Úvod > Aktuality > Mikulov – obnova přírody Svatého kopečku, zóna klidu
Mikulov - obnova přírody Svatého kopečku, zóna klidu
"> ">
Příroda

Mikulov – obnova přírody Svatého kopečku, zóna klidu

  • Vydáno23. dubna 2013
Mikulovský Svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skvosty a dílo člověka souzní s respektem k přírodě.
Svatý Kopeček v MikulověZakladatelem této výjimečné urbanistické a krajinářské koncepce z počátku 17. století byl kardinál František Diestrichtein. Svatý kopeček tehdy proměnil v duchovní místo, vyznačující se neobyčejně působivým pohledovým propojením kostela a kapliček křížové cesty s městem, přírodou a okolní krajinou. Dovednost pozdně renesančního a barokního stavitelství, evokovat bohatě smyslové zážitky diváka, je chloubou města. Kardinálova přestavba Mikulova zcela jistě patří k nejzajímavějším projektům svého druhu. Právě proto město dlouhodobě vyvíjí snahu o rekonstrukci všech jeho autentických památek. Jednou z nich je i lokalita pod Olivetskou horou, v blízkosti nástupu na křížovou cestu. Obyvatelům města je známá pod názvem Dolní palouček.

Dolní palouček tvoří nedílnou architektonickou součást unikátního urbanistického celku Mikulova a okolní komponované krajiny. Je jednou z mnoha nádherných přírodních vyhlídek – belvederů, odkud se otevírá, podobně jako v Jeruzalémě, výhled na celé město a jeho historické dominanty.

Právě sem směřuje projekt obnovy panonského háje koncipovaného také jako reminiscence Getsemanské zahrady.

Mikulov a jeho okolí
je ukázkou jedinečného typu panonské krajiny s původními teplomilnými doubravami s dubem šípákem, dřínem a mahalebkou. Jejich vzácné zbytky najdeme také na Svatém kopečku. Zvláštností šípákových doubrav je rozvolněnost lesa, doprovázená prosvětlenými paloučky a lesními lemy, jež hostí mimořádný počet teplomilných travin a kvetoucích bylin původem z jižní a východní Evropy. Tento typ rozvolněných lesů – panonských hájů či lesostepí – je rovněž chloubou Mikulova. Za přírodními zajímavostmi panonské květeny a zvířeny sem přijíždějí badatelé a návštěvníci z celé naší země. Bohužel v minulosti byla přirozená skladba teplomilných doubrav Svatého kopečku narušena neodbornými, byť dobře myšlenými zásahy našich předků.

Na celém projektu s názvem Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady se podílí tým odborníků. Ještě v období vegetačního klidu byly odstraněny druhově nevhodné a poškozené dřeviny, celá lokalita byla důkladně vyčištěna. Nejpozději v květnu bude místo osazeno lavičkami. V průběhu roku se budou odstraňovat nárosty jasanu, javoru a šeříku. Na podzim tohoto roku se zde vysadí druhově vhodné keře a stromy a vysejí semena určených druhů travin a bylin.

Není třeba litovat přestárlých jasanů, pajasanů, javorů, šeříků a do značné míry ani borovic černých. Tyto invazivní druhy dřevin na Svatý kopeček nepatří, působí cizorodě a velmi zde škodí – mění chemismus půdy a vytvářejí tisíce jednoletých a víceletých semenáčů, výmladků, jež potlačují vzácnou původní vegetaci teplomilných šípákových doubrav, skalní vápencové stepi a květnatých kavylových trávníků.

Projekt přiblíží původní charakter a malebnost místu, které spoluvytváří originalitu vzácných městských panoramat. Díky spolupráci města a odborných organizací získá Svatý kopeček na hodnotě z hlediska kulturního, přírodního i turistického.
Svatý Kopeček v Mikulově

Svatý Kopeček v Mikulově

Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant Mikulova je Svatý kopeček (363 m n. m.) – původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

V severozápadním výběžku Panonské nížiny, v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, se nachází Pavlovské vrchy. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy.

Zámek Mikulov – jeden z nejmalebnějších moravských zámků

Zámek Mikulov – jeden z nejmalebnějších moravských zámků

Silueta mohutného zámku je v krajině Pálavy viditelná už dáli. V jeho zdech pobývala řada známých osobností, mezi jinými i císař Napoleon. Ozdobnou zámku jsou barokní zahrady. V zámku na návštěvníka čekají prohlídkové okruhy ke stálým expozicím i sezónní výstavy Regionálního muzea v Mikulově.

Další aktuality

29.9.
2022
7 věcí, které nevíte o… T. G. Masarykovi

7 věcí, které nevíte o… T. G. Masarykovi

Jihomoravský kraj | Zážitky
24.9.
2022
Moravská vína sklízejí úspěchy doma i ve světě

Moravská vína sklízejí úspěchy doma i ve světě

Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika
20.9.
2022
Oskorušobraní bude o víkendu opět na Travičné

Oskorušobraní bude o víkendu opět na Travičné

Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika