Úvod > Aktuality > Klementinum: nejkrásnější knihovna světa, Astronomická věž a miliony knih
Klementinum: nejkrásnější knihovna světa, Astronomická věž a miliony knih
"> "> "> ">
Památky

Klementinum: nejkrásnější knihovna světa, Astronomická věž a miliony knih

  • Vydáno27. února 2018
Barokní knihovna, Astronomická věž s nádherným výhledem na historické centrum Prahy anebo Zrcadlová síň – to vše skrývá pražské Klementinum, jeden z největších stavebních komplexů v Evropě. Znáte je jako sídlo Národní knihovny, ale víte, že se tu pořádají prohlídky, výstavy a dokonce si můžete objednat romantické večery se soukromou prohlídkou a přípitkem na věži?
Rozsáhlý areál Klementina na Starém MěstěPraze najdete snadno: leží na trase Královské stezky, která prochází Karlovou ulicí. Hlavní průčelí je obrácené do Mariánského náměstí, kde sídlí také Městská knihovna a Magistrát hlavního města Prahy, jen pár kroků od Klementina je Staroměstské náměstí a Karlův most. Zkrátka když jezuité vybírali místo pro novu kolej, nemohli si vybrat lépe.
 

Prohlídky běžné i speciální

Velkoryse rozvrženému Klementinu vládne baroko, ostatně většina budov vznikla v 17. a 18. století. Areál využívala Karlova univerzita, dnes v něm sídlí Národní knihovna; do komplexu jsou začleněné i dva kostely, kostel Nejsvětějšího Salvátora a katedrála svatého Klimenta, a Vlašská kaple.

Ačkoli Klementinum se opravuje a zřejmě ještě letos začne poslední a nejrozsáhlejší etapa revitalizace, která areálu definitivně vrátí autentickou původní podobu, prohlídek by se obnovy historického sídla dotknout neměly. Co tedy můžete právě nyní v Klementinu vidět a zažít?

Můžete vystoupat na 68 metrů vysokou Astronomickou věž a v původní pracovně observatoře si prohlédnout dobové astronomické, geofyzikální a meteorologické přístroje z 19. století. Navštívíte také Meridiánovou síň, dříve využívanou na určování poledne, a Zrcadlovou kapli. Do bohatě vyzdobeného prostoru se zrcadly, zasazenými ve štukové výzdobě klenby, ovšem prohlídka zamíří jedině v případě, že se tu nekoná jiná akce. Zlatým hřebem prohlídky je návštěva skvostné barokní knihovny s freskovou výzdobou a sbírkou geografických a astronomických glóbů.

Prohlídky se konají denně včetně víkendů a státních svátků od 10 hodin každou půlhodinu a trvají zhruba 45 minut. Vstupenky stojí 250/150 Kč, děti do sedmi let mají vstup zdarma a rodinné vstupné vyjde na 600 Kč. Držitelé Prague Card získají 25% slevu z plného vstupného. Můžete si také objednat speciální balíčky: soukromou prohlídku barokní knihovny a Astronomické věže, romantický zásnubní večer s přípitkem na věži nebo fotografování večerní Prahy.
 

Nejkrásnější knihovna na světě

Barokní knihovna Klementina byla poprvé otevřena roku 1722 pro účely jezuitské univerzity a její podoba se od té doby příliš nezměnila. Před třemi lety čtenáři oblíbeného amerického serveru Bored Panda při hlasování rozhodli, že jde o nejkrásnější knihovnu na světě. Je v ní uloženo 20 tisíc svazků převážně cizojazyčné teologické literatury, přičemž knihy s nabílenými hřbety a červenými značkami tu byly již za dob jezuitů.

Klementinum se proslavilo také jako místo, kde se na přelomu srpna a září 1791 konala velká výstava českých průmyslových výrobků, jedna z prvních v Evropě a zřejmě i ve světě. Nazývala se Waarenkabinet a odehrála se v letním refektáři, dnešní Všeobecné studovně. Šlo o jednu z akcí doprovodného programu ke korunovaci Leopolda II., její ozvěnou pak byly Jubilejní zemská výstava 1891 a Všeobecná Československá výstava 1991. Ty se ovšem už do Klementina nevešly, obě se konaly na výstavišti a v Průmyslovém palácipražských Holešovicích.
 

Zajímavosti o Klementinu

  • Z Astronomické věže je nádherný výhled na historické centrum Prahy, ale oceníte jej pouze v případě, že dokážete vyšplhat až nahoru. Při výstupu na věž lze použít výtah, ovšem z nejvyššího patra stále zbývá 87 schodů na věžní ochoz.
  • V Klementinu probíhala meteorologická pozorování a měření již roku 1752, od roku 1775 ale tvoří nepřetržitou řadu. Víte však, že poledne měřená v Meridiánové síni byla od roku 1842 vyhlašována máváním praporu z ochozu věže, od roku 1891 ještě doprovázená výstřelem z děla? Naposled se představení odehrálo patrně v roce 1928.
  • Astronomická pozorování a měření vynesla Klementinu jeho místo na nebi: je po něm pojmenovaná planetka 3386 Klementinum, objevená v roce 1980 ve hvězdárně na Kleti.
  • V předsálí knihovny je vystavena faksimile Vyšehradského kodexu. Kniha výňatků z evangelií obsahuje 108 bohatě ilustrovaných pergamenových listů, celkem 26 stran z toho tvoří obrazy evangelistů, Kristovy rodiny či obrazy ze Starého zákona a také českého patrona svatého Václava. Jde o jeden z nejvzácnějších iluminovaných rukopisů druhé poloviny 11. století v Evropě.
  • Klementinum sice je symbolem Národní knihovny, ale většina knihovních svazků se už dávno nachází jinde: v centrálním depozitáři v pražské čtvrti Hostivař. Po dokončení všech oprav by v Klementinu měly zůstat „pouze“ dva miliony svazků, v Hostivaři se počítá s uložením zhruba 10 milionů knih.
  • Navzdory obřím číslům kapacita knihovny vystačí nanejvýš do roku 2040, a tak se patrně záhy objeví myšlenka výstavby nové knihovny. Z té poslední před deseti lety sešlo – vzpomínáte na projekt nové budovy na Letné od architekta Jana Kaplického?
  • Přijďte se do Klementina podívat po dokončení rekonstrukce: zmizí například kanceláře a komůrky, kdysi vytvořené přepažením rozměrných chodeb.
Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě Pražském.

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky

V areálu Klementina sídlí Národní knihovna ČR. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny.

Praha – Staré Město

Praha – Staré Město

Staré Město sice už dávno není prvním mezi městy království českého, ale zato stále patří mezi nejhezčí a nejvyhledávanější částí Prahy. Historické centrum hlavního města, zapsané mezi památkami UNESCO, je plné památek, obchodů, kaváren a restaurací a prochází jím takzvaná Královská cesta.

Klementinum Praha – druhý největší komplex v metropoli

Klementinum Praha – druhý největší komplex v metropoli

Monumentální stavební komplex Klementina, po Pražském hradě druhý největší komplex v Praze, byl vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. V areálu sídlí již přes dvě stě let Národní knihovna. Jsou zde uloženy nejcennější rukopisy a všechny knihy, vydané od roku 1807 na území Čech.