Úvod > Aktuality > Loreta Rumburk oslaví 310 let. Výročí připomene videomapping i open air koncert
Loreta Rumburk oslaví 310 let. Výročí připomene videomapping i open air koncert
">
Památky

Loreta Rumburk oslaví 310 let. Výročí připomene videomapping i open air koncert

  • Vydáno8. ledna 2017
V roce 2017 uplyne 310 let od dostavby a posvěcení Lorety Rumburk. V barokní památce se odehrají komentované prohlídky, letní i zimní večerní prohlídky při svíčkách, výstavy, koncerty a pravidelné bohoslužby. Loreta Rumburk nabídne také kulturní aktivity, které se v regionu Českého Švýcarska dosud nerealizovaly. Během Loretánské noci 2017 se představí videomapping, projekce na stěnu loretánské kaple s motivem legendy o Svaté chýši. V červenci a srpnu se v podvečerních hodinách uspořádá hra se šiframi pro rodiny s dětmi "Po stopách andělů". Oslavy tři sta deseti let Lorety vyvrcholí v sobotu 16. 9. 2017 během Loretánských slavností 2017. Tento regionální zážitek Českosaského Švýcarska doplní mimo jiné divadlo v kostele a žehnání obnovených obrazů křížové cesty.
Loreta RumburkSakrální památka Loreta Rumburk připravuje na rok 2017 akce tradiční i zcela nové. Spojujícím prvkem je téma baroka – v architektuře, hudbě a divadle. Jednou z novinek je zpřístupnění barokního areálu o letních prázdninách rovněž v neděli. Oslavy výročí Lorety Rumburk zahájí v sobotu 22. 4. 2017 koncert, na němž zazní písně, které se před rokem 1945 zpívaly v poutních kaplích Šluknovska. Nádvořím Lorety Rumburk se 17. 6. 2017 pod večerním nebem rozezní duchovní árie rumburského barokního skladatele Johanna Ch. Kridela. Při Loretánské noci v pátek 19. 5. 2017 nabídnou studenti Gymnázia Varnsdorf zdramatizované regionální pověsti poutních míst. Červnové komentované vycházky zájemce seznámí s barokní architekturou a uměním města. Od června do září poběží v ambitu Lorety česko-německá výstava "Barokní architekt a sochař: Johann Lucas Hildebrandt a Franz Biener", která přiblíží historii a současnou podobu Lorety Rumburk, baziliky minor v Jablonném v Podještědí a kaple v Hainevalde u Groβschönau v Sasku. Všechny tyto stavby spojuje osoba barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta či sochaře Franze Bienera.

SlavnostiVedle pravidelných bohoslužeb, které se v Loretě Rumburk konají poslední úterý v měsíci, proběhnou i další církevní akce. V sobotu 22. 4. 2017 se koná mše sv. u příležitosti zahájení oslav 310. výročí Lorety Rumburk. Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. V sobotu 27. 5. 2017 se uskuteční slavnostní mše sv. v latinském jazyku (tridentská mše) s barokním hudebním doprovodem. Odpustkovou církevní slavnost Porciunkule bude v sobotu 5. 8. 2017 celebrovat Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Slavnost 310. výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.) proběhne v sobotu 16. 9. 2017, celebrovat ji bude ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference.
 

Do Lorety celoročně

Via SacraVýznamná architektonická památka Loreta Rumburk byla postavena podle plánů vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta v letech 1704-1707 v areálu kapucínského kláštera u kostela sv. Vavřince. Barokní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty. Na stavební obnovu a restaurování bohaté malířské a sochařské výzdoby Lorety přispívá od roku 1998 prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstvo kultury České republiky. Vybudování "Expozice církevního umění Šluknovska" ve vstupní budově Lorety Rumburk bylo v roce 2014 nominováno na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2013. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra.

Na rok 2017 se plánuje vydání publikace "Loreta Rumburk. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu". Zájemcům nabídne podrobné seznámení s architektonickými zajímavostmi loretánského areálu. Obsáhlou reprezentativní knihu "Loreta Rumburk a kapucínský klášter" vydá Město Rumburk. Na sto dvaceti stranách přiblíží prostřednictvím fotografií Jiřího Stejskala jak bývalý kapucínský klášter, tak vlastní Svatou chýši s ambitem a kaplí Svatých schodů. Fotografie doplní české, německé a anglické popisky. Nové publikace se představí 16. 9. 2017 během XXI. Loretánských slavností.  
Quest Rumburská procházka staletími – Putování v čase od gotiky po 20. století

Quest Rumburská procházka staletími – Putování v čase od gotiky po 20. století

Hledačka s podtitulem "Putování v čase od gotiky po 20. století" nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Poučná a zábavná hra vás provede centrem města. Okruh o délce 1,6 km propojuje deset zastavení z období gotiky, baroka, secese a expresionismu.

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

V areálu bývalého kapucínského kláštera v Rumburku se nachází loretánská kaple, která patří k architektonickým skvostům severních Čech. Loreta Rumburk je významným poutním místem Českého Švýcarska. V Loretě Rumburk se celoročně pořádají netradiční prohlídky, výstavy, koncerty a mše svaté.

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk připomíná pašijový příběh Ježíše Krista o odsouzení, utrpení a ukřižování. V Rumburku byl Ježíšův příběh zasazen do podmanivých, divadelně pojatých kulis. Jedná se o nejmladší poutní kapli Svatých schodů v českých zemích.

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Prohlídka česko-německé expozice nabízí zážitek pro všechny smysly. Výstavní prostory v mariánském poutním místě Loreta Rumburk jsou zpřístupněny od roku 2013.

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra vede po jedinečných sakrálních stavebních památkách a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí – tedy na území České repunliky, Německa a Polska. Na české straně vede stezka do Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Hejnic a Rumburku.