná starší než Kamenný mostPísku. Proč? Leží totiž na takzvané Libické stezce, která vznikla během 11. století a byla živou obchodní spojnicí mezi Čechami a Moravou. Procházela Čáslaví a přes Žleby vedla na Kněžice, k významnému benediktinskému klášteru ve Vilémově a dál přes Ždírec nad Doubravou, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí na Moravu, kde se napojovala na Jantarovou stezku.

most kamenné mostyPorůznu se sice píše, že most pochází ze 14. století, ale možná je starší. Tou dobou už totiž Libická stezka a tudíž i zmíněný most ztrácely svůj význam na úkor "nové" Haberské stezky. Ta vedla téměř souběžně s Libickou stezkou, ale její trasa kopírovala dnešní hlavní tah z Čáslavi na Havlíčkův Brod, Jihlavu a Znojmo. Most v Kamenných Mostech jistě nebyl lacinou zakázkou, nejspíš se na něm podílela zkušená stavební huť, možná vznikl i z popudu krále. V době upadajícího významu Libické stezky by tak velké dílo v podhůří Železných hor vzniklo jen stěží. Dnes je most zařazen mezi kulturní památky a po rekonstrukci se i se svým okolím probudil do nové krásy a nového života.
 

Karlův most je nejstarším mostem přes Vltavu

Karlův mostKarlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Zajímavostí je, že na místě dnešního Karlova mostu býval ve starých dobách přechod přes svázané klády (tzv. prahy – odtud může ppcházet název celého města).

Stavba nového mostu začala na příkaz krále Karla IV. v roce 1357 9.7. v 5:31 ráno, přesně podle výpočtu královských astrologů. Když seřadíte číslice za sebou, je to řada lichých čísel, která tvoří i tzv. magickou past, řada 135797531 se čte stejně z obou stran. Podobná magická past se prý skrývala i v krovech staroměstské mostecké věže, kde byl vytesán latinský nápis: SIGNATESIGNATE­MEREMETANGISE­TANGIS ROMATIBISUBITI­MOTIBUSIBITAMOR, což v překladu znamená „Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně zříš. Říme, skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska.“

Karlův mostStavba byla dokončena roku 1402. Řízením stavby byl pověřen Petr Parléř, most byl ale zcela dokončen až po jeho smrti počátkem 15. století. Most je postaven z pískovcových kvádrů, měří na délku 515,76 m a na šířku 9,5 m. Barokní sochařská výzdoba je dílem zejména Matyáše Brauna, ale také Jana Brokofa a jeho syna Maxmiliána. Převážná většina soch byla na mostě instalována více než 300 let po jeho založení.


Nejstarším kamenným mostem na Moravě je Svatojánský v Litovli

most litovelNejstarší funkční kamenný most, po Karlově mostě v Praze a Kamenném mostě v Písku také třetí nejstarší v ČR a nejstarší na Moravě musíte hledat v Litovli. Je dlouhý 60 m a je tvořen 6 kamennými klenbami. Stojí na 6 pilířích a uprostřed je osazen sochou sv. Jana Nepomuckého, díky níž má své jméno.

Svatojánský most nad řekou Moravou byl postaven v roce 1592. O kvalitě stavebního díla svědčí skutečnost, že vydržel všechny povodně, které Litovel postihly. Původně byl navržen a postaven tak, aby vyhovoval provozu ve své době, tedy hlavně pro pěší a koňské potahy.
 

Most přes rybník Vítek

Most přes rybník VítekKdyby se pořádla soutěž o nejromantičtější most, určitě by v ní uspěl most přes rybník Vítek nedaleko Třeboně. Kamenný most s pěti oblouky postavil Josef Rosenauer za knížete J. Schwarzenberga v roce 1781. Do roku 1988 po něm vedla silnice z Třeboně do Staré Hlíny, v současné době je využíván pouze chodci a cyklisty.

Ke stavbě mostu dalo podnět zatopení obchodní cesty z Třeboně do Jindřichova Hradce a dál na Moravu. Ta se musela formanskými vozy objíždět širokým obloukem až kolem Lomnice nad Lužnicí. Proto Jakub Krčín z Jelčan přikročil k nápravě a v roce 1594 dal postavit dřevěný most, dlouhý 902 metrů. Ten bylo ale třeba často opravovat. Neustálým obnovám dřevěných mostů udělalo přítrž až postavení mostu zděného v roce 1781.

Kamenný most si oblíbili filmaři – právě z něho byla do vody vysypána sůl z celého království v pohádce Byl jednou jeden král nebo shozen král s princeznou v pohádce Z pekla Štěstí. Objevil se i ve filmu Všichni moji blízcí.


Středověký most v Ronově

most ronovTříobloukový kamenný most v Ronově přes řeku Sázavu pochází pravděpodobně z přelomu 15. a 16. století a patří mezi deset nejstarších dochovaných mostů v Čechách. Nachází se vedle hlavní silnice v obci, nedaleko města Přibyslav.

Je téměř 40 metrů dlouhý a na návodní straně má trojboké ledolamy. Podle legendy přes něj přejel už v roce 1424 se svým vojskem dokonce sám Jan Žižka, když táhl na nedalekou Přibyslav.
 

Švédský kamenný most v Dobřívi u Rokycan

most dobřívKamenný most přes Padrťský potok ze 17. století spojoval obec Dobřív se starým hamrem, který je dnes technickou památkou. Jméno prý most v Dobřívu dostal z důvodu přepravy dělostřeleckých koulí z vodního hamru, kde se odlévaly.

Most má jeden sedmimetrový oblouk s výškou 4 metry. Na mostě je umístěna socha ženy, pravděpodobně sv. Barbora, patronka horníků. Před mostem je socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
 

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

most v NáměštiNáměšťský barokní kamenný most bývá nazýván "malý moravský Karlův". Po Karlově mostě jde totiž o největší most v ČR s nejbohatší sochařskou výzdobou. Na Moravě není most, který by se mu bohatostí výzdoby rovnal. Jeho balustrády jsou zdobeny dvaceti barokními sochami a tak most, v minulosti významný komunikační spoj, je zároveň významnou stavební, kulturní, historickou památkou, unikátem i v měřítku celé České republiky. Most je dlouhý 62 metrů a široký 8 metrů.

V minulosti měl most z roku 1744 důležitou funkci spojovat zámek s vlastním městem, ležel na hlavní komunikační tepně – hlavní silnici mezi městy Třebíč a Brno č. 23. V roce 1986 byl dokončen nový silniční most přes řeku a veškerá doprava byla svedena na něj. Dříve se mylně předpokládalo, že autorem celého souboru soch je Josef Winterhalter a bývá tak uváděn i v literatuře. Z jeho rukou však pochází pouze osm soch, některé byly zhotovovány dle jeho modelů.
 

Mosty, Mostky, Mostiště a Můstky

  • Odkud se vzalo jméno Kamenných Mostů je tedy zřejmé, ale co jiné Mosty? Největší město s takovým jménem je Most v Podkrušnohoří, pojmenovaný údajně podle soustavy dřevěných mostů v bažinaté krajině, kde se setkávaly cesty do dnešního Žatce a Bíliny. Dnes jej známe především díky raritě světového formátu, přesunutému kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Kamenný most ve Vamberku

Kamenný most ve Vamberku

Kamenný most přes Zdobnici ve Vamberku je tříoblouková stavba s uceleným souborem pozdně klasicistních plastik českých světců.

Kamenný most ve Zdemyslicích

Kamenný most ve Zdemyslicích

Empírový kamenný klenutý most s litinovým křížem přes řeku Úslavu ze nachází ve Zdemyslicích na Plzeňsku.

Zapomenutý kamenný most u Nejdku

Zapomenutý kamenný most u Nejdku

Kamenný most přes železnici z Nejdku do Horní Blatné byl postaven společně se železnicí v roce 1898, aby zůstala zachována stará povoznická cesta, kterou trať protínala.

Kamenná brána Čertův most u Mladče

Kamenná brána Čertův most u Mladče

Je jednou z několika stavbiček nacházející se v bývalém zámeckém parku vybudovaném v první polovině 19. století.

Středověký most v Ronově nad Sázavou

Středověký most v Ronově nad Sázavou

Tříobloukový kamenný most v Ronově přes řeku Sázavu pochází pravděpodobně z přelomu 15. a 16. století a patří mezi deset nejstarších dochovaných mostů v Čechách. Nachází se vedle hlavní silnice v obci, nedaleko města Přibyslav.

Kamenný most v Brandýse nad Labem

Kamenný most v Brandýse nad Labem

Most patří k nejvýznamnějším dochovaným mostním dílům předbělohorského období v Čechách.

Latrán v Českém Krumlově

Latrán v Českém Krumlově

Latrán je jedna z historických částí města Český Krumlov a nachází se v severovýchodní části města.

Švédský kamenný most Dobřív

Švédský kamenný most Dobřív

Kamenný most přes Padrťský potok ze 17. století spojoval obec Dobřív se starým hamrem, který je dnes technickou památkou.

Kamenný most přes rybník Vítek

Kamenný most přes rybník Vítek

Kamenný most s pěti oblouky postavil Josef Rosenauer za knížete J. Schwarzenberga v roce 1781. Do roku 1988 po něm vedla silnice z Třeboně do Staré Hlíny, v současné době je využíván pouze chodci a cyklisty.

Svatojánský most v Litovli

Svatojánský most v Litovli

Nejstarším kamenným mostem na Moravě a zároveň třetím nejstarším mostem v České republice je Svatojánský most přes řeku Moravu v Litovli. Most byl postaven v roce 1592, v období, kdy se litovelským měšťanům dařilo. Dodnes patří k nejkrásnějším stavbám ve městě.

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.

Kamenný most v Písku – nejstarší památka svého druhu v ČR

Kamenný most v Písku – nejstarší památka svého druhu v ČR

Kamenný most v Písku byl postaven jako součást Zlaté stezky na pokyn Přemysla Otakara II. královskou písecko-zvíkovskou stavební hutí. Je národní kulturní památkou a klenotem města. Výstavba mostu byla nepochybně zahájena ve druhé polovině 13. století.

Barokní most v Náměšti nad Oslavou –  jeden z nejstarších mostů na Moravě

Barokní most v Náměšti nad Oslavou – jeden z nejstarších mostů na Moravě

Náměšťský barokní kamenný most bývá nazýván "malý moravský Karlův". Po Karlově mostě jde totiž o největší most v ČR s nejbohatší sochařskou výzdobou. Na Moravě není most, který by se mu bohatostí výzdoby rovnal.

Jelení příkop pod Pražským hradem

Jelení příkop pod Pražským hradem

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno "jelení" má příkop proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř.

Mánesův most – ukázka českého kubismu

Mánesův most – ukázka českého kubismu

Mánesův most byl postaven v místech, kde byl v minulosti provozován přívoz, který dopravoval lidi k místní rybářské osadě. Dříve zde stávala takzvaná Železná, či Rudolfova lávka.

Most Legií – novobarokně secesní most

Most Legií – novobarokně secesní most

Most Legií je sedmým pražským mostem. Stojí na místě původního řetězového mostu císaře Františka I. a spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov s Malou Stranou.

Barokní můstek přes Střelu v Toužimi

Barokní můstek přes Střelu v Toužimi

Toužim byla původně probošstvím milevského kláštera a je připomínána kolem roku 1200. V 15. století ty byl založen hrad a vzniklo zde rovněž město. Z hradu několika přestavbami vyrostl barokní zámek.

Další aktuality

Tipy proti nudě... aneb nejlepší tipy na víkendové akce pro děti

Tipy na zajímavý výlet pro rodiny s dětmi po okolí Prahy, jižních Čechách, Moravě a v dalších regionech ČR. Inspiraci na Kudy z nudy najdete pro malé i velké, holky i kluky. Vyberte si místa, kde se s dětmi nebudete nudit, ať už během pohádkových představení, na čerstvém vzduchu nebo tvořivých dílen pro rodiny s dětmi. Vydejte se na zajímavé prohlídky či výstavy, do zoo, výlet za zábavou, historií či kulturou. Co vše můžete během volných dní podniknout se svými ratolestmi najdete na v kalendáři akcí na kudyznudy.cz.
Středočeský kraj | Zážitky

20 tipů na skvělého Mikuláše ve středních Čechách

Krásné a oblíbené adventní trhy ve středních Čechách a Svatý Mikuláš s anděly i čerty lákají k prosincovým výletům. S dětmi si můžete užít ve Středočeském kraji velké průvody i komornější akce s přátelskou atmosférou. Vydejte se třeba na Čertovské jízdy na Kolínské řepařské drážce, na adventní program do zooparku Zájezd, za tradicemi do Hornického domku v Příbrami anebo si počkejte na mikulášskou nadílku ve skanzenu v Kouřimi. Kam vyrazit za Mikulášem vám poradí Kudy z nudy.
Středočeský kraj | Zážitky

Zámek Loučeň vstoupí do adventu křestem největšího adventního věnce

Již deset let je loučeňský zámek místem, kde se nachází největší adventní věnec v Čechách, zdobící kašnu na nádvoří. Každoročně se zde zahajuje advent krásným rituálem, při kterém čtyři andělé v doprovodu Bílé paní loučeňské slavnostně rozsvěcí svíce na loučeňském věnci a žehnají klid a lásku pro celé předvánoční období. Advent bude na středočeském zámku zahájen křtem největšího adventního věnce v Česku i tento rok, a to v sobotu 26. listopadu.
Středočeský kraj | Zážitky

Střední Čechy: hrady, zámky, města a tradice královského regionu

Střední Čechy, to jsou královské zážitky na dosah Prahy. Tradiční krajina českých knížat a králů se jako pomyslná koruna vine kolem hlavního města. Láká k výletům na jedinečné hrady a zámky, královská města i do lázní.
Středočeský kraj | Památky