Úvod > Aktuality > Lužní lesy na Soutoku zaplavuje voda z Nových Mlýnů
Lužní lesy na Soutoku zaplavuje voda z Nových Mlýnů
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Lužní lesy na Soutoku zaplavuje voda z Nových Mlýnů

Vydáno 18. května 2021
Lužní lesy na Soutoku v Jihomoravském kraji začala 14. května 2021 zaplavovat voda z nádrže Nové Mlýny. Z ní už od tohoto dne odtéká 80 metrů krychlových za sekundu. Na záměrném povodňování, které lesům prospěje, se dohodli lesníci z Lesů ČR s vodohospodáři z Povodí Moravy. Využijí tak vydatných srážek z posledních dní.
lužní lesDíky zvýšeným odtokům vody z Nových Mlýnů zaplňuje voda postupně vodní kanály a tůně v oboře Soutok. Voda z Dyje se tak dostane do lesa pod Břeclaví nápustnými objekty Pohansko, Brána a Podkova. Lesy ČR zvedají stavítka zhruba na týden, tj. cca do 22. května 2021.

Oblast soutoku Moravy a Dyje leží na hranicích České republiky, Slovenska a Rakouska. Představuje u nás nejrozsáhlejší komplex lužních lesů, luk a mokřadů. Je tu mimořádně zachovaný biotop lužní krajiny, který vědci nazývají Moravská Amazonie. Táhne se od Lanžhota, kde leží největší polesí v zemi nazvané Soutok, zahrnuje okolí Břeclavi a sahá k Lednicko-valtickému areálu.

bobřiZ celkových 4 232 hektarů mezi řekami Morava a Dyje pokrývají 3 395 hektarů lesy. Oborou se prolíná  řada vodních kanálů s hojnou vodní vegetací a s četnými ohroženými druhy rostlin. V lokalitě žije i řada ohrožených a chráněných živočišných druhů, mimo jiné čolek dunajský, vydra říční nebo bobr evropský.

Dříve lesy přirozeně zaplavovaly jarní povodně, což už po stavbě protipovodňové hráze není možné. Oblast tedy lesníci zaplavují záměrně, aby luhy zachovali z nádrže Nové Mlýny. Obvykle se oblast Soutoku naplní celkem 15 miliony mvody.
Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km.

Obora Soutok u Břeclavi – největší obora v České republice

Obora Soutok u Břeclavi – největší obora v České republice

Obora Soutok je nevětší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku. Severní hranici tvoří stará silnice spojující obě zmíněné obce, západní stranu ohraničuje řeka Dyje, východní pak vytváří řeka Morava.

Mokřady dolního toku Dyje – Moravská Amazonie

Mokřady dolního toku Dyje – Moravská Amazonie

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě řeky Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska. Oblasti se přezdívá Moravská Amazonie a nachází se zde nádherná příroda bez zásahu civilizace obydlená vzácnými živočichy.