Úvod > Aktuality > Monitoring živočichů odhalil v Krkonoších nové druhy
Konipas
"> Konipas "> Babocka "> Netopýr
Příroda

Monitoring živočichů odhalil v Krkonoších nové druhy

  • Vydáno20. února 2013
Přeshraniční projekt Fauna Krkonoš zaměřený na ptáky, motýly a netopýry má za sebou první rok systematického mapování těchto druhů a již nabízí nečekané objevy. Například že hřebeny jsou domovem sibiřského konipasa citronového, podhorské louky si oblíbil silně ohrožený ohniváček černočárný a poprvé na české straně hor byl objeven netopýr nejmenší.
Cílem tříletého projektu Fauna Krkonoš je získat podklady o aktuálním rozšíření a početnosti tří skupin živočichů – ptáků, motýlů a netopýrů v Krkonošském národním parku. V prvním roce sledování bylo zjištěno celkem 138 druhů ptáků, řada z nich velmi významných. Na třech lokalitách byl pozorován kriticky ohrožený strnad zahradní. Na hřebenových rašeliništích se vyskytoval sibiřský konipas citronový. Úplně poprvé bylo v Krkonoších prokázáno hnízdění vzácného datlíka tříprstého a jeřába popelavého. Strnad luční se do Krkonoš navrátil po téměř 50 letech a osídlil hned řadu míst. Velmi početný byl sibiřský budníček zelený, který v ČR pravidelně hnízdí pouze v Krkonoších. Vrací se sem z dalekých zimovišť v podhůří Himálaje, takže každé jaro i podzim musí přeletět vzdálenost asi 5 000 km!

Rozšíření denních motýlů bylo v letošním roce mapováno v podhorské krajině západních Krkonoš. Jeho výsledky ukázaly, že druhová pestrost i početnost motýlů je tu v současnosti pouze průměrná. Potvrdily tak, že intenzifikace zemědělské a lesnické výroby po 2. světové válce zasáhla motýly v krkonošském podhůří stejně negativně jako na většině území našeho státu. Zároveň však byly v rámci mapování nově nalezeny či ověřeny lokality s výskytem dvou zvláště chráněných, silně ohrožených druhů modrásků – modráska bahenního a očkovaného. Historicky poprvé byl v ochranném pásmu národního parku zaznamenán silně ohrožený ohniváček černočárný. Potěšitelný je i výskyt běláska ovocného, který byl v 90. letech 20. století považován v ČR za vyhynulého.

V případě netopýrů byl porovnáván jejich výskyt v různých typech lesů (listnatých a jehličnatých) s různým typem hospodaření (s lesnickými zásahy i bez nich). Vyšší počet druhů i vyšší početnost byla zjištěna v bučinách, naopak rozdíly mezi zásahovými a bezzásahovými porosty nebyly významné. Nalezeny byly i velmi vzácné druhy, mezi nimi např. netopýr nejmenší vůbec poprvé na české straně hor.

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a patří také k nejstudenějším místům u nás. 17. května roku 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen nejstarší český národní park.