!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Objevujte královská města Čech
Objevujte královská města Čech
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Objevujte královská města Čech

Vydáno 12. listopadu 2020
Navštivte města, jejichž historie spadá hluboko do minulosti. Vydejte se s námi na cestu po královských městech Čech. Nabízíme vám 10 tipů na návštěvu měst, která spadala přímo pod královský majestát.

Písek

PísekJedním z měst, kterému titul "královské město" propůjčil Přemysl Otakar II. je Písek. Historie města sahá do raného středověku, zhruba do poloviny 13. století, kdy vzniklo jako osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu Otavy - odtud také pochází jeho jméno.

Písek však nebyl založen jen pro těžbu zlata, ale měl zároveň ochraňovat Zlatou stezku, která v těchto místech překračovala Otavu, a také být základnou královské moci. Přes řeku Otavu byl vybudován most, který je dodnes nejstarším dochovaným mostem v České republice.

V bývalém hradu je dnes umístěno Prácheňské muzeum s bohatými sbírkami mineralogickými a archeologickými a s expozicemi o historii města a těžbě zlata na Písecku. Zvláštností je expozice historie rybářství s několika akvárii s živými rybami.
 

Stříbro

StříbroMěsto Stříbro patří mezi přední středověká města na území dnešní ČR s mnoha zajímavými památkami. Na rozvoji města Stříbra, položeného na významné norimberské stezce, měl velký podíl i obchod. Po celé období středověku úspěšně fungovaly zdejší olověné a stříbrné doly, jejichž výnosy obohacovaly městskou pokladnu.

V 15. století bylo dokonce Stříbro uváděno jako čtvrté největší královské město v plzeňském kraji. Mělo hned tři kostely a tři kláštery! V roce 1427 neúspěšně obléhali město křižáci, kteří pak byli rozprášeni v památné bitvě u Tachova. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop.
 
 

Vysoké Mýto

Vysoké MýtoVysoké Mýto patřilo k věnným městům. Prvně jej daroval Václav II. Elišce Rejčce, později patřilo Elišce Pomořanské, kterou obdaroval Karel IV. Město vzniklo na pradávné obchodní stezce, později zvané Trstenická, jež spojovala Čechy s Moravou napříč pohraničním hvozdem.

Už zdálky poznáte Vysoké Mýto podle věží kostela sv. Vavřince, zvonice a městských bran. Pražskou bránu zdobí sgrafita podle návrhů Mikoláše Alše, slavný malíř vyzdobil i novější Litomyšlskou bránu. Dochovala se také část původních hradeb, Klášterská a Vodárenská bašta či věž Karaska.
 

Hradec Králové

Hradec KrálovéHradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. První zmínka o městě pochází z roku 1225. Na to, že byl Hradec královským věnným městem, upozorňuje již jeho název. V oblibě ho měla královna Eliška Rejčka a později také Eliška Pomořanská. Město s renesančním jádrem bylo později přebudováno na barokní pevnost, výrazné stopy na jeho tváři však zanechali také moderní architekti v čele s hradeckým rodákem Josefem Gočárem, který nejenže navrhl celou řadu staveb ve městě, ale je také autorem jeho jedinečného urbanistického konceptu.

Dnes se v Hradci Králové nachází v Evropě ojedinělý městský celek s množstvím moderních staveb secesních a funkcionalistických, pro něž je označován jako "salón republiky". Ve středověku však patřil k městům, která české královny obývaly nejčastěji. V Muzeu Východních Čech jsou představeny nejstarší dějiny královského města, které se tomuto tématu věnují.
 

Vodňany

VodňanyVodňany se mezi královská města počítají od roku 1400 a spolu s Budějovicemi a Pískem tvořily oporu královské moci na jihu země. Ve městě stojí za zhlédnutí kostel Narození Panny Marie s vnitřními malbami podle návrhů Mikoláše Alše, budovy na vodňanském náměstí ze 16. století, kde dnes sídlí lékárna a barokní dům "U čápů", kde žil a tvořil spisovatel Julius Zeyer. Zajímavé jsou také pozůstatky hradebního systému.

Městskou pokladnu po staletí plnily nejen zisky ze staré obchodní stezky a vybírání cla. Mělo ji plnit i dolování drahých kovů na vodňanských Svobodných Horách. Z toho však zůstal jen znak města s havířem a doklad o povýšení na královské horní město v roce 1547. Mnohem výnosnějším se ukázalo rybníkářství. Obec již od 2. pol. 15. stol. zakládala rybníky, které jsou dodnes charakteristickým znakem krajiny.
 

Slaný

SlanýDůvod ke vzniku osady lze hledat také v souvislosti se starou obchodní cestou, která vedla ze směru Žatce a Loun ku Praze a je doložena archeologickými nálezy. Tady, nedaleko slaného pramene, u brodu Červeného potoka, zřídili ostrovští benediktini špitál a nejspíš roku 1136 tu postavili chrám sv. Gotharda.

Na královské město bylo město Slaný povýšeno kolem roku 1300 Václavem II. V té době bylo také město obstaveno hradbami a branami a stalo se městem hrazeným. V květnu 1371 vypukl na městském trhu požár, který zachvátil všechny domy na náměstí. V nastalém zmatku ucpaly povozy a tlačící se lid brány tak, že v ohni zahynulo na 2 000 osob a popelem lehlo prakticky celé město. K jeho obnovení přispěl Karel IV., když městu propůjčil nové výsady a rozmnožil jeho příjmy.

Jádro města je městskou památkovou zónou - významnými památkami jsou kostel sv. Gotharda, radnice, bývalá piaristická kolej, renesanční Modletický dům a syangoga (dnes policejní služebna). Z opevnění se zachovala Velvarská brána a tzv. Černá bašta, kolem jádra města jsou zachované celé úseky hradeb. Spojit vlastivědnou vycházku můžete také s prohlídkou železničního muzea nebo koupáním v aquaparku, který nabízí spoustu zábavy.
 

Trutnov

TrutnovKrálovské město Trutnov leží v severovýchodních Čechách v podhůří Krkonoš. Mezi královská města bylo povýšeno roku 1399. Z kronik se dozvídáme, že v tomto roce připsal král Václav IV. trutnovský kraj s městy Trutnovem i Dvorem Králové své manželce Žofii. V roce 1437 se Trutnov dostává do držení královny Barbory Celské – vdovy po Zikmundovi Lucemburském, která dává Trutnov do zástavy Hanušovi Wolfovi z Warnsdorfu a dalším pánům. Zastavování města, byť byl Trutnov královským věnným městem, ale znamenalo v praxi poddanskou závislost měšťanů na zástavní vrchnosti. Do boje o trutnovská práva se po roce 1535 postavila na stranu města i královna Anna Jagellonská. Královna Anna pak převzala roku 1544 trutnovské panství a vybavila město novými právy a rozsáhlou samosprávou. Město Trutnov ale mohlo užívat nových práv jen krátce, neboť pro svou účast v povstání proti císaři v roce 1547 tato práva ztratilo a bylo znovu zastaveno – tentokrát Kryštofu z Jeníkova.

Ve městě byl hrad, ten se však do dnešních dnů nedochoval (na jeho místě je novostavba městského úřadu). Dominantou města je pozdně barokní kostel Narození Panny Marie, k významným památkám patří stará radnice a měšťanské domy na náměstí. V kopcích nad městem došlo roku 1866 ke krvavé bitvě mezi rakouským a pruským vojskem, na niž upomíná památník a naučná stezka. V blízkém okolí se nachází také pevnost z období mobilizace, tvrz Stachelberg.
 

Louny

LounyKrálovské město Louny leží v severozápadních Čechách, na řece Ohři, jižně od Českého středohoří. Město založil v 60. letech 13. století Přemysl Otakar II. Centrum je dodnes z velké části obehnáno hradbami, jimž vévodí gotická Žatecká brána.

Dominantou a chloubou města je kostel sv. Mikuláše, s přístupnou vyhlídkovou věží, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky, ve městě je však mnoho dalších památek - středověké domy, radnice, barokní špitál, Jiráskovy mlýny na Ohři a zachovalá synagoga. Na východním a západním okraji města lze nalézt gotické hřbitovní kostelíky. Významný je také kamenný inundační most přes záplavové území Ohře, z novodobých staveb dělnická kolonie postavená podle návrhu J. Kotěry a evangelický kostel ve funkcionalistickém stylu. V okolí města se pěstuje chmel, severně od Loun se zvedají první vrchy středohoří - vulkanické kupy Raná a Oblík.
 

Loket

LoketKrálovské město leží v západním cípu Čech poblíž Karlových Varů, v meandru řeky Ohře, jehož charakteristický tvar dal městu název. Opevněné město s hradem mnozí nazývali "klíčem ku Království českému". Loket střežil české území již ve třináctém století. Snoubí se zde kouzelná starobylost s krásou raného středověku. V roce 1319 byl zde vězněn dva měsíce tříletý kralevic Václav, pozdější Karel IV., přesto na Loket nezanevřel a zařadil ho mezi královská města.

Centrum města Lokte je památkovou rezervací s množstvím gotických, renesančních a barokních památek - kromě zmíněného hradu stojí za obhlídku i protáhlé zatočené náměstí s radnicí a mnoha měšťanskými domy, vysoký betonový most přes Ohři a také přírodní amfiteátr na protějším břehu od hradu. Ve vodácké sezóně řeku sjíždí bezpočet vodáků, kteří obdivují okolní přírodu, například Svatošské skály, vzdálené cca 10 km po proudu.
 

Prachatice

PrachaticeChcete-li se vrátit do historie a poznat stezku, po které se do českých zemí ve středověku přepravovala tolik potřebná sůl, vydejte se do Prachatic. Původní trasu dnes velmi věrně kopíruje značená turistická trasa osazená informačními tabulemi, která začíná v blízkosti historického jádra Prachatic – u bývalé Horní brány ve Štěpánčině parku. V roce 1436 uznaly Prachatice císaře Zikmunda za českého krále a díky tomu byly povýšeny na královské město.  

Záhy je ale císař Zikmund zastavil Janu Smilovi z Křemže, čímž se vrátily mezi města poddanská. Brzy však opět změnily majitele. Oldřich II. z Rožmberka (1403 až 1462) Jana Smila pro údajně loupeživý způsob života zajal a v roce 1447 opravil. Díky čtyřem zřejmě padělaným zástavním listinám se pak města zmocnil. Tím se Prachatice poprvé ve své historii ocitly v rukou mocného rodu Rožmberků.

Historické jádro Prachatic si uchovalo svou renesanční podobu a roku 1981 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V centru najdete zde obdélné Velké náměstí s kamennou kašnou a sochou Spravedlnosti pocházející z roku 1583. Milovníci historie by neměli vynechat návštěvu Prachatického muzea. Vedle tradiční historické expozice si zaslouží pozornost zejména moderně pojatá část s atraktivním modelem středověkého města a figurínami v životní velikosti, které na nádvoří muzea názorně předvádějí život na Zlaté stezce. Z moderní doby jsou velmi zajímavé největší sluneční hodiny ve střední Evropě, které vznikly v předpolí Písecké brány v 60. a 70. letech 20.století, a jejichž autorem je sochař Z. Šimek.
Hrad Loket - impozantní prostory ukrývají zábavu i poučení

Hrad Loket - impozantní prostory ukrývají zábavu i poučení

Středověký hrad na výrazném skalním ostrohu, za tří stran obklopený řekou Ohří, je srdcem malebného městečka. Díky 26 m vysoké hradní věži si můžete všechno pěkně prohlédnout z ptačí perspektivy, včetně náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, historických měšťanských domů a zbytků hradeb.

Kamenný most v Písku – nejstarší památka svého druhu v ČR

Kamenný most v Písku – nejstarší památka svého druhu v ČR

Kamenný most v Písku byl postaven jako součást Zlaté stezky na pokyn Přemysla Otakara II. královskou písecko-zvíkovskou stavební hutí. Je národní kulturní památkou a klenotem města. Výstavba mostu byla nepochybně zahájena ve druhé polovině 13. století.

Zlatá stezka z Prachatic do Českých Žlebů - cesta za zlatem a solí

Zlatá stezka z Prachatic do Českých Žlebů - cesta za zlatem a solí

Chcete-li se vrátit do historie a poznat stezku, po které se do českých zemí ve středověku přepravovala tolik potřebná sůl, vydejte se po pěší stezce z Prachatic přes Volary do Českých Žlebů.

Vycházka kolem Slaného

Vycházka kolem Slaného

Spojte vlastivědnou vycházku se sportem v bazénu či hale ve Slaném nebo prohlídkou železničního muzea. Vycházku zahájíte před slánským Infocentrem Pod Velvarskou branou.

Vysokomýtskou kotlinou na kole

Vysokomýtskou kotlinou na kole

Cyklovýlet v okolí historického města Vysoké Mýto vás zavede do přírody i na některá z turisticky atraktivních míst Českomoravského pomezí.

Rybářská cyklotrasa Vodňany

Rybářská cyklotrasa Vodňany

Cyklotrasu s rybářskou tematikou si můžete projet kde jinde než v jižních Čechách. Turistická trasa má začátek ve městě Vodňany, vede českobudějovickou pánví kolem několika rybníků a končí opět ve Vodňanech. Okruh má celkovou délku cca 20 km a jsou na něm rozmístěny informační tabule, které seznamují s rybníky a některými mlýny na trase.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově je regionálním vlastivědným muzeem, které sídlí v trutnovském zámku. Muzeum shromažďuje a eviduje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie, zejména z území okresu Trutnov, v oborech archeologie, etnografie a historie.

Středověké město Stříbro

Středověké město Stříbro

Město Stříbro patří mezi přední středověká města na území dnešní ČR s mnoha zajímavými památkami. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop.

Expozice Královské město nad soutokem

Expozice Královské město nad soutokem

Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. V nové expozici Muzea východních Čech v Hradci Králové jsou představeny nejstarší dějiny královského města od pravěku až do poloviny 18. století.

Chrám sv. Mikuláše v Lounech

Chrám sv. Mikuláše v Lounech

Kostel sv. Mikuláše v Lounech, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky, je dominantou a chloubou města. Roku 1994 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.