Úvod > Aktuality > Kvůli hnízdění vzácných ptáků je omezen vstup do Národního parku České Švýcarsko
Kvůli hnízdění vzácných ptáků je omezen vstup do Národního parku České Švýcarsko
"> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Kvůli hnízdění vzácných ptáků je omezen vstup do Národního parku České Švýcarsko

 • Vydáno4. března 2022
S prvními březnovými dny omezila Správa národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Celkem se jedná o 16 lokalit, ve kterých se nacházejí hnízdiště sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Tyto druhy jsou velmi citlivé na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat. Zákazy vstupu jsou platné do 30. června pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. července. Opatření se nijak nedotýká sítě značených turistických cest v národním parku.
České ŠvýcarskoOd března 2022 omezila Správa národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Opatření se ale nijak nedotýká sítě značených turistických cest, které můžete nadále využívat bez omezení.

Jedná se o místa, která na mapě nejsou značená a která mají v oblibě především horolezci. V terénu tyto lokality označují cedule. Ty jsou také v německém jazyce, takže i zahraniční turisté se dozvědí, že nesmí do vyznačené oblasti kvůli hnízdícím ptákům vstupovat. Strážci úzce spolupracují i s horolezci. Ti také přesně vědí, kde vzácní ptáci hnízdí, a kam by neměli v kritickou dobu chodit lézt na skály. Sokolům se v Českém Švýcarsku poslední dobou velmi daří, a to také právě díky tomu, že správa parku chrání hnízdící oblasti.
 

Zákaz vstupu platí například do těchto míst:

 • Čáp černýHřensko – pod Stříbrnými stěnami, Matzseidlovy stěny
 • Mezná u Hřenska – Gabrielina věž, Hraniční důl (Grosser Zschand)
 • Stříbrná Kamenice – Ferdinandova soutěska
 • oblast u Dolského mlýna (Hluboký důl)
 • první polovina Kamenického Mlynářského dolu
 • Táborový důl – u komunikace vedoucí do lokality Na Tokáni
 • za Mariinou vyhlídkou – nad žlutou turistickou cestou
 • Ptačí kámen, Potoční kámen, u zelené turistické značky „Žluté cimbuří“
 • U Tokáně – u modré turistické značky, U Dlouhých schodů – u žluté turistické značky
 • Temný důl, Volský důl, Střelecká rokle – Hřebec, pod Sokolím vrchem (Limperkem), Vlčí hrádek

sokol stěhovavýVýr velký, sokol stěhovavý a čáp černý patří k druhům velmi citlivým na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat. Zákazy vstupu jsou platné do 30. června pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. července.

Turisté a horolezci jsou však k ptákům ohleduplní a zákaz vstupu se snaží dodržovat. Úspěšnost hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků je proto v Českém Švýcarsku tradičně vysoká, pokud v daném roce nenastanou klimatické podmínky, které by je znemožnily.
Říčka Chřibská Kamenice v Lužických horách

Říčka Chřibská Kamenice v Lužických horách

Říčka Chřibská Kamenice vyvěrá v Lužických horách v nadmořské výšce 552 m na svahu Jelení skály. Jedná se o pravostranný přítok řeky Kmenice (Srbské Kamenice), se kterou se spojuje pod obcí Srbská kamenice. Společně pak tvoří jednu řeku Kamenici, která tvoří známé soutěsky. Za nimi vtéká do Labe.

Ferdinandova soutěska

Ferdinandova soutěska

Soutěska se nachází mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem. Je lemována působivými skalními stěnami, které dosahují výšky až 80 metrů.

Stříbrné stěny v Českém Švýcarsku

Stříbrné stěny v Českém Švýcarsku

Strmý pískovcový masív nazvaný Stříbrné stěny se nachází asi 2 km SV od Hřenska. Jedná se o kolmou čelní stěnu na jižní straně, dlouhou asi 400 m, s pískovcovými věžemi na obou koncích. Na západním jde o Stříbrný roh a na východním o Strážce.

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Gabrielina stezka – nejoblíbenější turistická trasa Českosaského Švýcarska

Gabrielina stezka – nejoblíbenější turistická trasa Českosaského Švýcarska

Tradiční promenádní cesta spojuje Pravčickou bránu s Mezní Loukou. Byla pojmenována podle sestry knížete Edmunda Claryho-Aldringena, průkopníka zdejší turistiky. Stezka vede po úpatí Křídelních stěn nejkrásnějšími partiemi Českého Švýcarska.

Mariina vyhlídka v Českém Švýcarsku

Mariina vyhlídka v Českém Švýcarsku

Mariina vyhlídka u Jetřichovic v Českém Švýcarsku má nový altán. Pro své úchvatné výhledy na další skály, například Jetřichovické skalní město, zříceninu hradu Falkenštejn či Bukovou horu, patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Vyhlídkový altánek je jedním ze symbolů Českého Švýcarska.