Úvod > Aktuality > Veselý Kopec u Hlinska ovládne masopustní veselí

Veselý Kopec u Hlinska ovládne masopustní veselí

Vydáno 28. ledna 2020 Kultura
Již tuto sobotu 1. února 2020 se v prostředí muzea v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční první program letošního roku – Masopust. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout tradiční obyčej, který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Letošní návštěvnická sezóna na Veselém Kopci začíná pak až 25. dubna. Do té doby je kromě 1. února muzeum v přírodě na Veselém Kopci zavřeno!
Užijte si masopust na Veselém KopciMasopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvedou obyvatelé Vortové u Hlinska. V 10:00 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13:00 hodin, následně průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko.

Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musíte připravit i na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje zvláštním mazadlem. V 15:00 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

Masopust HlineckoNávštěvníci samozřejmě budou moci po celý den nahlédnout do jednotlivých expozic Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 15:30 hodin, budete mít možnost nákupu upomínkových předmětů, tiskovin a drátované keramiky. Ve stylové Hospodě Na vejměnku přímo v areálu muzea bude připravena staročeská zabíjačka.

Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným po generace zdejšími obyvateli. Vzhledem ke své výjimečnosti byly v listopadu roku 2010 zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Zájemci mohou navštívit i stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, kterou naleznou v domku č.p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku (8 km od Veselého Kopece). Dozvědí se zde mnoho zajímavostí a podrobností o tomto tradičním obyčeji, který se dosud koná v několika vesnicích na Hlinecku.
Expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka

Expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka

Stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, které jsou od roku 2010 součástí světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, si můžete prohlédnout v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, v domku číslo 362.

Skanzen Veselý Kopec - pohled do vesnické historie

Skanzen Veselý Kopec - pohled do vesnické historie

V malebném kraji na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, jehož rozmanitá přírodní krása okouzlovala a okouzluje mnohé známé malíře, navštivte jediné muzeum v přírodě v Pardubickém kraji, Soubor lidových staveb Vysočina.

Výpravy do minulosti - skanzen Betlém v Hlinsku

Výpravy do minulosti - skanzen Betlém v Hlinsku

Soubor lidových staveb Vysočina připravil nově rok 2010 zajímavý program. V památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku je možné využít speciální nabídky určené organizovaným skupinám žáků základních škol a studentům středních škol.

Betlém Hlinsko - památková rezervace na Vysočině

Betlém Hlinsko - památková rezervace na Vysočině

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.