Úvod > Aktuality > Metelkův betlém oslavuje 100 let
Metelkuv betlém oslavuje 100 let
"> Metelkuv betlém oslavuje 100 let "> Metelkovou zásluhou vzniklo Krkonošské muzeum v Jilemnice "> Jedinecný Metelkuv mechanický betlém obsahuje 142 pohyblivých figurek, pritom veškerý pohyb je preveden na jediný stroj pohánený pouze jediným závažím
Kultura

Metelkův betlém oslavuje 100 let

  • Vydáno15. prosince 2013
Krkonošské muzeum v Jilemnici od 17. do 6. ledna připomene 100. výročí od dokončení slavného Metelkova betléma, jednoho z nejlepších pohyblivých betlémů v Evropě. Součástí oslav bude téhož dne výstavka jen z malé části dochovaných plánů a rozšířené komentáře k betlému. Na celé období trvání výstavy jsou pro děti připraveny zajímavé pracovní listy a omalovánky s tématikou betléma.
Metelkův betlémJedinečný Metelkův mechanický betlém obsahuje 142 pohyblivých figurek, přitom veškerý pohyb je převeden na jediný stroj poháněný pouze jediným závažím. Půvab kvalitní řezby a neobyčejně přirozeného pohybu umocňuje zcela ojedinělý zvukový program: vše začíná odbíjením hodin, troubením ponocného a požárního hlídače. Poté se andělé chopí svých nástrojů a radostnou krkonošskou koledou betlém probudí. Půlnoční hemžení doprovodí dvě kapely známými českými koledami a nakonec andělé vánoční ukolébavkou všechno uspí.

Najdete zde mnoho pozoruhodných figurek – vedle svaté rodiny doplněné dvojicí andělů také skupinu živě rokujících mudrců, modlící se pastevce uprostřed stád, řadu řemeslníků. Mezi nimi zaujímají dominantní místo dřevaři a především vochlíř, pročesávající (vochlující) lněná vlákna. Vysoko nad městem pobíhá rozčilený král Herodes. K nejkrásnějším figurkám patří maminka s dítětem, jež jí na zádech radostně poskakuje, jásá a zdvihá ruce, k nejúsměvnějším pak lenoch a kukačka sedící na palmě. Ta se při každém kuknutí předkloní a otevře i miniaturní zobáček.

Jilemnice muzeumJáchym Metelka se narodil na konci zimy roku 1853 v kraji zapadlých vlastenců ve Sklenařicích, v rolnické rodině se silnou muzikantskou i betlémářskou tradicí. Studoval na reálce v Liberci a v Novém Bydžově a poté na učitelském ústavu v Praze, kde roku 1872 maturoval. Od 6. října 1872 do 12. března 1877 působil na obecné škole ve středočeském Neveklově. Při ročním služném 350 zlatých a při počtu až 180 dětí ve třídě neměl jistě na růžích ustláno, ale okamžitě se stal neobyčejně oblíbenou a výraznou pedagogickou osobností.

BetlémZ Neveklova odešel zpět do Krkonoš a dlouhá léta žil a působil v Jilemnici – nejprve jako učitel, od roku 1888 jako řídící učitel a posléze od roku 1897 až do odchodu do výslužby jako ředitel obecné a měšťanské školy dívčí. Učil češtinu, zpěv, zeměpis a na pokračovací průmyslové škole kreslení a rýsování. Měl výjimečné technické i hudební schopnosti. Jeho hlavní zásluhou – vedle skvělé pedagogické dráhy a postavení zcela jedinečného mechanického betlému – vzniklo Krkonošské muzeum v Jilemnici. První soukromé sběry zahájil již v osmdesátých letech 19. století a shromažďoval je ve skříni ve škole. Budovatelem a v těžkých dobách i obětavým ochráncem muzea zůstal i v dalších letech. V roce 1911 se muzeum dočkalo první veřejné expozice a na přelomu 20. a 30. let minulého století se dokonce zrodily zárodky historicko-etnografického, lyžařského a galerijního bloku.

V té době se již dostával do širšího povědomí také jedinečný Metelkův mechanický betlém, zatím uchovávaný v jeho domácnosti. Svědčí o tom dvě žádosti o zapůjčení: první z 25. února 1895 pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (betlém v té době byl podstatně skromnější než dnes) a z 9. prosince 1914, kdy měl být vystaven v Obecním domě či na Žofíně a výtěžek ze vstupného byl určen sirotkům po padlých vojínech a strádajícím dětem.
Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonošský národní park – kouzelná příroda českých nejvyšších hor

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a patří také k nejstudenějším místům u nás. 17. května roku 1963 tu byl díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii založen nejstarší český národní park.

Obecní dům – secesní klenot Prahy

Obecní dům – secesní klenot Prahy

Obecní dům je nádhernou ukázkou pražské secesní architektury. Na místě bývalého Králova dvora jej vyprojektovali Antonín Balšánek a Osvald Polívka. Rozlehlá budova ukrývá koncertní síň, kavárnu i znamenitou francouzskou restauraci. V roce 2012 Obecní dům oslavil 100. výročí.

Slovanský ostrov – Žofín

Slovanský ostrov – Žofín

Slovanský ostrov, často také nazývaný Žofín, je pravobřežní vltavský ostrov, který se táhne podél Masarykova nábřeží mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií. Ostrov se postupem času stal významným centrem společenského a kulturního života města.

Jilemnice – kolébka českého lyžování

Jilemnice – kolébka českého lyžování

V Jilemnici najdete nejstarší samostatný lyžařský spolek, který organizuje sportovní lyžování již od roku 1894. Navštívit zde můžete Krkonošské muzeum s expozicí počátků českého lyžování nebo Zvědavou uličku s domy posunutými vždy o jednu okenní osu blíž do ulice.

Další aktuality

28.9.
2022
Za filmovými rybníky do Podtroseckého údolí

Za filmovými rybníky do Podtroseckého údolí

Liberecký kraj | Příroda
22.9.
2022
České značky: areál Svijany a LIF Group

České značky: areál Svijany a LIF Group

Liberecký kraj | Životní styl