!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Museum Kampa se v sobotu znovu otevře
Museum Kampa se v sobotu znovu otevře
"> "> "> ">
Kultura

Museum Kampa se v sobotu znovu otevře

Vydáno 30. července 2020
Museum Kampa, které 15. července zasáhl požár se v sobotu 1. srpna 2020 opět otevře svým příznivcům. Příchozí si od 10:00 budou moci prohlédnout výstavu Alfonse Muchy a Pasty Onera, i stálou expozici Františka Kupky.
Museum KampaMuseum Kampa, ve kterém v polovině července 2020 vypukl požár, se v sobotu 1. srpna znovu otevírá návštěvníkům. Návštěvníkům budou k dispozici díla Alfonse Muchy a Pasty Onera. Mimo to se otevře také stálá expozice Františka Kupky.

I když pro návštěvníky bude muzeum otevřeno, jeho oprava potrvá několik dalších měsíců. Díky obrovskému štěstí nebylo žádné umělecké dílo při požáru zničeno, avšak stovky děl ve velkém depozitáři pokryl mazlavý popílek a jejich restaurování bude trvat dlouhou dobu. V muzeu došlo k požáru elektrických rozvodů a kouř poškodil hlavně vyšší patra muzea, včetně depozitáře. Vyhořelé technické zázemí muzea si vyžádá déle trvající opravy, bude třeba také nakoupit a znovu osadit veškerou klimatizační a technickou vybavenost.
 

Alfons Mucha a Pasta Oner: Elusive fusion

alfons mucha pasta onerVýstava Elusive fusion přinese protnutí dvou významných osobností – jednoho z hlavních iniciátorů art nouveau Alfonse Muchy a jedné z vůdčích osobností české vizuální scény Pasty Onera, zabývajícího se již více než deset let obrazy. Východiskem expozice se stal obdobný způsob jejich přístupů k vnitřně členěné vizuální výpovědi, vycházejících sice z každodenních potřeb reklamy, ale proměňujících ji v jedinečný nadčasový zážitek, v mnohoznačný střet různých stylových zdrojů, námětových východisek a prozařujících významů. Motivy, jimž vtiskoval jedinečnou podobu na plakátech Alfons Mucha, se staly trvalou součástí i soudobého reklamního světa, ať jde o alkoholické nápoje, nebo voňavky a nalezly své výrazné pokračování v Onerových obrazech.

mucha a onerBezprostřední zdroje smyslového zážitku jsou často zasazovány do širokých kulturních souvislostí prolnutí antického a barbarského světa či starořecké mytologie a technických výdobytků 20. století. Spojení Alfonse Muchy a Pasty Onera, odehrávající se v ose do značné hloubky promyšleného formálního rozvrhu propojujícího různé figurální, krajinné a předmětné oblasti, vychází z představy vytyčení a historických souvislostí umožňujících jednak ostré protivenství jednotlivých vyhraněných výpovědí, jednak zdůraznění jejich vzájemných, často nečekaných vazeb. Výstava je v Museu Kampa k vidění do 25. 10. 2020.


Stálá expozice Františka Kupky

expozice kupkaKolekce děl Františka Kupky (1871–1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století, tvoří jeden ze základních pilířů sbírky Jana a Medy Mládkových, mj. velmi dobře mapuje Kupkovu cestu k nefigurativnímu umění v prvních letech 20. století. K řadě olejomaleb ve sbírce patří i kresebné studie, které v Kupkově případě dokládají promyšlenou cestu k finálnímu dílu. Stálá expozice v sedmi kapitolách chronologicky představuje Kupkovu tvorbu od poloviny devadesátých let předminulého století až ke zralým dílům let padesátých století minulého.

kupkaDivák tak může sledovat jednotlivé fáze Kupkova soustředěného analyzování jednotlivých malířských prostředků – linii, plochu, světelné hodnoty a barvu, včetně důležité fáze Kupkova vývoje, kdy definoval svůj koncept barevných ploch, které mu umožnily rozvíjet odlišnou formu budování plochy obrazu. Expozice je kromě obrazů ze sbírky Medy Mládkové doplněna o několik obrazů z veřejných a soukromých sbírek, zejména z dvacátých a třicátých let, tedy z období, na které se Meda ve svých sběratelských aktivitách tolik nesoustředila. Vystaveno je více než sedm desítek děl: vedle skvostů z Musea Kampa (Amorfa – Teplá chromatika, 1912; Katedrála, 1912–1913; Tvar žluté, 1919–1923) bude možné vidět další klíčová díla (např. Biblioman, 1897, Sbírky Pražského hradu; Destilační přístroj, 1928, soukromá sbírka; Plan Violet, 1954, soukromá sbírka; aj.).
Museum Kampa - objevte sbírky umění 20. století

Museum Kampa - objevte sbírky umění 20. století

Prohlídka Musea Kampa, možná i s odborným výkladem, vás zavede do tajů světa moderního umění. Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, pečuje o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století, Františka Kupky a Otto Gutfreunda, a o Sbírku středoevropského moderního umění.

Werichovka - Werichova vila na Kampě

Werichovka - Werichova vila na Kampě

Muzeum Kampa ve vile otevřelo muzeum věnované Osvobozenému divadlu a jeho čelním představitelům, tedy Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi. Prostor však dostali i další někdejší obyvatelé historické budovy – jazykovědec Josef Dobrovský nebo básník Vladimír Holan.

Kampa - romantika v centru Prahy

Kampa - romantika v centru Prahy

Malý romantický ostrov Kampa na řece Vltavě v Praze nabízí prohlídku místa s malebnými domky a dávnou historií. Nepravý ostrov je od Malé Strany oddělen uměle vytvořenou mlýnskou strouhou zvanou Čertovka. Skupina domů, mezi nimiž Čertovka protéká, je označovaná jako Pražské Benátky.